Lehdistötiedotteet   3. helmikuuta 2023

Lisää huomiota paikallisiin asiakastapahtumiin ja tuote-esittelyihin

John Deere ei osallistu SIMA-näyttelyyn marraskuussa 2024

John Deere haluaa ilmoittaa jälleenmyyjille ja asiakkaille, että ei osallistu seuraavaan SIMA-näyttelyyn marraskuussa 2024 Pariisissa. Eräs päätöksen pääsyistä on painopisteen kohdistaminen maakohtaisiin jälleenmyyjä- ja asiakastapahtumiin vuonna 2024.

”COVID-19 on muuttanut tapahtumamaisemaa, ja asiakkaiden suosimat vuorovaikutustavat kehittyvät myös”, sanoo John Deeren Region 2:n markkinointijohtaja Andreas Jess. ”Maatalouden & ympäristönhoidon erikoismessut ovat perinteinen tapa lähestyä maanviljelijöitä ja urakoitsijoita, mutta tutkimme myös vaihtoehtoisia viestintäkanavia, joissa yhdistetään sekä digitaalisia että kasvokkain järjestettäviä toimintoja. Silloin voimme esitellä paremmin innovatiivisia tekniikoitamme ja tuotantojärjestelmäperustaisia ratkaisuja, ja samalla tavoitamme laajemman yleisön.”  Hän lisää: ”Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia siitä, miten täsmäviljely voi tukea heidän toimintaansa koko maatalouden tuotantosyklin ajan. Silloin tarvitaan erilainen tapa jakaa ideoita ja esitellä ratkaisuja.”

Maakohtaisten asiakastapahtumien lisäpainottaminen tukee myös John Deeren siirtymistä virtaviivaisempaan liiketoimintaan, jossa asiakas on keskipisteessä.  Kysymys on resurssien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Region 2:n John Deere Public Relations ja Shows & Events -vastaava Tilmann Köller lisää: ”Suunnittelemme parhaillaan eurooppalaisia jälleenmyyjä- ja asiatapahtumia vuodelle 2024, ja ne on synkronoitava Pohjois-Amerikan markkinoidemme kanssa.  Ensimmäiset ilmoitukset tulevat maaliskuussa 2024. Olemme erittäin innostuneita uutisista, joita tulemme jakamaan.”

John Deere katsoo, että erikoismessuilla on edelleen tärkeä rooli tulevaisuudessa, mutta toivoo kansanvälisten erikoismessuorganisaatioiden tarkastelevan nykyisiä aikatauluja, jotta muita markkinointiaktiviteetteja voidaan järjestää joustavammin.