/ / TimberOffice

TimberOfficeOhjelmistopaketti

Ominaisuudet

 • Tuotannonohjaus ja analyysit
 • GPS/GIS sähköiset kartat
 • Koneen suorituskyvyn ja kunnon seuranta
 • Kustannusten ja tiedon hallinta

Etsi jälleenmyyjä

  TimberOffice-ohjelmistopaketti

  Ohjelmistopaketti kaikkiin metsäkoneisiin ja toimistoon

  TimberOffice-ohjelmistopaketti on kehitetty metsäkoneyrittäjille ja metsäyhtiöille työkaluksi sekä puunkorjuun tiedonhallintaan että metsäkoneen suorityskyvyn ja kunnon valvontaan. TimberOffice-paketin avulla käyttäjä hyödyntää tehokkaasti metsäkoneilta saatavaa tietoa - päätöksenteko nopeutuu ja liiketoiminta saadaan sujumaan kilpailukykyisesti ja tuottavasti.

  Ohjelmistopakettiin kuuluvat ohjelmat toimivat Windows-ympäristössä metsäkoneiden tietokoneissa tai toimistolla. Paketin voi hankkia kerralla kokonaan tai vain ohjelma kerrallaan. Ohjelmistopakettiin kuuluvat ohjelmat:

  TimberCenter sähköpostin ja tiedostojen hallintaan. Koneen tuottamaa tietoa voidaan selata, muokata, yhdistää, tallentaa ja tulostaa tarpeen mukaan.

  TimberNavi älykäs paikkatietojärjestelmä puunhankintaan. Järjestelmä käyttää GPS-paikannusta. TimberNavi-järjestelmän avulla kuljettaja voi nähdä oman sijaintinsa tietokoneen näytöllä muun karttatiedon ohella, esim. maastotiedot ja korjuualueet, reaaliajassa.

  TimberLinkOffice metsäkoneen suorituskyvyn ja kunnon seurantaan. TimberLink-järjestelmä auttaa kuljettajaa ja huoltoa optimoimaan tuottavuuden, käyttöasteen ja päivittäiset käyttökustannukset. Tuotostiedot ja koneen kunto voidaan tarkistaa ja analysoida koneen lisäksi myös toimistossa.

  TimberCalc kustannusten seurantaan ja budjetointiin. Järjestelmä sisältää kolme integroitua ohjelmistoa: konekustannukset, seuranta ja arviointi. Näiden avulla koneyrittäjä pystyy analysoimaan liiketoiminnan tulosta, laskemaan kustannuksia, budjetoimaan, ohjaamaan tuottavuutta sekä suunnittelemaan yrityksen taloutta.

  Konekustannuslaskelma netissä

  TimberCalc-konekustannusohjelmistosta on tehty perusversio nettiin. Sen avulla voit tehdä yksinkertaista konekustannuslaskentaa. Muuttamalla lähtöarvoja voit vertailla eri tekijöiden vaikutusta kokonaiskustannuksiin.

  Konekustannuksia voidaan laskea erikseen harvesterille, kuormatraktorille tai koneketjulle. Muutettavat arvot TimberCalc -nettilaskimessa ovat:

  • Koneen hankintahinta
  • Pitoaika
  • Jälleenmyyntiarvo
  • Korko %
  • Polttoaineen kulutus (l/h)
  • Polttoaineen hinta
  • Kuljettajan palkka
  • Palkan sivukulut
  • Muuttuvat kustannukset
  • Työtunnit vuodessa
  • Kokonaiskäyttöaste
  • Tuottavuus (m³/h)
  • Taksa (€/m³)

  Laskelman tuloksena saadaan:

  • Kokonaiskustannukset per tunti
  • Kokonaiskustannukset per m³
  • Voitto tai tappio per m³
  • Vuotuinen voitto tai tappio
  • Jäännösarvo

  TimberOffice-sivustolta
  löydät lisätietoja sekä TimberCalc-nettilaskimen.