/ / / Biodiesel-polttoaineet

Biodiesel-polttoaineet

Biodiesel-polttoaine (EN 14214): erityispiirteitä

Biodiesel-polttoaine valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista (pääasiassa rapsiöljystä). John Deere on tutkinut tarkkaan pitkäaikaisissa testeissä biodieselin käyttöön liittyviä erityispiirteitä.
Näiden testien tulokset antavat käyttäjille arvokasta tietoa biodieselin käsittelystä ja käytöstä:

  • Biodieselin lämpöarvo on n. 10% matalampi. Tämä vaikuttaa moottorin tehokkuuteen ja polttoaineen kulutukseen.
  • Vanhempien moottoreiden muutamat kumiset tai synteettiset komponentit eivät kestä biodieseliä. Siksi saattaa olla tarpeen vaihtaa joitakin tiivisteitä ja letkuja. Paikallinen John Deere -jälleenmyyjäsi osaa kertoa, onko tämä tarpeen sinun koneessasi.
  • Kun laitteessa on ruvettu käyttämään biodieseliä, polttoainesuodatin täytyy vaihtaa useammin tankkauksen jälkeen; muuten polttoainekertymät saattavat tukkia suodattimen.
  • Biodiesel saattaa laimentaa moottoriöljyä. John Deere suosittelee lyhyempiä öljynvaihtovälejä ja korkealaatuisen öljyn käyttöä.
  • Biodieselin liuottavien ominaisuuksien vuoksi suosittelemme, että biodieselin roiskeet pyyhitään pois maalatuilta pinnoilta välittömästi, kuten tehdään yleisesti tavallisen dieselin käytön yhteydessä.
  • Samoin kuiten mineraalidiesel, myös biodiesel saattaa paksuuntua hyvin alhaisissa lämpötiloissa.
  • Biodiesel-polttoainetta ei tulisi säilyttää yli kolmea kuukautta, koska biodiesel imee kosteutta, ja vesi vaikuttaa haitallisesti polttoaineen ominaisuuksiin.

Jos biodieseliä säilytetään omissa tiloissa, on tärkeätä varmistaa että:

  • Säilytys- ja käsittelyjärjestelmä on sopiva biodieselin varastoimiseen (rakenteiden hyväksyntä, materiaalien sopivuus).
  • Säiliö on täysin puhdas ennen käyttöä (biodiesel on tehokas puhdistusaine).

Miten saada pysyvästi paras mahdollinen teho biodieseliä käyttämällä

John Deere on tutkinut laajasti biodiesel-polttoaineiden käyttöä. Jotta vältytään polttoainekertymien aiheuttamalta tehon häviöltä, suosittelemme käytettäväksi John Deere -biodieseliä Protect 100, jota saat paikalliselta John Deere -jälleenmyyjältäsi.

Suosittelemme käytettäväksi pelkästään standardin EN 14214 mukaista biodieseliä; se pitäisi ostaa varmennetulta valmistajalta kuten AGQM Saksassa, tai tavarantoimittajalta, joka voi vahvistaa, että biodiesel on hankittu varmennetulta valmistajalta.