Entisiä johtajia

Robert Lanen muotokuva

Robert W. Lane

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

2000-2009

Robert W. Lane jäi eläkkeelle Deere & Companyn hallituksen puheenjohtajan toimesta helmikuussa 2010. Hän oli elokuussa 2000 samasta virasta eläkkeelle jääneen Hans W. Bechererin seuraaja. Lane toimi myös John Deeren toimitusjohtajana vuosina 2000–2009. Hänen jälkeensä toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi tuli Samuel R. Allen.

Lane aloitti uransa kansainvälisellä pankkialalla, ja John Deereen hänet palkattiin vuonna 1982. Hän johti monenlaisia toimintoja kansainvälisessä maatalouslaitteiden yksikössä ja toimi myöhemmin Deere Credit, Inc:n pää- ja toimitusjohtajana. Vuonna 1992 hän siirtyi kansainväliseen maatalouslaiteyksikköön, missä hän johti varatoimitusjohtajana Latinalaisen Amerikan, Australian, Itä-Aasian ja Etelä-Afrikan laitetoimintaa.

Lane valittiin talousjohtajaksi vuonna 1996. Kaksi vuotta myöhemmin hän siirtyi Saksaan johtamaan Deeren maatalouslaitetoimintaa Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Intiassa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Hän palasi Yhdysvaltoihin kansainvälisen maatalouslaiteyksikön pääjohtajaksi vuonna 1999. Tämän jälkeen hänet valittiin Deere & Companyn pää- ja toimitusjohtajaksi.

Johtajuutensa aikana Lane onnistui nostamaan Deeren tulokset ennätysmäiseen kasvuun. Deere & Companyn nettotulos kasvoi viitenä peräkkäisenä vuonna ennätystasolle ylittäen vuonna 2008 kahden miljardin dollarin rajan. Tuotot yli kaksinkertaistuivat vuosina 2000–2008.

Lane muodosti SVA-mallin, jonka ansiosta yritys saavutti maailmanluokan aseman käyttöomaisuuden tehokkuudessa ja sijoitetun pääoman tuotossa. Hän keskittyi laajentamaan yritystä kansainvälisille markkinoille. Mittavia investointeja tehtiin erityisesti Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa. Deeren perinteisiä tehtaita parannettiin ja uudistettiin, ja samalla Deeren kansainväliset jälleenmyyntiorganisaatiot päivitettiin tukemaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

Lane halusi palkata ja säilyttää monenlaisista taustoista tulevat parhaat kyvyt. Hän sysäsi liikkeelle suorituskyvyn hallintajärjestelmän, johdon kehittämishankkeen ja kansainvälisen tiimin rikastuttamisaloitteen.

Lane kuuluu nykyisin BMW AG:n, General Electric Companyn, Northern Trust Corporationin ja Verizon Communications Inc:n hallituksiin. Hän on myös Chicagon yliopiston johtokunnan jäsen. Lisäksi hän toimii Chicagon Lincoln Park -eläintarhan kunniapuheenjohtajana sekä Chicagon oopperan kansallisena johtajana ja kuuluu New Yorkin kansainvälisten suhteiden neuvostoon.

Lane syntyi Washington D.C:ssä vuonna 1949, valmistui huippuarvosanoin Wheaton Collegesta (Illinois) vuonna 1972 ja suoritti MBA-tutkinnon Chicagon kauppakorkeakoulussa vuonna 1974. Hän asuu vaimonsa Patrician kanssa Chicagossa, ja heillä on kolme aikuista lasta.