Metsäkoneiden huolto- ja tukipalvelut

Kaikkien tukitoimiemme tavoitteena on pitää metsäkoneesi tuottavana joka päivä ja päivittäiset käyttökustannukset kurissa. Jotta kone voi olla tuottava, sen täytyy olla kaiken aikaa hyvässä työkunnossa. Ja jotta päivittäiset ylläpitokustannukset eivät nouse yllättäen, on hyvä pystyä ennakoimaan koneen kulumista ja mahdollisia kehittymässä olevia vikoja.

Tutustu palveluratkaisujen tarjontaamme ja ota yhteyttä. Kun haluat tietää lisää, kysy Mikko Männistöltä, puh. 040 7670 925 tai sähköpostilla MannistoMikko@JohnDeere.com.


Minkälaisia huoltosopimuksia on tarjolla?

TimberCare Premium -sopimus

TimberCare PREMIUM -huoltosopimuksen avulla voit lyödä lukkoon koneesi huoltokustannukset haluamaasi käyttötuntimäärään asti. Sopimushinnan voit maksaa joko kerralla, sovitun maksuohjelman mukaan tai osissa, aina kunkin huoltokäynnin jälkeen.

TimberCare PREMIUM -huoltotapahtumat kattavat kaikki työ-, voiteluaine- ja suodatinkustannukset osana sopimusta. TimberCare PREMIUM hyödyntää viimeisimpiä huoltotekniikoita. Sopimus sisältää useita käytännön etuja: parempi käyttövarmuus, ennakoiva huolto ja John Deere'n hyväksymä huoltohenkilöstö. Tämän lisäksi hyödyt pidemmistä huoltoväleistä.

Öljyjen vaihtovälit määritetään toimintaolosuhteiden mukaan, kun koneessa käytetään John Deere -voiteluaineita ja -suodattimia sekä öljyanalyysia kunnonvalvontaan.

Huoltosopimuksen palveluihin voidaan aina liittää muita koneen ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä kuten esim. ilmastointilaitteen huolto tai koneen pesu aina huoltokäynnin yhteydessä. TimberCare PREMIUM -huoltosopimus edellyttää John Deere -öljyjen ja -suodattimien sekä alkuperäisten varaosien käyttöä.

TimberCare PREMIUM -huoltosopimuskoneelle annetaan veloituksetta ProRated-turva.

ProRated-turva


ProRated-korvausprosentit TimberCare Premium -huoltosopimuskoneille

Kesto 2000 - 15000 käyttötuntiin tai 6 vuotta koneen toimituspäivästä, sen mukaan kumpi ensin täyttyy.
Omavastuu 1000 € alv 0 ja minimihyvitys omavastuun ylittävältä osalta sisältäen osat ja työt ohjeaikojen mukaisesti

 • 2000 - 3999 h - korvaus 60 %
 • 4000 - 6999 h - korvaus 40 %
 • 7000 - 15000 h - korvaus 20 %

Omavastuu 1000 € alv 0 on vikakohtainen.

Olen uusi omistaja, voinko jatkaa huoltosopimusta?

Jatkohuoltosopimus 15.000 tuntiin asti myös uudelle omistajalle.

Jatkohuoltosopimuksen saa voimassaolevan huoltosopimuksen jatkoksi myös uusi omistaja. Jatkohuoltosopimukseen sisältyy myös ProRated-turva. Kysy lisää jälleenmyynnistä: Mikko Männistö, puh. 040 7670 925 tai sähköpostilla MannistoMikko@JohnDeere.com.

Muut huoltopalvelut - säätöpäivä, öljypalvelut ja jatkoturva

Mitä säätöpäivä sisältää?

Säätöpäivä kattaa useita vaihtoehtoja, joista voit valita tarpeelliset. Säätöpäivän tekevä kouluttaja voi joko keskittyä koneen tekniseen kuntoon tai kuljettajan työmenetelmiin tai molempiin, sovitun ohjelman mukaisesti.

Säätöpäivään kuuluvat aina perustoiminnot

 • Koneen yleistarkastus
 • Testiajo
 • TimberMatic Analytics -koneraportti

Lisäksi voit valita ohjelmia, joiden avulla koneen suorituskykyä on mahdollista edelleen nostaa.

 • TimberMatic-ohjelmiston päivitys
 • Harvesteripään ja peruskoneen työhydrauliikan paineiden tarkastus ja säätö
 • Nosturin sekä ajohydrauliikan ja muun hydrauliikan paineiden tarkastus ja säätö
 • TimberMatic-järjestelmän säätö
 • Mittausautomatiikan tarkastus ja kalibrointi
 • Koneen kuljettajan työmenetelmäkoulutus
 • TimberMatic-ohjausjärjestelmäkoulutus

Tärkeimpiä säätöpäivän aikana läpikäytäviä asioita ovat TimberMatic Analytics -koneraportti ja tietojen analysointi. TimberMatic Analytics -koneraportti antaa selkeän kuvan koneen tuottavuudesta ja polttoaineen kulutuksesta. Koneraportista näet helposti harvesterin tuottavuuden, polttoaineen kulutuksen ja teknisen kunnon verrattuna muihin, samanlaisissa olosuhteissa työskenteleviin koneisiin. Koneraportti voidaan laatia joko metsässä tai toimistolla.

Raportti tehdään erikseen kullekin kuljettajalle, vaikka koneraportti käsitteleekin enimmäkseen harvesterin kuntoa ja tuottavuutta. Raportin perusteella voidaan antaa kuljettajalle vinkkejä työmenetelmien kehittämisestä ja polttoaineen kulutuksen optimoinnista. Raportti tuo esiin mahdollisia eroja aiempaan tuottavuuteen ja muihin, samanlaisissa olosuhteissa työskenteleviin koneisiin. Sen perusteella on myös mahdollista tehdä hienosäätöä koneelle ja pitää yllä jatkuvasti korkeaa tuottavuutta.

Mikä on öljypalvelu ja öljyanalyysi?

John Deere -öljypalveluiden avulla sekä hydrauliikkaöljyn että vaihteistoöljyn vaihtovälejä voidaan pidentää, kun käytetään John Deere -öljyjä ja suodattimia. Öljyt vaihdetaan öljynäytteen tuloksen perusteella, ja suodattimien vaihtoväli on normaalin ohjelman mukainen.

Säännöllinen öljynäytteiden analysointi on erinomainen keino koneen teknisen kunnon valvontaan ja myös tärkeä osa koneen kuntoon perustuvaa ylläpitoa. Öljyanalyysi auttaa lisäämään koneen käyttövarmuutta ja pienentämään käyttökustannuksia. Öljynäytteen avulla ongelman voi löytää ajoissa ja säästää kalliin, ennakoimattoman korjauskulun.

Öljynäytteen ottaminen on nopeaa ja helppoa. Seuraavia nesteitä voidaan analysoida:

 • Hydrauliöljy
 • Vaihteistoöljy
 • Moottoriöljy
 • Polttoaine
 • Jäähdytysneste.

Super Caddy -suodatinyksikköä voidaan käyttää jatkamaan hydrauliikkaöljyn käyttöaikaa. Super Caddyn avulla suodatetaan vesi ja epäpuhtaudet hydrauliikkaöljystä. Yksikön avulla voidaan myös varmistaa hydrauliikkajärjestelmän puhtaus jonkun isomman hydrauliikkakomponentin rikkoontumisen yhteydessä. 

Öljypalvelu sisältyy myös TimberCare PREMIUM -huoltosopimukseen.

Katso lisätietoja esitteestä.

Voinko jatkaa koneen takuuaikaa?

Jatkoturva tuo turvaa koneellesi normaalin takuuajan päätyttyä. Voit ostaa John Deere -metsäkoneellesi jatkoturvaa joko uuden koneen oston yhteydessä tai milloin tahansa tuotetakuun voimassaolon aikana.

Voit valita jatkoturvasta erilaisia kestoja ja kattavuuksia.

 • Laaja kattavuus koko koneelle 6000 tuntiin asti (sisältää kaikki koneen komponentit)
 • Voimansiirron (sisältää moottorin) ja hydrauliikan kattava turva 8000 tuntiin asti
 • Voimansiirron (sisältää moottorin) kattava turva 8000 tuntiin asti.

Jatkoturva edellyttää, että koneen korjaukset ja huollot tekee John Deere Forestry tai sopimushuolto ja että kone huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti. Jatkoturva sisältää osat ja työn sellaisissa vahingoissa, jotka johtuvat materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä.

Jatkoturva ei kata kulutusosia.