Tavaramerkit

1876 Tavaramerkki

1876

Ensimmäinen hyppäävää peuraa esittävä tavaramerkki rekisteröitiin vuonna 1876, vaikka rekisteröintiasiakirjoissa mainittiinkin, että merkki on ollut käytössä kolme vuotta. John Deere oli silloin jo vakiinnuttanut toimintansa Molinessa. Yritys tuotti vuosittain yli 60 000 auraa, joita kutsuttiin ‘Moline-auroiksi’ tehtaan sijainnin takia. Tarvittiin selvästikin virallista rekisteröityä tavaramerkkiä. Virallinen tavaramerkki myös suojasi kopioinnilta ja huijaukselta.

Tässä tavaramerkissä peura loikkaa tukin yli. Mielenkiintoista on, että tähän alkuperäiseen tavaramerkkiin valittiin afrikkalainen peuralaji. Pohjois-Amerikan oma valkohäntäpeura valittiin vasta tuleviin tavaramerkkeihin.

 

1912 Tavaramerkki

1912

John Deeren tavaramerkin toista versiota käytettiin vuonna 1910, ja se rekisteröitiin vuonna 1912. Siinäkin peura loikkaa tukin yli, mutta yksityiskohtia oli enemmän ja kuva oli tarkempi. Alaosassa näkyy ensimmäistä kertaa iskulause The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements (Laadun tavaramerkki, suosittu hyvien laitteiden ansiosta).

1936

1936

Vuonna 1936 yhtiön standardointikomitea katsoi tarpeelliseksi, että "tavaramerkki mukautetaan tuotteisiin paremmin painettavaksi". Tällöin peurasta tuli yhtenäinen siluetti, ja kaikki aikaisemmat, taiteelliset yksityiskohdat poistettiin. Tämän muutoksen ja ojennettujen jalkojen ansiosta profiilista tuli voimakkaampi ja helpommin tunnistettava.

Hyppäävän peuran ympärille lisättiin 12-sivuinen reunus ja sarvia muutettiin hieman. Sanat "John Deere, Moline, Ill." jäivät paikoilleen, joskin hieman voimakkaammin lihavoituina. Kuvan alla oleva iskulause jäi ennalleen.

1937

1937

Vuonna 1937 rekisteröitiin toinen päivitetty tavaramerkki. Tämä on vielä yksinkertaisempi versio. Kirjasimien painoasu ja hyppäävä peura saivat jäädä, mutta reunus poistettiin. John Deeren tuotevalikoima oli laajentunut. Päivityksen syynä saattoi olla se, että tavaramerkkiä käytettiin entistä useammissa paikoissa. Päivitykseen saattoi vaikuttaa myös yrityksen satavuotisjuhlavuosi 1937.

1950

1950

Tämä suurempi päivitys ilmestyi vuonna 1940. Ensinnäkin peuran sarvet käännettiin eteenpäin. Häntä osoittaa nyt ylöspäin kuten valkohäntäpeuralla, eikä peura enää loikkaa tukin yli. Voimakkaammin lihavoidulla square-serif-fontilla kirjoitetut sanat John Deere siirrettiin peuran pään ja sarvien yläpuolelle. Lihavoidulla sans serif -kirjasimilla painettu uusi iskulause Quality Farm Equipment (Laadukkaat maatalouslaitteet) lisättiin mustalle taustalle valkoisella. Sanat "Moline, Ill." jätettiin myös pois, sillä John Deere laajensi kansainvälistä toimintaansa. Reunus muutettiin nelikulmioksi niin, että sivut ovat suoria ja ylä- ja alareuna kaarevia. Reunus yhtenäistää tavaramerkin osat sisälleen.

1956

1956

Tavaramerkin vuonna 1956 laadittu versio, joka rekisteröitiin vuonna 1962, kuvastaa taas pyrkimystä yksinkertaisuuteen. Iskulause Quality Farm Equipment jätettiin pois. John Deere oli jo vakiinnuttanut asemansa maanrakennuskoneissa ja markkinoilla tunnistettiin hyppäävä peura ja kelta-mustat koneet. Kehyksen kulmia loivennettiin ja neljälle sivulle lisättiin loiva kaari. Sanat John Deere siirrettiin ensimmäistä kertaa hyppäävän peuran alapuolelle. Itse peura jäi lähes ennalleen ojennettuine jalkoineen ja eteenpäin osoittavine sarvineen.

1968

1968

Selkeä nykyaikainen ulkoasu oli vuoden 1968 version tunnusmerkki. Yrityksen selonteossa kerrottiin, että uusi tavaramerkki kuvastaa yrityksen kaikkien osastojen edistystä, se on helpompi toisintaa ja lisäksi se on selkeämpi ja monikäyttöisempi. Peuran kuvaa virtaviivaistettiin niin, että siluetissa näkyy vain kaksi jalkaa neljän sijasta ja yhdet eteenpäin osoittavat nelihaaraiset sarvet. John Deere -logokirjasin vaihdettiin Helvetica-fonttiin perustuvaan versioon. Ellipsireunusta kavennettiin ja sen sisällä olevaa peuraa suurennettiin.

2000

2000

Vuonna 2000 John Deere julkisti tavaramerkin uusimman version. Päivitetty merkki on edelleen John Deeren perinteiden mukainen, mutta terävämpien sarvien, kulmien, lihasten ja asenteen ansiosta tavaramerkki vaikuttaa tarmokkaalta ja dynaamiselta. John Deeren logo, joka tunnettiin vuosikymmeniä hyppäävänä peurana, ensimmäistä kertaa todellakin hyppää ylöspäin eikä laskeudu alaspäin.

Vuosien myötä tavaramerkkeihin tehdyt hienoiset muutokset heijastavat yrityksen kulloistakin toimintaperiaatetta ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä seikkoja. Nykyinen versio esittää John Deeren pyrkimystä pysyä toimialallaan kansainvälisenä johtotähtenä ja tukeutua samalla hyväksi koettuihin perusarvoihinsa: laatuun, innovaatioon, rehellisyyteen ja sitoutumiseen.