hologrammi tiehöylästä, jossa on työilmoitukset

Parempi tapa harjoittaa liiketoimintaa

Kuvitetulla kämmenellä lepäävä maapallo

Vuoden 2022 kestävän kehityksen raportti

Vuoden 2022 kestävän kehityksen raportti sisältää John Deeren sitoumuksen luoda ympäristöä säästävämpiä tuloksia asiakkaille, työntekijöille, jälleenmyyjille, toimittajille, sidosryhmille ja yhteisöille eri puolilla maailmaa. Raportissa myös kuvataan, miten olemme edistyneet vuoden 2023 kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamisessa, täsmennetään Leap Ambitions -päämääriämme sekä tarkastellaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja johtamiseen liittyviä painopisteitä.