Tulostiedote   26.8.2019

Deeren nettovoitto oli 899 miljoonaa dollaria kolmannella vuosineljänneksellä

  • Kolmannen neljänneksen myynti laski 3 prosenttia 8,97 miljardiin dollariin.
  • Maataloussektorin edelleen jatkuva epävarmuus vaikutti tulokseen.
  • Maanrakennus- ja metsäkoneiden liikevoitto oli selkeästi suurempi.
  • Koko vuoden ennustetta muutettiin 3,2 miljardiin euroon nettovoitosta noin 4 prosentin myynnin kasvun myötä.

MOLINE, Illinois (16. elokuuta 2019) – Deere & Company raportoi 899 miljoonan dollarin nettovoitosta 28. heinäkuuta 2019 päättyneellä kolmannella vuosineljänneksellä eli 2,81 dollarin osakekohtaisesta voitosta verrattuna 910 miljoonan dollarin nettovoittoon eli 2,78 dollariin osaketta kohti 29. heinäkuuta 2018 päättyneellä vuosineljänneksellä. Deere & Companyn nettovoitto vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta oli 2,532 miljardia dollaria eli 7,87 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,584 miljardia dollaria ja  4,82 dollaria osakkeelta.

Vuosien 2019 ja 2018 tuloksiin vaikuttivat kulut tai etuudet, jotka johtuivat tuloverovarauksesta Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädännön vuoksi (verouudistus). Deere & Companyn kolmannen neljännesvuoden sekä vuosien 2019 ja 2018 ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettovoitto olisi ilman näitä muutoksia ollut seuraavan taulukon mukainen:

Deere & Company

  1. vuosineljännes

 

Vuoden alusta

miljoonaa dollaria

2019

2018

Muutos (%)

 

2019

 

2018

Muutos (%)

Nettovoitto - oikaistu

$

867

$

849

2 %

 

$

2 505

$

2 325

8 %

Kokonaan laimennettu osakekohtainen tulos - oikaistu

$

2,71

$

2,59

 

 

$

7,79

$

7,08

 

(Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.)

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä 3 prosenttia 10,036 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden aikana 5 prosenttia 29,362 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,969 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 26,182 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 9,286 miljardiin dollariin ja 25,007 miljardiin dollariin viime vuonna.

"John Deere'n kolmannen neljänneksen tulos heijasti maatalousalaan edelleen vaikuttavaa epävarmuutta", sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Monet maanviljelijät ovat lykänneet suurempia laiteostoksia, koska he ovat huolissaan vientimarkkinoille pääsystä, lähiaikojen soijan kaltaisten kulutushyödykkeiden kysynnästä sekä yleisistä sato-olosuhteista. Samaan aikaan yleinen taloustilanne säilyy myönteisenä ja myötävaikuttaa Deere'n maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan vahvoihin tuloksiin."

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 4 prosenttia tilikaudella 2019 verrattuna vuoteen 2018. Ennusteeseen sisältyvät Wirtgenin koko tilikauden 2019 tulokset verrattuna edellisen vuoden 10 kuukauteen. Tämä lisää noin yhden prosentin yrityksen kuluvan vuoden nettomyyntiennusteeseen. Siinä on otettu huomioon myös valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 2 prosenttia. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia tilikaudella 2019. Deere & Companyn nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,2 miljardia dollaria.

"Tämänhetkisistä haasteita huolimatta liiketoimintojemme pitkäaikaiset näkymät ovat hyvät ja tulevaisuus näyttää lupaavalta", Allen sanoi. "Kasvatamme maailmanlaajuista asiakaspohjaamme edelleen, ja meitä kannustaa pitkälle kehitettyjen tuotteidemme ja palveluidemme saama vastaanotto. Lisäksi olemme sitoutuneita toteuttamaan kestävällä tavalla kannattavaan kasvuun keskittyvän strategisen suunnitelmamme. Strategian tukemiseksi suoritamme kattavan kustannusrakenteemme analyysin ja teemme useita toimenpiteitä saadaksemme organisaatiosta rakenteellisesti tehokkaamman ja kannattavamman."

Deere & Company

  1. vuosineljännes

 

Vuoden alusta

miljoonaa dollaria

2019

2018

Muutos (%)

 

2019

2018

Muutos (%)

Liikevaihto

$  10 036

$ 10 308

-3 %

 

$  29 362

$ 27 942

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovoitto

$       899

$      910

-1 %

 

$    2 532

$   1 584

60 %

Kokonaan laimennettu osakekohtainen tulos

$      2,81

$     2,78

 

 

$      7,87

$     4,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovoitto - oikaistu

$       867

$      849

2 %

 

$    2 505

$   2 325

8 %

Kokonaan laimennettu osakekohtainen tulos - oikaistu

$      2,71

$     2,59

 

 

$      7,79

$     7,08

 

Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettovoittoon vaikuttivat myönteisesti yksittäiset oikaisut tuloveroihin, jotka johtuivat tuloverovarauksesta verouudistuksen vuoksi ja jotka olivat 32 miljoonaa ja 27 miljoonaa dollaria vastaavilla ajanjaksoilla. (Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.) Tuloksiin vaikutti suotuisasti vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 61 miljoonaa dollaria ja kielteisesti yhdeksän kuukauden ajanjaksolla 741 miljoonaa dollaria, jotka aiheutuivat verouudistukseen liittyvien tuloverovarausten yksittäisistä oikaisuista.

Konemyynti

  1. vuosineljännes

 

Vuoden alusta

miljoonaa dollaria

2019

 

2018

 

Muutos (%)

 

2019

 

2018

 

Muutos (%)

Liikevaihto

$    8 969

 

$    9 286

 

-3 %

 

$  26 182

 

$ 25 007

 

5 %

Liikevoitto

$       990

 

$    1 087

 

-9 %

 

$    2 932

 

$   2 822

 

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovoitto

Verouudistuksen kielteiset (suotuisat) oikaisut

$       717

 

(24)

 

$      750

 

$     (58)

 

-4 %

 

-59 %

 

$    2 067

 

(24)

 

$      889

 

$      974

 

133 %

 

-102 %

Nettovoitto ilman verouudistusta

$       693

 

$      692

 

 

 

$    2 043

 

$   1 863

 

10 %

Nettomyynnin ja liikevoiton tuloksista kerrotaan alla kappaleissa Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet sekä Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona. Wirtgenin tulokset sisältyvät koko ajanjaksoon vuoden 2019 alusta, kun taas edellisvuosi heijasti saman ajanjakson seitsemää kuukautta. Kaksi lisäkuukautta lisäsivät noin 2 prosenttia yrityksen alkuvuoden liikevaihtoa. Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettovoittoon vaikuttivat myönteisesti yksittäiset oikaisut tuloverovarauksiin.

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet

  1. vuosineljännes

 

Vuoden alusta

miljoonaa dollaria

2019

2018

Muutos (%)

 

2019

2018

Muutos (%)

Liikevaihto

$    5 946

$    6 293

-6 %

 

$  17 909

$ 17 585

2 %

Liikevoitto

$       612

$      806

-24 %

 

$    1 978

$   2 249

-12 %

Käyttökate

10,3 %

12,8 %

 

 

11,0 %

12,8 %

 

Vuosineljänneksen maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden myynti laski. Lasku johtui suureksi osaksi toimitusmäärien laskusta ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Vuoden alusta myynti kasvoi pääasiassa toteutuneen hintatason ja korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta. Vuosineljänneksen liikevoitto laski. Lasku johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta, suuremmista tuotantokustannuksista ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Yhdeksän kuukauden liikevoitto laski suurempien tuotantokustannusten, valuuttamuutosten kielteisten vaikutusten, kasvaneiden tutkimus- ja kehityskustannusten sekä epäedullisemman myynnin rakenteen vuoksi. Toteutunut hintataso sekä suuremmat toimitusmäärät tasoittivat osin näiden tekijöiden vaikutusta.                                                                               

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

Vuoden alusta

 

Kolmas vuosineljännes

miljoonaa dollaria

2019

2018

Muutos (%)

 

2019

2018

Muutos (%)

Liikevaihto

$    3 023

$    2 993

1 %

 

$    8 273

$    7 422

11 %

Liikevoitto

$       378

$       281

35 %

 

$       954

$       573

66%

Käyttökate

12,5 %

9,4 %

 

 

11,5 %

7,7 %

 

Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti oli neljännesvuoden ja yhdeksän kuukauden ajanjaksoilla ennen kaikkea toteutuneiden hintojen ansiosta suurempi. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osittain tilannetta. Yhdeksän kuukauden myyntiin vaikuttivat suotuisasti myös suuremmat toimitusmäärät. Wirtgenin myynnin sisällyttäminen kahdelle lisäkuukaudelle vaikutti alkuvuoden myynnin kasvuun noin 6 prosenttia. Wirtgenin liikevoitto oli 159 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 275 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 88 miljoonaan dollariin ja 37 miljoonaan dollariin vastaavina kausina viime vuonna. Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan neljännesvuoden tuloksen paranemiseen vaikuttivat Wirtgenin vaikutusta lukuun ottamatta toteutuneet hinnat. Epäedullisempi myynnin rakenne tasoitti tilannetta osittain. Alkuvuoden liikevoitto ilman Wirtgeniä kasvoi pääasiassa toteutuneiden hintojen sekä suurempien toimitusmäärien ansiosta. Suuremmat tuotantokustannukset ja epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat tilannetta osittain.

Rahoituspalvelut                               Kolmas vuosineljännes                         Vuoden alusta            

miljoonaa dollaria

2019

 

2018

 

Muutos (%)

 

2019

 

2018

Muutos (%)

Nettovoitto

Verouudistuksen kielteiset (suotuisat) oikaisut

$      175

 

(8)

 

$      151

 

          (3)

 

16 %

 

167 %

 

$      450

 

(3)

 

$      681

 

       (233)

-34 %

 

-99 %

Nettovoitto ilman verouudistusta

$      167

 

$      148

 

13 %

 

$      447

 

$      448

 

Rahoituspalveluiden nettovoiton neljännesvuoden kasvu ilman verouudistuksen oikaisuja aiheutui suuremmasta salkun keskiarvosta saadusta voitosta sekä myönteisistä yksittäisistä oikaisuista tuloverovarauksiin. Tilannetta tasoittivat osittain käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot sekä epäedulliset rahoitusmarginaalit. Verouudistuksen tekijöillä oikaistu yhdeksän kuukauden nettovoitto pieneni epäedullisten rahoitusmarginaalien sekä käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suurempien tappioiden vuoksi. Tilannetta tasoittivat merkittävästi suuremmasta salkun keskiarvosta saatu voitto sekä suotuisat yksittäiset oikaisut tuloverovarauksiin.

Markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät (vuosittainen)

miljoonaa dollaria

 

 

 

 

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet

Liikevaihto

2 %

Valuuttamuutokset

-2 %

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

 

Liikevaihto

10 %

Valuuttamuutokset

-2 %

John Deere Financial

Nettovoitto

$ 620

 

 

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet Maatalouskoneiden teollisuusmyynnin odotetaan olevan suunnilleen sama kuin viime vuonna Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä EU28-jäsenvaltioissa. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu etenkin Brasilian vahvuudesta. Myynnin Aasiassa ennakoidaan pysyvän samassa tai laskevan hieman. Nurmikonhoito- ja pientraktorien toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2019.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan ennusteessa on huomioitu Wirtgenin myyntituotto koko vuodelta verrattuna tilivuoden 2018 kymmeneen kuukauteen. Kahden lisäkuukauden odotetaan lisäävän divisioonan myyntiä noin 4 prosentilla vuoden aikana. Tulevaisuudennäkymät heijastavat yleisesti lupaavia näkymiä sekä maailmanlaajuista talouskasvua. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan pysyvän 5 prosentissa lähinnä EU28-maiden ja Venäjän kasvaneen kysynnän vuoksi.

Rahoituspalvelut Tuloksen odotetaan hyötyvän suuremmasta salkun keskiarvosta sekä tuloverovarauksen myönteisistä oikaisuista. Tilannetta tasoittavat merkittävästi epäedulliset rahoitusmarginaalit, käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot sekä luottotappioiden suuremmat varaukset. Rahoituspalveluiden 942 miljoonan dollarin nettovoittoon vuodelta 2018 sisältyi verouudistukseen liittyvä 341 miljoonan dollarin veroetuus.

Jos veroetuutta ei huomioitaisi, nettovoitto olisi ollut 601 miljoonaa dollaria.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC), puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

  1. vuosineljännes

 

 

 

Vuoden alusta

miljoonaa dollaria

2019

2018

Muutos (%)

 

 

2019

 

2018

Muutos (%)

Tuotto

$

742

$

661

12 %

 

$

2 106

$

1 864

13 %

Nettovoitto

$

145

$

120

21 %

 

$

351

$

639

-45 %

Salkun lopputase

 

 

 

 

 

 

$

38 625

$

35 633

8 %

Edellisvuoden kolmannen vuosineljänneksen ja vuoden alun tuloksiin sisältyi verouudistukseen liittyvä tuloverojen suotuisa varaus. Kuluvan vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksiin sisältyi tuloja suuremmasta salkun keskiarvosta sekä suotuisia yksittäisiä verouudistukseen liittyviä tuloverovarausten oikaisuja. Tilannetta tasoittivat osittain epäsuotuisammat rahoitusmarginaalit sekä käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot.

Safe Harbor -lausunto

Safe Harbor

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskoneiden liiketoimintaan liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu esimerkiksi viljelijöiden luottamukseen ja taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, kaupparajoitteet ja -kiintiöt, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoitokoneiden ja pientraktorien tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, jotka voivat heikentää yhtiön nettovoittoa ja kassavirtoja. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti yritystoimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloustilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; vastatoimet tällaisia kauppa-, pankki-, rahoitus- ja veroperiaatteiden muutoksia vastaan; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; muutokset yksityisyydensuojaa koskevissa säännöksissä ja niiden noudattaminen; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; viestintää, toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuudennäkymiään uusien kehityskulkujen vuoksi tai muusta syystä, ellei laissa muuta vaadita. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös sen taloudelliseen tulokseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678