/ / Biodiesel John Deere -moottoreihin

Biodiesel John Deere -moottoreihin

Biodiesel John Deere -moottoreihin

Tinkimätön suorituskyky - monipuolinen polttoaine

Biodiesel on uusiutuva, hapetettu polttoaine, joka on tehty erilaisista maataloustuotteista kuten soijapavuista tai rapsinsiemenistä.
Yksi biodieselin tärkeimmistä eduista on sen uusiutuvuus. Uusiutuvana kotimaisena energialähteenä biodiesel auttaa vähentämään riippuvuutta tuontiöljystä.

Ymmärrämme biopolttoaineitten tärkeyden asiakkaillemme ja ympäristölle. Biodieselin käytöstä John Deeren dieselmoottoreissa on etua taloudelle ja ympäristölle. Se edistää maaseudun kehittymistä ja auttaa turvaamaan energiavarmuuden. Muita korkealaatuisen biodieselin etuja ovat paremmat voiteluominaisuudet, pienemmät rikkipäästöt ja pienemmät hajuhaitat. Biodieselin korkea ketaanipitoisuus takaa nopeamman syttymisen. Se tarjoaa myös vähemmän näkyvän savun ja pienemmän määrän pienhiukkasia, hiilivetyjä, häkää ja moottorin elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä.

Vaikka B5-sekoitukset ovat suositeltavia, John Deeren moottoreissa voidaan käyttää jopa 20 prosentin (B20) biodieselpitoisuuksia sekoitettuna öljydieseliin edellyttäen, että sekoituksessa käytettävä biodiesel täyttää American Society of Testing Materials (ASTM) D6751 -vaatimukset. John Deeren moottoreita voidaan käyttää B100-dieselin kanssa, jos biodiesel täyttää standardin EN 14214 vaatimukset. Standardin EN 14214 vaatimukset täyttävää biodieseliä on tyypillisesti saatavilla Euroopassa. Nämä ohjeet koskevat kaikkia John Deeren moottoreita.

Biodieselin käyttö vaikuttaa dieselmoottoreihin ja niiden suorituskykyyn. Niiden, jotka harkitsevat biodieselin käyttöä, pitäisi tutustua biodieselpolttoaineen käytön etuihin ja sitä koskeviin varoituksiin. Katso lisätietoja moottorin käyttöoppaasta, kysy paikalliselta John Deeren moottorien jälleenmyyjältä tai käy osoitteessa www.JohnDeere.com/biodiesel.