86 m3 kuusikuitua valitulla ajouralla. Tarkka sijainti pölkyn tarkkuudella. TimberMatic Kartat.

TimberMatic Kartat

TimberMatic Kartat - Kehittyneet karttatasot

TimberMatic Kartat - Kehittyneet karttatasot

Kehittyneet karttatasot tuovat kuljettajien käyttöön hämmästyttävän tarkat maastokartat. Kartoissa on useita tasoja, joiden avulla voidaan nähdä esimerkiksi puulajisuhteet, kierrettävät tai vältettävät alueet sekä hakkuun arviopoistuma.

PUUSTODATAN HYÖDYNTÄMINEN TIMBERMATIC KARTAT -OHJELMASSA

Kehittyneiden karttatasojen ominaisuuksia:

 • Metsänkäyttöilmoitukset
  • Metsänkäyttöilmoitukset yhdistettynä puulajikarttaan antavat hyvän perustan suunnitella luontevat paikat säästöpuuryhmille tai riistatiheiköille. 
 • Maastokartta vinovalolla
  • Maastokartalla näkyvät maaston eri muodot.
 • Ajokelpoisuuskartta (sisältää kosteuskartan ja jyrkkien rinteiden korostuksen)
  • Kartalla näkyvät kosteuskartan lisäksi jyrkkien rinteiden korostus. Kartan perusteella on helppo arvioida esimerkiksi korjuukelpoisuutta kesäaikaan, valita parhaat ajoreitit korjuun aikana ja suunnitella ajouraverkon rakenne.
 • Näkyvyyskartta
  • Kartta antaa ennakkotietoa leimikon raivaustarpeesta.
 • Harvennuspoistuma
  • Kartta näyttä puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa. 
 • Puuston pituus
  • Kartta näyttää puuston pituuden jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat. 
 • Varastointikelpoisuus.
  • Varastointikelpoisuuskartta yhdistettynä vinovalokarttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet.  

Kehittyneiden karttatasojen avulla maastotyö nopeutuu ja koneenkuljettajien työn mielekkyys kasvaa. Myös ajomatkat metsässä voidaan hienosäätää mahdollisimman taloudellisiksi, jolloin polttoaineen kulutus pienenee ja korjuun vaikutus maastoon saadaan minimoitua.

Kehittyneet karttatasot päivitetään ilmaiseksi TimberMatic Kartat -ohjelmaan. Älykkäillä karttatasoilla avustamme korjuuyrittäjää leimikon suunnittelussa ja tuemme kuljettajia korjuutyössä.

TimberMatic Kartat

Katso koko työmaata ja korjuun etenemistä.

Tiedot koneiden välillä päivittyvät pilvipalvelun kautta ja kaikki samalla työmaalla työskentelevät kuljettajat näkevät kartalla kaikki puutavaralajit ajouraverkoston kanssa yksittäisen pölkyn tarkkuudella.


Leimikon suunnittelu

Leimikon suunnittelua karttapohjalla

Avustava leimikon suunnittelutyökalu

TimberMatic Kartat -ohjelman sisältämä leimikon suunnittelutyökalu avustaa TimberManagerissa tehtyjen hakkuusuunnitelmien käyttöönotossa. Jos ei hakkuusuunnitelmaa ole tehty etukäteen, sen voi piirtää myös suoraan TimberMatic Kartat -ohjelmassa. Kun alue on piirretty, voidaan katsoa koko leimikon puutavaralajit ja kokonaismäärät sekä tarkentaa poistuma-arviota.

Varastopaikkojen hyvällä suunnittelulla sekä tuotetun puutavaralajijakauman tarkemmalla ajoittamisella sujuvoitetaan koko tuotanto- ja logistiikkaketjun toimintaa. Koneen käyttöaste paranee ja kuljettajien oman työn suunnittelu helpottuu. Kun ajourat on etukäteen hyvin suunniteltu, myös ajomatkat ja polttoaineenkulutus vähenevät ja luontokohteet tulevat paremmin huomioiduiksi.

Työkalun sisältämät ohjatut suunnittelun vaiheet antavat kuljettajalle tukea työn suunnitteluun, jolloin puunkorjuu myös nopeutuu ja korjuulaatu paranee.

Leimikon suunnittelun vaiheet

1. Hakkuualueen raja

 • Hakkuualueen rajat voi piirtää lisäämällä pisteitä kartalle ja käyttää saksia aukon tekemiseen. Alueita voi piirtää yhden tai useampia.

2. Luontokohteet 

 • Suojeltavat luontokohteet voi merkitä karttaan pisteillä, viivoilla tai alueina. 

3. Laanipaikat

 • Laanipaikat voi merkitä karttaan pisteillä, viivoilla tai alueina. 

4. Pääreitti

 • Pääreitit voi suunnitella kartalle hakkuualueen ja varastopaikan välille sekä hakkuualueen sisään lisäämällä pisteitä kartalle. 

5. Paikat 

 • Erilaisia vaikeita tai vaarallisia maastokohteita tai muuten huomioitavia paikkoja voi merkitä kartalle pisteinä, viivoina tai alueina.

6. Uraverkosto 

 • Hakkuualueen sisään voi vapaasti hahmotella ajouraverkostoa vapaapiirtotyökalulla. 
  • Hakkuualueen rajat voi piirtää lisäämällä pisteitä kartalle.
  • Saksien avulla voi tehdä aukon. Alueita voi piirtää yhden tai useita.
  • Karttaan voi merkitä suojeltavat luontokohteet.
  • Laanipaikat voi merkitä karttaan pisteillä, viivoilla tai alueina.
  • Pääreitit voi suunnitella kartalle.
  • Kartalle voi merkitä huomioitavia paikkoja.
  • Hakkuualueen sisään voi hahmotella ajouraverkostoa.

Korosta tavaralajeja, maalaa ajoura tai alue, merkitse luontokohteita

Näytä kaikkiNäytä vähemmän

Leimikon suunnittelutyökalut helpottavat työn suunnittelua ja lisäävät tuottavuutta

Maalaustyökalu

handMaalaustyökalulla voit maalata erikokoisia alueita. Etäisyyttä ikonista eli kädestä voi leventää ja kaventaa ja aluetta voi korjata pyyhekumilla. Voit myös nauhoittaa keruureitin ja korjata reittiä pyyhekumilla, jos alueelle tuli ylimääräisiä pöllejä. 

Tavaralajin korostaminen

star

Tavaralajit voi korostaa eri väreillä merkitsemällä ne suosikeiksi. Tämä auttaa erottamaan ja keräämään eri tavaralajit, jolloin kuorman voi rakentaa valmiiksi lajiteltuna. 

Kuormatilaan saatavien lajittelutappien avulla usean puutavaralajin kuormien purkaminen helpottuu ja tuottavuus lisääntyy huomattavasti. 

Uratyökalu

roadUratyökalulla voit valita 10 metrin levyisen uran. Kapeampaa uraa varten ulottumaa voi nyt myös kaventaa.

Puiden kerääminen suoraan kyytiin

white paperVoit kerätä puut järjestelmässä suoraan kyytiin, jolloin on helppo nähdä eri tavaralajien määrät. Myös varastohistoria tallentuu järjestelmään.

Luontokohteiden merkkaus

karttakuvaLuontokohteiden merkkaus antaa mahdollisuuden lisätä järjestelmään varoitus, jotta jäljessä tulevat osaavat varoa kohdetta.

Mikäli leimikolla on huomioitavia luontokohteita, kuten lampi,  jyrkänne, lähde, puro tai vaikkapa suo, harvesterin kuljettaja voi merkitä ne kommentteina karttapohjaan. Tarvittaessa hän voi liittää kommenttiin hälytyksen, joka varoittaa kuormakoneen kuljettajaa tämän lähestyessä kohdetta.

Hallinnoi työmaitasi.

Ikoni miehen pää ja turvakypärä

TimberManager on koneyrittäjän näkymä leimikon etenemiseen.

Osta varaosia 24/7

TimberManager Online Shop on varaosamyymälä netissä.

Kartat on saatavana myös käytettyihin koneisiin.

TimberMatic Kartat on saatavilla jälkiasennettuna myös käytettyihin koneisiin E-malleista alkaen, laitteistovaatimuksena HPC15. Jälkiasennuksen hinta on 1.500 € (sis. alv.).