Koneen kuntoon perustuva ylläpito öljyanalyysin kanssa

Säännöllisten öljynäytteiden analysointi on erinomainen keino koneen teknisen kunnon valvontaan ja yhdessä TimberLinkin kanssa myös tärkeä osa koneen kuntoon perustuvaa ylläpitoa. Öljyanalyysi auttaa lisäämään koneen käyttövarmuutta ja pienentämään käyttökustannuksia. Öljynäytteen avulla ongelman voi löytää ajoissa ja säästää kalliin, ennakoimattoman korjauskulun.

Vähennä käyttökustannuksia pidennettyjen öljynvaihtovälien avulla

John Deere -öljypalveluiden avulla - öljyanalyysi mukaan lukien - sekä hydrauliikkaöljyn että vaihteistoöljyn vaihtovälejä voidaan pidentää, kun käytetään John Deere -öljyjä ja suodattimia.

Öljyt vaihdetaan öljynäytteen tuloksen perusteella, ja suodattimien vaihtoväli on normaalin ohjelman mukainen. Super Caddy -suodatinyksikköä voidaan käyttää jatkamaan hydrauliikkaöljyn käyttöaikaa. Super Caddyn avulla suodatetaan vesi ja epäpuhtaudet hydrauliikkaöljystä. Yksikön avulla voidaan myös varmistaa hydrauliikkajärjestelmän puhtaus jonkun isomman hydrauliikkakomponentin rikkoontumisen yhteydessä.

Öljynäytteen ottaminen on nopeaa ja helppoa. Seuraavia nesteitä voidaan analysoida:

  • Hydrauliöljy
  • Vaihteistoöljy
  • Moottoriöljy
  • Polttoaine
  • Jäähdytysneste.

Katso lisätietoja esitteestä.

Öljynäytteen otto metsäkoneesta