/ / /

Lehdistötiedotteet

JOHN DEERE FORESTRYN JÄLLEENMYYNTITOIMINTOJA TEHOSTETAAN

John Deere Forestryn Euroopan jälleenmyyntiyhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, UK:ssa ja Irlannissa muodostavat Retail-ryhmän. Ryhmän toimintamalleja kehitetään jatkuvasti ja osana tätä kehitystoimintaa siirrettiin marraskuussa 2012 huoltokorjaamotoiminta Keski-Suomessa, Suolahdessa, John Deere Forestrylle. Näillä seuraavilla toimenpiteillä jatkamme toiminnnan uudistamista.

Retail-ryhmän osto- ja logistiikka -organisaatio

John Deere Forestryn Retail-ryhmään perustetaan keskitetty osto- ja logistiikka-organisaatio. Uuden toiminnon vastuulla on koko ryhmän varaosa-portfolio, varastointistrategia, ryhmän varaosanimikehallinta, logistiikka ja näihin liittyvä järjestelmäkehitys.

Toimintoa vetämään perustetaan uusi osto- ja logistiikkapäällikön tehtävä.  Tähän tehtävään on nimitetty Jyrki Rönkä. Hän on tätä ennen toiminut Suomen jälleenmyynnissä ostokoordinaattorina. Osto- ja logistiikkapäällikölle raportoivat kaikkien jälleenmyyntiyksiköiden osto- ja logistiikka-organisaatiot sekä Tampereen varastotoiminnot.

Jyrki Röngän toimipaikka on Tampereella ja hän raportoi Euroopan jälleenmyyntiyhtiöiden jälkimarkkinointijohtajalle.

Suomen jälleenmyynnin varaosamyynti ja -markkinointi

Suomen jälleenmyyntiin perustetaan uusi varaosapäällikön tehtävä. Varaosapäälliköksi on nimitetty Olli Seppälä. Hän on viimeksi toiminut Suomen jälleenmyynnissä osto- ja logistiikkapäällikkönä. Varaosapäällikön vastuulla on varaosamyynnin kehitys ja tulos, varaosahinnoittelu ja –portfolio Suomessa.

Olli Seppälä raportoi jälkimarkkinointipäällikölle.

Suomen jälleenmyynnin teknisen tuen toiminnot järjestellään uudelleen

Teknisen tuen henkilöstön toimenkuvia tarkennetaan ja Suomen jälleenmyynnin aluekouluttajat ja tekninen tuki raportoivat jatkossa teknisen tuen päällikölle. Teknisen tuen päällikkönä jatkaa Ahti Lehtinen.

Ahti Lehtinen raportoi jälkimarkkinointipäällikölle.

Kaikki nimitykset astuvat voimaan 1.1.2013.

Lisätietoja antavat:

Pertti Rauva
Jälkimarkkinointijohtaja
Euroopan jälleenmyyntiyhtiöt
John Deere Forestry Oy
Puh.  040 555 2933

Sami Kulmala
Jälkimarkkinointipäällikkö
Suomen jälleenmyynti
John Deere Forestry Oy
Puh. 040 520 5230