/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'lle ennätyksellinen nettovoitto kolmannella vuosineljänneksellä

  • Liikevaihto nousi 15 prosenttia.
  • Maatalouskoneiden kysyntä jatkuu vahvana Yhdysvalloissa, ja maanrakennuskoneiden kysyntä elpyy hyvää vauhtia.
  •  Yritys ennakoi koko vuoden nettovoiton olevan ennätykselliset 3,1 miljardia dollaria.
Deere & Companyn kolmannen, 31. heinäkuuta 2012 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli maailmanlaajuisesti 788,0 miljoonaa dollaria eli 1,98 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 712,3 miljoonaa dollaria ja 1,69 dollaria osakkeelta.
Deere & Companyn nettovoitto oli tilivuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta 2,377 miljardia dollaria eli 5,88 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 2,130 miljardia dollaria ja 5,01 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 15 prosenttia 9,590 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden osalta 13 prosenttia 26,365 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,930 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 24,454 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 7,722 miljardiin dollariin ja 21,563 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
”John Deere'n kolmannen neljänneksen liikevaihto ja tulos ovat ennätykselliset”, sanoo pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Vaikka vuosineljännes oli hyvä, emme ole tyytyväisiä liikevaihdon jäämiseen alle odotusten. Syitä siihen olivat joidenkin kansainvälisten markkinoiden heikkeneminen ja valmistuksen väliaikaiset ongelmat, jotka johtuivat siitä, että toimme markkinoille ennätyksellisen paljon uusia tuotteita.”
Allen totesi, että yrityksen globaali näkyvyys kasvaa edelleen, koska asiakkaat ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan John Deere'n viime vuoden aikana markkinoille tuomat innovatiiviset tuotteet.

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 16 prosenttia ja 13 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on otettu huomioon hintatason nousu, joka oli 5 prosenttia vuosineljänneksellä ja 4 prosenttia kuluneen yhdeksän kuukauden osalta sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 5 prosenttia vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Yhdysvaltojen ja Kanadan konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 28 prosenttia ja kuluneen vuoden osalta 18 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto pysyi ennallaan vuosineljänneksen osalta ja kasvoi 7 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Luvuissa on huomioitu valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 11 prosenttia vuosineljänneksen ja 6 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,127 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 3,347 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 969 miljoonaan dollariin ja 2,883 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät osittain korkeammat tuotantokustannukset ja raaka-aineiden hinnannousu, valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset sekä korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset. Tuotantokustannusten kasvu liittyy pääasiassa uusiin tuotteisiin ja moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 110,4 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 338,6 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 125,6 miljoonaan dollariin ja 348,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksen lasku kummankin kauden osalta johtui ensisijaisesti korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista, rahoitusmarginaalien kaventumisesta sekä satovakuutusten korvausvaatimusten kasvusta. Edellä mainittuja tekijöitä tasoittivat osittain portfolion kasvu ja pienemmät luottotappiovaraukset.
Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 13 prosenttia tilivuonna 2012 ja neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka ovat noin 3 prosenttia vuositasolla ja noin 4 prosenttia neljännen vuosineljänneksen osalta. Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 3,1 miljardia dollaria.

 ”Globaali taloustilanne ja monien tärkeiden markkina-alueiden kärsimä kuivuus edellyttävät varovaisuutta seuraavien kuukausien aikana”, Allen sanoo. ”Kuivuus saattaa tosin vaikuttaa näkymiimme myönteisestikin, koska se korostaa tuottavuutta lisäävien John Deere'n maatalouskoneiden tarvetta. Asiakkaat ovat ottaneet uudet John Deere -tuotteet myönteisesti vastaan eri puolilla maailmaa. Kun otetaan lisäksi huomioon entistäkin tehokkaampi suunnitelmien toteutus, olemme luottavaisia, että Deere pystyy hyödyntämään maatalouden suotuisia maailmanlaajuisia suuntauksia pitkällä aikavälillä.”

Yhteenveto tuloksesta

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Myynti kasvoi 14 prosenttia neljännesvuoden osalta ja 11 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja paremman hintatason ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta.
Divisioonan liikevoitto on 1,014 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,991 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 859 miljoonaan dollariin ja 2,579 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti toteutuneen hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät korkeammat tuotantokustannukset ja raaka-aineiden hinnannousu, valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset sekä korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset.
 
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti kasvoi vuosineljänneksellä 23 prosenttia ja yhdeksän kuukauden osalta 24 prosenttia pääosin suurempien toimitusmäärien ja paremman hintatason ansiosta. Divisioonan liikevoitto on 113 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 356 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 110 miljoonaan dollariin ja 304 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät korkeammat tuotantokustannukset ja raaka-aineiden hinnannousu, sekä tutkimus- ja kehityskustannusten ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 13 prosenttia vuonna 2012. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 4 prosenttia.
Yhdysvaltojen ja Kanadan maatalouskoneiden myynnin ennustetaan kasvavan yli 10 prosenttia vuonna 2012. Euroopan unionin myynnin ennustetaan tällä hetkellä jatkuvan tasaisena, koska vahvat Pohjois-Euroopan markkinat tasoittavat Etelä-Euroopan laimeampaa myyntiä. IVY-maiden myynnin odotetaan kasvavan voimakkaasti vuonna 2012.

Aasian myynnin ennustetaan laskevan lievästi koko vuoden osalta Intian ja Kiinan markkinoiden kysynnän heikkenemisestä johtuen. Etelä-Amerikassa myynnin ennustetaan laskevan 5–10 prosenttia Argentiinan epävarman tilanteen ja joitakin alueita alkuvuodesta vaivanneen kuivuuden seurauksena.
Kuivuuden vuoksi maailman viljavarastojen odotetaan niukkenevan entisestään. Tämä merkinnee hyödykehintojen nousua, ja odotettavissa lienee aktiivinen satovuosi 2013 maailman eri markkina-alueilla.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin liikevaihdon odotetaan jäävän noin 5 prosenttiin vuonna 2012 Yhdysvaltojen kuivuuden vuoksi.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 17 prosenttia vuonna 2012. Vaikka maanrakennuskoneiden myynti Yhdysvalloissa elpyy edelleen voimakkaasti, Deere'n myynti on ollut odotettua hitaampaa tietyillä kansainvälisillä markkinoilla. Maailman metsätalousmarkkinoille ennustetaan nollakasvua vuoteen 2011 verrattuna.

Rahoituspalvelut:
Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan vuonna 2012 noin 450 miljoonaa dollaria, hieman edellisvuotta vähemmän. Ennusteen lasku johtuu pääasiassa myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten odotettavissa olevasta noususta, rahoitusmarginaalien kaventumisesta sekä satovakuutusten korvausvaatimusten kasvusta, joita luottosopimusten määrän kasvu osin tasoitti.

John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 98,5 miljoonaa dollaria ja 270,2 miljoonaa dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 100,5 miljoonaan dollariin ja 270,1 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Tuloksen lasku vuosineljänneksellä johtui ensisijaisesti korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista ja rahoitusmarginaalien kaventumisesta, joita luottosopimusten määrän kasvu osin tasoitti. Yhdeksän kuukauden tulos vertautuu suurin piirtein edellisvuoden vastaavaan kauteen johtuen lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja rahoitusmarginaalien kaventuminen pääosin tasoittavat.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. heinäkuuta 2012 yhteensä 25,766 miljardia dollaria verrattuna 22,925 miljardiin dollariin viime vuonna.

 

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678

 

Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yrityksen maatalouskoneliiketoimintaan liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka koostuvat maanviljelijöiden luottamukseen vaikuttavista, toisiinsa liittyvistä tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailman-laajuinen kysyntä, maailman viljantuotannon kustannukset, sadon kuljetuksen saatavuus,  joidenkin viljelykasvien käytön kasvu muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikka, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), kansainvälinen reagointi kyseisiin ohjelmiin, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanos­kustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään.
Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esim. kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan tietyissä osissa); poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka; ja vakavien epidemioiden leviäminen.
Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun.
 
Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.
Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset, jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun, hiilipäästöjen ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4  päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, -arvioiden ja  säädösten muutokset sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa (mukaan lukien Japanin maanjäristyksen ja siitä seuranneiden tapahtumien vaikutukset); uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuneisuus ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen;  toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.
Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.
JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.
Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1.A mukaisia riskitekijöitä).