Mihin pystyleikkureita käytetään?

Yksinkertainen tapa päivittää nurmikko
Pystyleikkauksen jälkeen nurmikko pitäisi suojata muutamaksi päiväksi. Pystyleikkauksen jälkeen nurmikolla on parhaat mahdolliset olosuhteet uudistua.

Yksinkertainen tapa päivittää nurmikko

Katso puutarhasi kasvavan: Puutarhasi koosta riippumatta sähköiset ja bensiinikäyttöiset pystyleikkurimme pystyvät elvyttämään nurmikkosi ja muuttamaan sen terveyden perikuvaksi. Nurmikon pitäisi olla vähintään kolmen vuoden ikäinen ennen ensimmäistä pystyleikkuuta. Leikkaa ruoho mahdollisimman lyhyeksi ennen aloittamista, paras pituus on noin 4 cm. Työskentele mahdollisuuksien mukaan maaperän ollessa täysin kuiva; näin koneen vauriot voidaan estää ja syntyneet urat pitää auki

Hyvästi sammal: Terveen nurmikon luominen ja ylläpitäminen vaatii nurmikon hoitoa. Tähän kuuluu säännöllinen pystyleikkuu - katteen ja sammaleen poisto niin, että ravinteet pääsevät perille

MITÄ ON PYSTYLEIKKAUS?

Pystyleikkauksessa nurmikkoa leikataan vähän ja kate (vanha, leikattu ruoho) ja sammal poistetaan. Maaperä pystyy näin imemään enemmän happea ja nurmikon kasvu nopeutuu. Alkuperäinen englanninkielinen termi on ‘verticutting’, yhdistelmä sanoista ‘vertical’ (pystysuora) ja ‘to cut’ (leikata). Paras aika pystyleikkaukselle on keväällä, huhtikuun puolesta välistä toukokuun alkuun. Tällöin nurmikolla on parhaat mahdollisuudet uudistua. John Deeren pystyleikkurin terävä, kierukkamainen terä leikkautuu millimetrin syvyydelle nurmikkoon. Maaperästä poistetaan näin kuollut ruoho ja ei-toivotut lehvät.

Pystyleikkuri, jossa on keräyspussi, kerää materiaalin pystyleikkuun aikana.

Pystyleikkuun aikana ruoho, jolla ei ole riittäviä juuria, vedetään pois. Uudet nurmikentät eivät näin sovellu pystyleikkuuseen; muutaman kasvukuukauden jälkeen juuret ovat juurtuneet kunnolla. Peukalosääntönä voidaan pitää, että nurmikon pitäisi olla vähintään kolmen vuoden ikäinen ennen ensimmäistä pystyleikkuuta.

Pystyleikkuun jälkeen nurmikko pitäisi lannoittaa. Maaperästä riippuen pinta voidaan myös hiekoittaa. Jos nurmi on liian ohut, lisäkylvö on suositeltavaa.

Kate – mitä se on ja kuinka sitä muodostuu?

Vuoden kuluessa kasvinjäänteitä ja leikattua ruohoa kerääntyy maan pinnalle. Nämä tekevät maan pinnasta tiiviimmän. Sadevesi, ilma ja ravinteet eivät enää saavuta ruohon juuria. Nurmikko näyttää heikkokuntoiselta ja epätasaiselta, koska ruohokasvit eivät enää pysty muodostamaan yhtenäistä pintaa.

OIKEANLAINEN PYSTYLEIKKAUS

Säännöllinen pystyleikkaus, ruohonleikkuu ja lannoitus pitää nurmikkosi terveenä ja kauniina. Maaperän saavuttaessa 8°C:een lämpötilan ruoho alkaa kasvaa. Tämä on paras hetki pystyleikkurin ensimmäiseen käyttöön. Sääolosuhteista riippuen pystyleikkuria voidaan käyttää Euroopassa huhtikuusta syyskuuhun. Syksy on myös hyvä aika pystyleikkaukselle, jotta nurmikkosi saa vielä kerran kaipaamaansa hoitoa ja kesän aikana mahdollisesti kasvanut sammal voidaan poistaa.

Huomioi seuraavat vaiheet:

  • Nurmikon pitäisi olla jo keväällä leikattu kerran tai kaksi kertaan.
  • Leikkuu nurmikko ennen pystyleikkuuta matalimmalla mahdollisella teräkorkeudella – neljän senttimetrin leikkauskorkeus on sopiva.
  • Maaperän pitäisi olla kuiva. Tämä helpottaa kaikkia työvaiheita ja suojaa laitetta.
Paras aika katteen poistoon on myöhään keväällä ja syksyllä. Pystyleikkuu herättää henkiin huonossakin kunnossa olevan nurmikon. Sen jälkeinen lannoitus ja kastelu antavat uutta hehkua nurmikolle.

MÄÄRITÄ OIKEA TYÖSKENTELYSYVYYS:

Säädä työskentelysyvyys asianmukaiseksi. Syvyys riippuu katteen määrästä ja maaperän tiiviydestä. Nurmikon ikä on ratkaiseva tekijä. Laita laite nurmikolle – terän pitäisi juuri ja juuri koskettaa maahan. Kun moottori on käynnistetty, liikuta pystyleikkuria nurmikolla lyhyen matkaa eteen ja taakse.

Korjaa työskentelysyvyys niin, että terä osuu juuri ja juuri maan pintaan.

Laita nyt pystyleikkurin terä aloituskohtaan niin, että työskentelysyvyys voidaan asettaa. Tässä aloituskohdassa haluttu leikkaussyvyys voidaan asettaa ja säätää asianmukaiseksi.

Hoidetun nurmikon leikkuusyvyys on n. 3 mm ja hoitamattoman n. 5 mm.

Pääsääntöisesti pystyleikkuuta suositellaan joka kolmas viikko n. 3 mm:n syvyydeltä.

Nyt voit aloittaa. Jos nurmikko on hoidettu, liikuta pystyleikkuria yhteen suuntaan. Vähemmän hoidetuilla alueilla liikuta pystyleikkuria ensin yhteen suuntaan ja sen jälkeen taas nurmikon poikki. Varmista suuntaa vaihtaessasi, ettei terä ole maassa (kahva alaspäin). Työskentele nopeasti. Jos keskeytät työskentelyn hetkeksikin, sammuta kone.

Haravoi nyt huolellisesti maassa oleva kate. Nurmikko voidaan nyt lannoittaa tai hiekoittaa. Jos nurmikko on kuiva, älä unohda kastella aluetta huolellisesti.

Pystyleikkauksen jälkeen nurmikko pitäisi suojata muutamaksi päiväksi. Pystyleikkauksen jälkeen nurmikolla on parhaat mahdolliset olosuhteet uudistua.

Tärkeää:
Erittäin kuivissa olosuhteissa nurmikko on kasteltava pystyleikkauksen jälkeen.

Huomaa syksyllä:
Kuivassa säässä haravoi ensin pudonneet lehdet kasaan. Lehdet muodostavat erinomaista lehtihumusta, joka sopii maaperän elvyttämiseen ja lannoittamiseen.

Mitä nurmiolki on? Kesäisin ruohon ja kasvien leikkuujätteet kerääntyvät usein ruohonkorsien väliin. Jonkin ajan kuluessa nurmen pinnasta tulee sotkuinen eikä maaperä saa enää happea.

ERO: PYSTYLEIKKAUS JA ILMAUS

Termillä ‘ilmaus’ tarkoitetaan nurmikon ilmausta. Tällöin koneen avulla nurmikkoon tehdään syvyydeltään 5 - 9 cm:n, sormenlevyisiä aukkoja, jotka tämän jälkeen täytetään hiekalla. Piikki, jolla aukot tehdään, voi olla ontto tai täytetty.

Tämän prosessin avulla nurmimaton kompakti rakenne murretaan, jolloin kaasu pääse liikkumaan. Tämä edistää happibakteerien kasvua maaperässä ja ruohikossa. Ilmauksen ja jälkikylvön jälkeen nurmikko lannoitetaan. Golfkentillä koko alue hiekoitetaan ja tasoitetaan ilmauksen jälkeen (vetoaisalla).

Ilmaus suoritetaan tavallisesti ennen nurmikon kausittaista kasvupyrähdystä, eli toukokuun alusta elokuun puoliväliin. Tämä vaihtelee maaperästä ja ilmasto-olosuhteista riippuen niin, että pinnat ilmataan usein. Käytettäessä pieniä piikkejä hiekoitusta ei välttämättä suoriteta (esimerkiksi märän kohdan tuulettamiseksi).

John Deere D38R -pystyleikkuri

Jäljennös