/ / /

Lehdistötiedotteet

VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS OLI ENNÄTYKSELLINEN

Deeren ennätyksellisen hyvän vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulos 670 miljoonaa dollaria

 • Neljännen vuosineljänneksen voitto nousi 46 prosenttia liikevaihdon 20 prosentin kasvun ansiosta. Koko vuoden voitto on ennätykselliset 2,8 miljardia dollaria.
 • Laaja-alainen kehitys on parantanut kaikkien divisioonien tulosta olennaisesti.
 • Hyvän suorituskyvyn taustalla ovat maatalousalan hyvät olosuhteet ja liiketoimintasuunnitelmien onnistunut toteutus.
 • Vuodelle 2012 ennustetaan liikevaihdon ja voiton kasvua.

 

MOLINE, Illinois (23. marraskuuta 2011) – Deere-konsernin neljännen, 31.10. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 669,6 miljoonaa dollaria eli 1,62 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 457,2 miljoonaa dollaria ja 1,07 dollaria osakkeelta.

Tilivuonna 2011 Deere & Companyn nettovoitto oli 2,800 miljardia dollaria ja 6,63 dollaria osakkeelta, kun viime vuonna vastaavat luvut olivat 1,865 miljardia dollaria ja 4,35 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 20 prosenttia 8,612 miljardiin dollariin ja vuositasolla 23 prosenttia 32,013 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 7,903 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 29,466 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 6,564 miljardiin dollariin ja 23,573 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.

”John Deerellä on jälleen ollut huippuvuosi”, sanoo pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Tuloksen perusteella voidaan sanoa, että asiakkaat ovat ottaneet innovatiivisen laitevalikoimamme hyvin vastaan ja että olemme onnistuneet globaalin kilpailuaseman laajentamiseen tähtäävien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa.”

 

Vuoden aikana Deere esitteli ennätysmäärän uusia tuotteita ja ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa kuusi uutta tehdasta Kiinaan, Brasiliaan ja Intiaan. ”John Deeren ennätystulos on todiste toimivasta toimintamallista, jossa painotetaan tiukkaa kustannusten ja pääoman hallintaa,” Allen toteaa. ”Toimintamallin ansiosta saavutamme ennennäkemättömän hyviä taloudellisia tuloksia ja kassavirtamme on kunnossa. Kertyneitä varoja käytetään kasvun rahoittamiseen kaikkialla maailmassa sekä jaetaan suoraan sijoittajille osinkoina ja osakkeiden takaisinostolla.”

 

Yhteenveto liiketoiminnoista

 

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 20 prosenttia ja koko vuonna 25 prosenttia. Kummankin kauden luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia koko vuoden osalta, sekä hintojen nousun vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia kumpanakin ajanjaksona. Konemyynnin liikevaihto Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja vuositasolla 17 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto kasvoi 31 prosenttia vuosineljänneksen ja 38 prosenttia koko vuoden osalta. Luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 4 prosenttia vuosineljänneksellä ja 7 prosenttia koko vuoden osalta.

 

Deeren konemyynnin liikevoitto on 955 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 3,839 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 716 miljoonaan dollariin ja 2,909 miljardiin dollariin viime vuonna. Kummankin tarkastelujakson tulos parani lähinnä toimitusmäärien kasvun ja paremman toteutuneen hintatason ansiosta. Näiden tekijöiden vaikutusta hillitsivät raaka-aineiden hinnannousu, uusien tuotteiden valmistuksen yleiskustannusten nousu sekä korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset. Lisäksi koko vuoden tulokseen vaikutti myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu.

Konemyynnin nettovoitto oli 552 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,329 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 357 miljoonaan dollariin ja 1,492 miljardiin dollariin viime vuonna. Sekä vuosineljänneksen että koko vuoden tuloksiin vaikuttivat edellä mainitut toiminnalliset tekijät ja efektiivisen veroasteen lasku.

 

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 122,1 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 471,0 miljoonaa dollaria koko vuodelta verrattuna 98,4 miljoonaan dollariin ja 372,5 miljoonaan dollariin vastaavina tarkastelujaksoina viime vuonna. Vuosineljänneksen ja koko vuoden tulos hyötyi portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita rahoitusmarginaalien kaventuminen ja efektiivisen veroasteen nousu osin tasoittivat. Vuoden 2010 neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi käypään arvoon myytävänä olleiden tuulienergiaomistusten arvonalennus.

 

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

 

Maailmantalouden epävakaudesta huolimatta John Deeren tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi tilivuonna 2012, minkä perusteella yhtiö ennustaa myös liikevaihdon paranevan. Yhtiön konemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan tilivuoden aikana noin 15 prosenttia ja ensimmäisellä neljänneksellä 16–18 prosenttia verrattuna vastaaviin tarkastelujaksoihin vuonna 2011. Luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka ovat noin 1 prosenttia vuositasolla ja noin 3 prosenttia vuosineljänneksen osalta. Deere-konsernin koko vuoden nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,2 miljardia dollaria.

Vuoden 2011 ennätystuloksen ansiosta John Deere'llä on Allenin mukaan hyvät valmiudet laajojen kasvusuunnitelmiensa toteuttamiseen ja pitkän aikavälin myönteisten taloussuhdanteiden hyödyntämiseen. ”Eritoten Deere'n henkilöstön, jälleenmyyjien ja toimittajien tinkimättömän työn ansiosta John Deere on pystynyt vastaamaan maailman kasvavaan ruoan ja infrastruktuurin tarpeeseen suunnitelmien mukaisesti ja etenemään niissä yhä ripeämmin”, hän kertoo. ”Olemme ylpeitä yhtiön suorituksesta vuonna 2011 ja odotamme pääsevämme hyödyntämään ennätysvuoden tuloksia vuonna 2012 ja siitä eteenpäin. Meillä on vahva luottamus yhtiön tulevaisuuteen ja omaan roolimme maailman kasvavan väestön ravinto-, vaatetus- ja asuntotarpeiden tyydyttämisessä. Nähtävissä oleva kehitys vaikuttaa erittäin lupaavalta ja näin ollen myös palkitsevalta sijoittajien ja muiden sidosryhmien kannalta tulevaisuudessa.”

 

* * *

 

Konedivisioonan tulos

 

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 18 prosenttia ja koko vuoden osalta 21 pääosin suurempien toimitusmäärien ansiosta. Parempi toteutunut hintataso ja valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset vaikuttivat kummankin tarkastelujakson liikevaihtoon.

Liikevoitto oli vuosineljänneksellä 868 miljoonaa dollaria ja koko vuonna 3,447 miljardia dollaria verrattuna 662 miljoonaan dollariin ja 2,790 miljardiin dollariin vuonna 2010. Kummankin tarkastelujakson parempi tulos johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja paremmasta toteutuneesta hintatasosta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät raaka-aineiden hinnannousu, uusien tuotteiden valmistuksen yleiskustannusten nousu sekä korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset. Lisäksi koko vuoden tulokseen vaikutti kielteisesti myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 34 prosenttia ja koko vuonna 45 prosenttia pääosin toimitusmäärien kasvun ansiosta. Divisioonan liikevoitto oli 87 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 392 miljoonaa dollaria koko vuoden osalta verrattuna 54 miljoonaan dollariin ja 119 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kummankin tarkastelujakson liikevoiton kasvu johtui lähinnä toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta ja paremmasta toteutuneesta hintatasosta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät raaka-aineiden hinnannousu ja korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset. Lisäksi koko vuoden tulokseen vaikutti

myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu.

 

 Markkinatilanne ja näkymät

 

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Yhtiön maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 15 prosenttia tilivuonna 2012. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten suotuisa vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Maailman keskeisillä markkinoilla maatalousyrittäjien tulonkehitys jatkuu myönteisenä maataloustuotteiden vahvan kysynnän ansiosta. John Deeren liikevaihdon odotetaan hyötyvän edistyneiden uusien tuotteiden julkaisusta eri puolilla maailmaa sekä suurista laajentumishankkeista esimerkiksi kehittyvillä markkina-alueilla.


Vuoden 2011 hyvän kasvun seurauksena maatalouskonemyynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5-10 prosenttia vuonna 2012. Alan yleiset olosuhteet ovat edelleen myönteiset, ja erityisesti suuritehoisten koneiden kysyntä jatkuu voimakkaana.

Länsi- ja Keski-Euroopan EU-jäsenvaltioissa teollisuusmyynnin liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan vuonna 2012 alueen yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi. IVY-maiden liikevaihdon odotetaan kasvavan maltillisesti vuoden 2011 merkittävän kasvun jälkeen. Aasian liikevaihdolta odotetaan vahvaa kasvua myös vuonna 2012. Etelä-Amerikassa vuoden 2012 teollisuusmyynnin liikevaihdon ennustetaan jatkuvan tasaisena vuoden 2011 nousuun verrattuna.

Nurmikonhoito- ja pientraktorien teollisuusmyynnin liikevaihdolta odotetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pientä kasvua vuonna 2012.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deeren maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan maailmanlaajuisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 16 prosenttia tilivuonna 2012. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten suotuisa vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Kasvuennuste heijastaa Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkina-alueiden hieman kohentuneita markkinaolosuhteita ja aktiivisuutta sekä Kanadan vahvuutta. Itsenäisille vuokrausyhtiöille suuntautuvan maarakennuskoneiden myynnin odotetaan kasvavan edelleen. Edistyneiden uusien tuotteiden valikoiman ja maantieteellisen laajenemisen odotetaan tukevan Deeren liikevaihtoa. Vuoden 2011 huomattavan kasvun jälkeen maailman metsätalousmarkkinoiden odotetaan säilyvän suunnilleen ennallaan vuonna 2012 Euroopan heikentyneen taloustilanteen vuoksi.

 

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 450 miljoonaa dollaria tilivuonna 2012. Ennusteen lasku vuodesta 2011 johtuu lähinnä suuremmista luottotappiovarauksista, joiden ennakoidaan palaavan tyypillisemmälle tasolle, sekä yhtiön kasvuhankkeita tukevien myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvusta. Luottosopimusten määrän kasvun odotetaan osittain lieventävän edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta.

 

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 93,5 miljoonaa dollaria ja 363,6 miljoonaa dollaria kuluneen tilivuoden osalta verrattuna 96,7 miljoonaan dollariin ja 319,4 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen heikompi tulos johtui pääasiassa rahoitusmarginaalien kaventumisesta ja efektiivisen veroasteen noususta, joita portfolion kasvu ja pienemmät luottotappiovaraukset kuitenkin tasoittivat. Koko vuoden parempi tulos johtui pääasiassa portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita rahoitusmarginaalien kaventuminen ja efektiivisen veroasteen nousu osin tasoittivat.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. lokakuuta 2011 yhteensä 23,184 miljardia dollaria verrattuna 20,854 miljardiin dollariin viime vuonna.

 

Yhteenveto tuloksista


Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suhdanteita ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, se, että joidenkin viljelykasvien käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi kasvaa (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala,


 

eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), se, kuinka tällaisiin ohjelmiin reagoidaan kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään.

Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esim. kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen tietyissä osissa ja märkyys osissa Itä- ja Länsi-Eurooppaa); poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka; ja vakavien epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja


 

poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, asiakkaisiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun, hiilipäästöjen ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset, Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.

Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa (mukaan lukien Japanin maanjäristyksen ja siitä seuranneiden tapahtumien vaikutukset); uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuneisuus ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset,


 

uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen;

toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.

Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.

Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1. A mukaisia riskitekijöitä).

 

 • Lisätietoja:
  Ken Golden
  Johtaja,
  Strategic Public Relations
  +1-309-765-5678