Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden world wide web –sivujen avaamista.

Sivut avannut sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Näiden www-sivujen sisältö on John Deere Forestryn (jäljempänä John Deere) omaisuutta, ja sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. John Deere pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin sivuilla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla.

John Deeren www-sivujen sisältö - tekstit, piirrokset, diagrammit, valokuvat ja logot - ovat John Deeren omaisuutta. Esitetyn materiaalin luvaton kopioiminen tai uudelleen tuottaminen rikkoo tekijänoikeuslakia.

John Deeren www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. John Deere ei vastaa esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. John Deere ei myöskään vastaa mistään sivuilla oleva aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. John Deeren www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa.

John Deere varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. John Deere ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta, eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin John Deeren www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehnyt tai julkaissut joku muu kuin John Deere. John Deeren www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta John Deere ei takaa, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa John Deeren palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä, käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista ja että John Deerellä on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa John Deeren vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät John Deerelle lähetetyn aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä John Deerelle vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

John Deere -logo on John Deeren rekisteröity tavaramerkki.