/ / /

Lehdistötiedotteet

DEERE'N NETTOVOITTO OLI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 712 MILJOONAA DOLLARIA

 • Tulos kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 15 prosenttia. Kyseessä on viides peräkkäinen vuosineljännes, jolloin tulos on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ennätyksellisen korkea.
 • Laaja-alainen kehitys on parantanut kaikkien divisioonien tulosta.
 • Maailman maatalousalan terve kasvu tukee edelleen tuloksen kasvua
 • Tällä vauhdilla yhtiö saavuttaa vuositasolla ennätyksellisen liikevaihdon ja liikevoiton.

 

MOLINE, Illinois (17. elokuuta 2011) – Deere-konsernin kolmannen, 31.7. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 712,3 miljoonaa dollaria eli 1,69 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 617,0 miljoonaa dollaria ja 1,44 dollaria osakkeelta.

Deere & Companyn nettovoitto oli tilivuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta 2,130 miljardia dollaria eli 5,01 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,408 miljardia dollaria ja 3,28 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 22 prosenttia 8,372 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden aikana 24 prosenttia 23,401 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 7,722 miljardia dollaria ja yhdeksän kuukauden osalta 21,563 miljardia dollaria verrattuna 6,224 miljardiin dollariin ja 17,009 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.

"Jälleen yksi menestyksekäs vuosineljännes pitää John Deeren suotuisassa vauhdissa, jolla saavutetaan poikkeuksellisen hyvä vuositulos" sanoo hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Menestys osoittaa, että yhtiön kehittyneille tuotteille on vahva kysyntä ja että olemme pystyneet toteuttamaan kunnianhimoisia liiketoimintasuunnitelmiamme.


Suunnitelmien tavoitteena on parantaa maailmanlaajuista kilpailuasemaamme ja laajentaa John Deeren asiakaskuntaa."

Suurten maatalouskoneiden myynnin kasvulla on Allenin mukaan vahva vaikutus Deeren tulokseen. Myös maanrakennuskoneiden myyntiluvut jatkavat kasvuaan Pohjois-Amerikan asuin- ja liikerakentamisalojen heikkoudesta huolimatta. "Yhtiön tulos on ennätyksellinen, vaikka tietyt avainmarkkinat ovat vasta elpymisen alussa. Tämä kertoo kyvystämme hallita kustannuksia ja omaisuutta, laajentua uusille alueille sekä tarjota innovatiivisia tuotteita ja palveluita kasvavalle asiakaskunnalle ympäri maailmaa."

 

Yhteenveto liiketoiminnoista


Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi vuosineljänneksellä 24 prosenttia ja 27 prosenttia yhdeksän kuukauden aikana viimevuotisiin vastaaviin kausiin verrattuna. Kummankin kauden myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 6 prosenttia vuosineljänneksellä ja 4 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta, sekä hintojen nousun vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia kumpanakin ajanjaksona. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja vuositasolla 19 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 49 prosenttia vuosineljänneksen ja 40 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Luvuissa on huomioitu 16 prosentin suotuisa valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksen ja 8 prosentin suotuisa vaikutus yhdeksän kuukauden osalta.

Deeren konedivisioonien liikevoitto on 969 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,883 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 890 miljoonaan dollariin ja 2,193 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu johtui lähinnä myynti- ja tuotantomäärien kasvun suotuisasta vaikutuksesta ja toteutuneen hintatason paranemisesta, joita raaka-ainekustannusten sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu osin tasoitti.

Konemyynnin nettovoitto oli vuosineljänneksellä 584 miljoonaa dollaria ja yhdeksän kuukauden osalta 1,777 miljardia dollaria verrattuna 512 miljoonaan dollariin ja 1,135 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat neljännesvuoden ja yhdeksän kuukauden tuloksiin. Lisäksi matalampi veroaste paransi tulosta kuluneen vuoden osalta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 125,6 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 348,9 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 102,1 miljoonaan dollariin ja 274,1 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen ja yhdeksän kuukauden tuloksen paraneminen johtui pääasiassa portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita rahoitusmarginaalien kaventuminen osin tasoitti.


Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto


Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 25 prosenttia tilivuonna 2011 ja noin 20 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Luvuissa on otettu huomioon noin 4 prosentin myönteiset valuuttamuutokset kummallakin jaksolla. Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 2,7 miljardia dollaria.

Aikaisempaa arviota korkeampaan vuosiennusteeseen sisältyy Japanin maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttama noin 70 miljoonan dollarin kielteinen vaikutus liikevaihtoon ja 10 miljoonan dollarin kielteinen vaikutus liikevoittoon.

Allenin mukaan yhtiön vuoden 2011 tulos vauhdittaa selvästi tulevaisuuden kasvusuunnitelmia. "John Deeren aggressiiviset investoinnit uusiin tuotteisiin ja maailmanlaajuisen kapasiteetin laajentamiseen antavat yhtiölle hyvät edellytykset vastata maailman kasvaviin ravinnon, rakentamisen ja infrastruktuurin tarpeisiin", Allen toteaa. "Luotamme siihen, että nämä makrotalouden myönteiset suuntaukset ovat vahvoja ja tuottavat voittoa yhtiölle ja osakkaille tulevina vuosina." Allen kuitenkin huomauttaa, että huoli maailmantalouden tilasta ja viimeaikaiset rahoitusmarkkinoiden mullistukset lisäävät lähitulevaisuuden näkymien epävarmuutta.

 

* * *

 

Konedivisioonan tulos


Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 22 prosenttia vuosineljänneksen aikana ja 23 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa suurempien toimitusmäärien, valuuttamuutosten myönteisten vaikutusten ja paremmin toteutuneen hintatason ansiosta.


Divisioonan liikevoitto on 859 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,579 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 824 miljoonaan dollariin ja 2,128 miljardiin dollariin viime vuonna. Kummankin kauden kasvu johtui lähinnä tuotantomäärien kasvun suotuisasta vaikutuksesta ja toteutuneen hintatason paranemisesta, joita raaka-ainekustannusten sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu osin tasoitti.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti kasvoi vuosineljänneksellä 34 prosenttia ja yhdeksän kuukauden osalta 50 prosenttia pääosin suurempien toimitusmäärien ja paremmin toteutuneen hintatason ansiosta. Divisioonan liikevoitto on 110 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 304 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 66 miljoonaan dollariin ja 65 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kummankin kauden liikevoiton kasvu johtui lähinnä toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta ja toteutuneen hintatason paranemisesta, joita kasvaneet raaka-ainekustannukset sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat.


Markkinatilanne ja näkymät


Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Yhtiön maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 21 prosenttia vuonna 2011. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten suotuisa vaikutus, joka on noin 4 prosenttia. Useimmilla maailman keskeisillä markkinoilla maatalousyrittäjien tulotaso on vakaalla pohjalla maataloustuotteiden kasvavan kysynnän ja viljelykasvien korkeiden hintojen ansiosta.

Vuoden 2010 hyvän kasvun seurauksena maatalouskonemyynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5-10 prosenttia vuonna 2011. Alan yleiset olosuhteet ovat edelleen myönteiset, ja erityisesti suuritehoisten koneiden kysyntä jatkuu voimakkaana.

Länsi- ja Keski-Euroopan EU-jäsenvaltioissa teollisuusmyynnin ennustetaan kasvavan 10-15 prosenttia, kun taas IVY-maiden myyntiin odotetaan selvästi vahvempaa kasvua. Viljelyolosuhteet ovat säilyneet pääosin suotuisina kummallakin alueella. Joillakin Euroopan alueilla epäsuotuisa sää on kuitenkin vaikuttanut sadonkorjuuseen ja viljan laatuun. Aasian myynnin odotetaan kasvavan voimakkaasti myös tänä vuonna.

 

Etelä-Amerikan teollisuusmyynnin ennustetaan tänä vuonna laskevan noin 5 prosenttia vuoden 2010 vahvasta tasosta. Brasilian pientraktorimarkkinoiden heikentyminen ja hiljattain voimaanastuneet kauppapoliittiset muutokset Argentiinassa ovat pääsyyt myynnin huonontumiseen, jota suurten maatalouskoneiden myynnin kasvu osittain tasoittaa. Deeren alueelliselle myynnille on hyötyä laajasta hiljattain markkinoille tuotujen tuotteiden valikoimasta.

Ympäristönhoito- ja pientraktorien teollisuusmyynnin odotetaan pysyttelevän Yhdysvalloissa ja Kanadassa suurin piirtein vuoden 2010 tasolla.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deeren maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 45 prosenttia vuonna 2011. Kasvuodotukset perustuvat edellisvuotta hieman parempiin markkinaolosuhteisiin ja kaupan virkistymiseen Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Itsenäisille vuokrausyhtiöille suuntautuvan maanrakennuskonemyynnin odotetaan kasvavan merkittävästi. Maailman metsätalousmarkkinat ovat jatkaneet nousua viime vuoden hyvän kasvun jälkeen erityisesti Euroopassa.

 

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 460 miljoonaa dollaria vuonna 2011. Tulosennusteen paraneminen vuoteen 2010 verrattuna johtui pääasiassa portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista.

 

John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan luottotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

 

JDCC:n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 100,5 miljoonaa dollaria ja 270,1 miljoonaa dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 89,4 miljoonaan dollariin ja 222,7 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen ja yhdeksän kuukauden tuloksen paraneminen johtui pääasiassa portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita rahoitusmarginaalien kaventuminen osin tasoitti.


JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31.7.2011 yhteensä 22,925 miljardia dollaria verrattuna 20,307 miljardiin dollariin viime vuonna.

 

Yhteenveto tuloksista

Safe Harbor -lausunto

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien kasvava käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikka, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Brasiliassa), tällaisiin ohjelmiin reagointi kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan ja naudanlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanos­kustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Talouden nykyinen tilanne ja näkymät tietyillä sektoreilla ovat heikentäneet tiettyjen koneiden kysyntää.

Asiakkaiden toimintaan ja yhtiön tuloksiin voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: sääolosuhteiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien (esim. Meksikossa) vaikutukset ja niiden torjunta; sodat ja muut kansainväliset konfliktit sekä niiden uhka; ja suurten epidemioiden (kuten H1N1-influenssan ja muiden influenssojen) leviäminen. Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja siihen liittyviin rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Markkinatilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, heidän lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihinsä sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, asiakkaisiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna tietyt sääntelyuudistukset, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden ja verosäädösten muutokset sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, myös kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien (myös autoteollisuuden tavanomaisten toimittajien) taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden menekin onnistuminen, uusien tuotteiden vastaanotto; muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä hankittaessa muuttuneita hallituksen säädöksiä ja muita standardeja vastaavia uusia koneita; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot. Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien muutokset, sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, myös hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävakaus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1.A mukaisia riskitekijöitä).

 

 • Lisätietoja:
  Ken Golden
  Johtaja,
  Strategic Public Relations
  +1-309-765-5678