DEERE'N TULOSTIEDOTE   6.9.2017

Deere'n nettovoitto kolmannella vuosineljänneksellä on 642 miljoonaa dollaria

  • Maatila- ja rakennuslaitteistomarkkinoiden kasvava myynti parantaa kolmannen vuosineljänneksen nettotulosta.
  • Kehittyneet tuotteet ja joustava kustannusrakenne hyödyttävät tulosta.
  • Yhtiö säilyttää vahvan asemansa tarttumalla pitkäaikaisiin suuntauksiin.
  • Koko vuoden ennuste viittaa 10 prosentin myynnin nousuun ja 2,075 miljardin dollarin nettovoittoon.

Deere & Companyn nettovoitto oli 30. heinäkuuta 2017 päättyneen kolmannen vuosineljänneksen osalta 641,8 miljoonaa dollaria eli 1,97 dollaria osakkeelta, kun taas 31. heinäkuuta 2016 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 488,8 miljoonaa dollaria tai 1,55 dollaria osakkeelta. Deere & Companyn nettovoitto tilivuoden 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta oli 1,649 miljardia dollaria eli 5,11 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,239 miljardia dollaria ja 3,91 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 16 prosenttia 7,808 miljardiin dollariin ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 8 prosenttia 21,720 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 6,833 miljardia dollaria ja yhdeksän kuukauden osalta 18,791 miljardia dollaria verrattuna 5,861 miljardiin dollariin ja 17,737 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna. "John Deere raportoi taas yhdestä vahvasta vuosineljänneksestä, jonka aikana yhtiö on edelleen päässyt hyödyntämään parantuvia markkinaolosuhteita ympäri maailman", sanoi Samuel R. Allen, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Tuotteidemme kysyntä on kasvanut kaikilla aloilla, Etelä-Afrikassa maatalouskoneiden tulos on parantunut merkittävästi ja rakennuslaitteiston myynnissä on huomattavaa nousua. Deere'n tulosta parantavat myös kehittynyt tuotevalikoima ja joustavan kulurakenteen sekä vahvan varallisuuspohjan jatkuva tuki.

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto nousi vuosineljänneksellä 17 prosenttia ja 6 prosenttia ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta viime vuoden kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on otettu huomioon toteutunut hintatason nousu, joka oli 1 prosentti vuosineljänneksellä ja 2 prosenttia kuluvan vuoden osalta. Valuuttakurssien muutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi nettomyyntiin kummallakaan jaksolla viime vuoteen verrattuna. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa nousi vuosineljänneksellä 11 prosenttia ja laski ensimmäisen yhdeksän kuukauden jaksolla 1 prosentin. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti nousi 25 prosenttia vuosineljänneksen ja 17 prosenttia yhdeksän kuukauden jakson osalta. Luvuissa on huomioitu 1 prosentin suotuisa valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksen ja yhdeksän kuukauden jakson osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 795 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,152 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 625 miljoonaan dollariin ja 1,526 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tuloksen kasvu johtui pääasiassa kasvaneista tuotantovolyymeistä ja toteutuneen hinnan noususta, joihin osaltaan ovat vaikuttaneet heikentävästi tuotantokustannusten kasvu, kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä takuukustannukset. Kuluvan vuoden tulokseen ovat vaikuttaneet positiivisesti korkeammat tuotantomäärät, toteutunut hinnan nousu sekä hyvä tuotevalikoima, ja heikentävästi kasvaneet tuotantokustannukset, korkeammat takuukustannukset sekä kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset.

Molempien jaksojen tulokseen vaikutti suotuisasti konsolidoimattoman tytäryhtiö SiteOne Landscape Supply, Inc:n (SiteOne) osittaisen osuuden myyntivoitto.

Konemyynnin nettotulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 506 miljoonaa dollaria ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalla 1,291 miljoonaa dollaria verrattuna 353 miljoonaan dollariin ja 873 miljardiin dollariin vastaavina ajanjaksoina vuonna 2016. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tulokset hyötyivät efektiivisen veroasteen laskusta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 131,2 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 349,1 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 125,9 miljoonaan dollariin ja 357,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulos hyötyi alentuneista häviöistä vuokrakoneiden jäännösarvoissa, joita tasoittivat osaltaan luottotappioiden korkeammat provisiot ja kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttivat epäedullisemmat rahoitusmarginaalit sekä kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Näitä tasoittivat osittain alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvoissa.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 10 prosenttia tilivuonna 2017 ja noin 24 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2016 vastaaviin kausiin. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti koko vuoden tasolla ja noin 2 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 11 prosenttia tilikaudella 2017, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan 2,075 miljardia dollaria. "Deeren kyky pysyä hyvällä tulostasolla on todiste siitä, että olemme onnistuneet rakentamaan kestävämmän liiketoimintamallin", Allen sanoi. "Löydämme yhä uusia tapoja tehostaa toimintaamme ja tehdä siitä tuottavampaa samalla, kun pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kautta maailman vieläkin enemmän arvoa. Olemmekin varmoja, että Deere pystyy jatkamaan vahvalla tulostasolla ja hyödyntämään maailmassa esiintyvää kasvavaa tarvetta kehittyneille laitteille ja palveluille".

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi vuosineljänneksellä 13 prosenttia ja yhdeksän kuukauden osalta 5 prosenttia pääosin kohonneiden toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason nousun ansiosta. Tätä tasoittivat osittain kasvaneet takuukustannukset. Divisioonan liikevoitto on 685 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,899 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 571 miljoonaan dollariin ja 1,329 miljardiin dollariin viime vuonna.

Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat toimitusmäärät ja toteutunut hintatason nousu. Näitä tasoittivat osittain tuotantokustannusten, takuukustannusten sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu. Kuluvan vuoden tulokseen ovat vaikuttaneet positiivisesti korkeammat tuotantomäärät, toteutunut hinnan nousu sekä parantunut myyntivalikoima, joihin osaltaan ovat vaikuttaneet heikentävästi kasvaneet tuotantokustannukset sekä korkeammat takuukustannukset.

SiteOnen osittaisen osuuden myyntivoitto vaikutti divisioonan tulokseen molemmilla kausilla.

Maarakennus- ja metsäkonedivisioona: Maarakennuskoneiden ja metsäkoneiden myynti nousi 29 prosenttia vuosineljänneksellä ja 10 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta lähinnä kohonneiden toimitusmäärien seurauksena. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttivat heikentävästi kasvaneet myynninedistämiskustannukset sekä korkeammat takuukustannukset. Liikevoitto on 110 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 253 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 54 miljoonaan dollariin ja 197 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät. Sitä tasoittivat osaltaan korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, korkeammat myynninedistämiskustannukset sekä kasvaneet tuotantokustannukset. Yhdeksän kuukauden tulosta edistivät suuremmat toimitusmäärät, mutta sitä tasoittivat osaltaan takuukustannusten, myynti-, hallinto ja yleiskustannusten sekä tuotantokustannusten nousu.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Deere'n maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan nousevan noin 9 prosenttia tilikaudella 2017. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti. Maatalouskoneiden myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5 prosenttia vuonna 2017, mikä heijastaa karjanhoitoalan heikkoa tilannetta ja viljelykasvien alhaisten hintojen vaikutusta. Lasku vaikuttaa sekä suuriin että pieniin koneisiin.

Alan koko vuoden 2017 myynnin ennustetaan pysyvän samassa tai laskevan EU28-maissa noin 5 prosenttia, mikä johtuu hyödykkeiden alhaisista hinnoista ja maatilojen heikoista tuloista. Etelä-Amerikassa  traktoreiden ja puimureiden myynnin ennustetaan kasvavan 20 prosenttia, mikä johtuu Brasilian ja Argentiinan talouden ja poliittisen tilanteen kohenemisesta. Myynnin Aasiassa ennakoidaan pysyvän samassa tai laskevan hieman.

Nurmikonhoito- ja pientraktorien liikevaihdon odotetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pysyvän samoissa lukemissa vuonna 2017.

Maarakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maarakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 15 prosenttia vuonna 2017 ilman valuuttamuutosten merkittävää vaikutusta. Ennuste perustuu maailmanlaajuiseen maltilliseen kasvuun. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 5–10 prosenttia Pohjois-Amerikan heikon tilanteen vuoksi.

Rahoituspalvelut: Deere-konsernin luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 475 miljoonaa dollaria tilikaudella 2017. Vuoden 2016 tulokseen verrattuna näkymät heijastavat vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden pienenemistä, jota kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja luottotappiovarausten kasvu osittain tasoittavat.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan luottotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille. JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 88,3 miljoonaa dollaria ja 227,0 miljoonaa dollaria kuluvalla tilikaudella verrattuna 90,4 miljoonaan dollariin ja 259,9 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuotta aiemmin. Molempien kausien tuloksen laskuun vaikuttivat pääasiassa epäedullisemmat rahoitusmarginaalit, kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä alempi salkun keskiarvo. Näitä tasoittivat osittain alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvoissa. JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 30. heinäkuuta 2017 yhteensä 32,929 miljardia dollaria verrattuna 32,928 miljardiin dollariin 31. heinäkuuta 2016.

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678