/ / / Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Ympäristönsuojelu ei ole John Deerelle mikään uusi ilmiö. Tiedämme, että vastuullinen johtaminen on yritykselle, työntekijöille, asiakkaille, sidosryhmille ja koko maailmalle ensiarvoisen tärkeää. John Deere kehittää ja tarjoaa järkeviä ja tehokkaita tuotteita, joiden suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan ja niiden tukipalveluita tarjotaan toimistorakennuksissa, tehtaissa ja jälleenmyyntipisteissä, jotka on rakennettu ja joita ylläpidetään ympäristöä silmällä pitäen.

 

Panoksemme ei ole vähäinen. Tavoitteiden saavuttamiseen uhrataan runsaasti työtä ja voimavaroja. Sitä asiakkaamme meiltä odottavatkin. Vihreys on meillä verissä.

Toimintamme ja ympäristö

Vankka sitoutuminen maapallon suojelemiseen näkyy prosesseissamme. Etsimme jatkuvasti energiatehokkaita järjestelmiä. Järjestelmiä, jotka poistavat tai vähentävät jätettä eivätkä huononna ilman ja veden laatua. Suuntaamme investoinnit tuotteisiin, menetelmiin ja tekniikoihin, joista on vähiten haittaa ympäristölle.

Lue lisää toiminnastamme.

Tuotteemme ja ympäristö

John Deeren tuotteet on suunniteltu tehokkaiksi ja tuottaviksi. Asiakkaiden tarpeiden tuntemuksen ja innovatiivisen tekniikan ansiosta pystymme tarjoamaan entistä tehokkaampia ja tuottavampia koneita, joiden suunnittelussa on otettu huomioon myös ympäristöarvot.

Lue lisää siitä, kuinka tuotteemme säästävät luonnonvaroja.

Tietoja John Deerestä

John Deeren liiketoiminta, tuotteet ja palvelut ovat muuttuneet monin tavoin perustamisvuodesta 1837 lähtien. Muutoksiin liittyy aina mahdollisuuksia. Deere on aina suhtautunut muutoksiin suopeasti. Myllerrystenkin jälkeen John Deere on yhä omistautunut maasta elantonsa hankkiville – viljelijöille, karjankasvattajille, maanomistajille ja urakoitsijoille. Deere ei ole kasvanut liian suureksi eikä unohtanut perustajansa alkuperäisiä ydinarvoja: rehellisyyttä, laatua, sitoutumista ja innovaatiota.

Lue lisää John Deeren ydinarvoista.