/ / / Turvallisuus

Turvallisuus

John Deere suhtautuu turvallisuuteen vakavasti työtekijöiden, jälleenmyyjien, asiakkaiden ja heidän sidosryhmiensä edun vuoksi. John Deere kehittää toimialaa koulutuksella ja parantamalla tuotteiden turvallisuutta. Painotamme työturvallisuutta ja kannustamme työntekijöitä huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista myös työpaikan ulkopuolella. Turvallisuus on jokaisen vastuulla. Autamme kaikkia kantamaan kortensa kekoon.

Painoarvoa tuotteiden turvallisuudelle

Yksityiskohdat ovat tärkeitä. Ne ovat turvallisuuden lähtökohtia. Jokaisella tehtaalla turvallisuustoimikunnat ja insinöörit osallistuvat tuotteiden parantamiseen ja kehittämiseen. Riskienhallinta on yhteistyötä, johon laitteiden käyttäjät ja niiden lähellä olevat osallistuvat.

Lue lisää siitä, kuinka John Deere keskittyy tuotteiden turvallisuuteen asiakkaiden avulla.

Painoarvoa työntekijöiden turvallisuudelle

John Deere on sitoutunut työturvallisuuteen. Sitoutumisensa ansiosta John Deere on tunnetusti kärjessä turvallisuusasioissa. Sitoutuminen ulottuu työpaikan ulkopuolellekin.

Lue lisää työturvallisuudesta.

Tietoja John Deerestä

John Deeren liiketoiminta, tuotteet ja palvelut ovat muuttuneet monin tavoin perustamisvuodesta 1837 lähtien. Muutoksiin liittyy aina mahdollisuuksia. Deere on aina suhtautunut muutoksiin suopeasti. Myllerrystenkin jälkeen John Deere on yhä omistautunut maasta elantonsa hankkiville – viljelijöille, karjankasvattajille, maanomistajille ja urakoitsijoille. Deere ei ole kasvanut liian suureksi eikä unohtanut perustajansa alkuperäisiä ydinarvoja: rehellisyyttä, laatua, sitoutumista ja innovaatiota.

Lisätietoja John Deerestä.