/ / Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Voimme vaikuttaa ihmisten elämään. Haluamme varmistaa, että vaikutus on myönteinen. Teemme parhaamme, jotta vaikutuspiirissämme olevien ihmisten elämänlaatu paranee. Se on yhteiskuntavastuullista toimintaa parhaimmillaan. Meillä tämä perinne jatkuu.

Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus

John Deere kehittää toimialaa koulutuksella ja parantamalla tuotteiden turvallisuutta. Painotamme työturvallisuutta ja kannustamme työntekijöitä huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista myös työpaikan ulkopuolella. Turvallisuus on jokaisen vastuulla. Autamme kaikkia kantamaan kortensa kekoon.

Lue lisää turvallisuutta edistävästä toiminnastamme.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu ei ole John Deerelle mikään uusi ilmiö. Tiedämme, että vastuullinen resurssienhallinta on yritykselle, työntekijöille, asiakkaille, sidosryhmille ja koko maailmalle ensiarvoisen tärkeää. John Deere kehittää ja tarjoaa luotettavia, järkeviä ja tehokkaita tuotteita.

Lue lisää ympäristöajattelusta toiminnassamme.

Parempi yhteiskunta, parempi elämä

Hyvä yritys tuntee yhteiskuntavastuunsa. John Deere on koko toimintansa ajan pyrkinyt parantamaan elinoloja omalla alueellaan ja muuallakin maailmassa.

Lue lisää tarjoamastamme tuesta.

Tärkeitä saavutuksia

John Deere on kautta aikojen sitoutunut turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristönsuojeluun. Vuosikymmenten saatossa on kertynyt monia tärkeitä saavutuksia.

Lisätietoja yhteiskuntavastuuseen liittyvistä saavutuksista.

Tietoja John Deerestä

John Deeren liiketoiminta, tuotteet ja palvelut ovat muuttuneet monin tavoin perustamisvuodesta 1837 lähtien. Muutoksiin liittyy aina mahdollisuuksia. Deere on aina suhtautunut muutoksiin suopeasti. Myllerrystenkin jälkeen John Deere on yhä omistautunut maasta elantonsa hankkiville – viljelijöille, karjankasvattajille, maanomistajille ja urakoitsijoille.

Lisätietoja John Deerestä.