Manure Sensing Calculator Hero Image

Lannan tunnistava säästölaskuri

Lannan kokonaisarvo vastaavana kivennäislannoitteena, allaolevin arvoin
Result

Lannan tyyppi
Lannan kuiva-ainesisältö   #
Nykyisten kivennäislannoitteiden hinnat

Syötä tämänhetkisten kivennäislannoitteiden hinnat, jotta mahdolliset kivennäislannoitesäästöt voidaan laskea:

Typpi (N)
€/kg
Fosfori (P2O5)
€/kg
Kalium (K2O)
€/kg
Käytetyn lannan vuosittainen kokonaismäärä
m3

Olen

Kohdearvon mukainen tarkka N-käyttö

Original Image Käytetyn lietteen määrä (m3/ha) Käytetty N (kg/ha)
Modified Image

Molemmat arvot (sekä käytetyn typen määrä kg/ha että käytetyn lietteen määrä m3/ha) mitataan yhtäaikaisesti samassa kohtaa peltoa. Käytetty N-kohdearvo (kg/ha) typelle asetettiin 40 kg:aan/ha (oikealla). Tämän saavuttamiseksi lannoitukseen käytetyn epätasaisen lannan määrää oli merkittävästi muutettava, jotta päästiin jatkuvaan N-arvoon (vasemmalla).

HarvestLab 3000Täsmäviljelyteknologia

  • Lähi-infrapunaan (NIR) perustuva spektroskopia analysoi korjattujen viljelykasvien, säiliörehun tai lietteen eri ainesosat (yksi anturi, kolme sovellusta)
  • Mahdollistaa silpun pituuden automaattisen säädön kuiva-ainepitoisuuden perusteella (viljelykasvien korjuu)
  • Ainesosien analyysi sekä täytön että levityksen aikana (liete)
  • Käyttö laboratorioyksikkönä varastointipaikassa tai toimistossa mahdollistaa ruokinnan tarkan säätelyn ja karjan terveyden.