TERMS AND CONDITIONS

Facebook-verkkosivustossa sijaitsevan John Deere -tarinat -alustan ylläpitäjä on John Deere GmbH & Co. KG (rekisteröity toimipaikka Mannheim, rekisteröitynyt Mannheimin käräjäoikeuden kaupparekisteriin numerolla HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Saksa (jäljempänä ”John Deere”).

Ehdot:

John Deere -tarinat -alusta

Tämän Facebook-verkkosivustoon liitetyn alustan avulla käyttäjät voivat ladata kuvia, jotka liittyvät John Deere -yrityksen valmistamiin koneisiin.

John Deere -tarinat -alustan käyttäminen

Kuka tahansa John Deere -koneiden kuvia omistava voi vapaasti ladata niitä tälle alustalle.

Kun kuvat on ladattu onnistuneesti, käyttäjää pyydetään antamaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Ladattavien kuvien määrää ei ole rajoitettu.

Kaikki täysi-ikäiset ja vähintään 18-vuotiaat käyttäjät voivat osallistua. Osallistuvat alaikäiset henkilöt eivät saa palkintoja.

Jos käyttäjä lataa alustalle yhden kuvan John Deere -koneesta ja John Deere päättää käyttää kuvaa muuallakin, käyttäjä saa palkinnoksi yhden viidentoista (15) euron arvosetelin, jonka voi käyttää ostoksiin John Deeren verkkokaupassa (www.JohnDeereShop.com).

Jos käyttäjä lataa useita kuvia ja John Deere on kiinnostunut käyttämään kaikkia ladattuja kuvia muuallakin, käyttäjä saa yhden viidentoista (15) euron arvosetelin jokaista valittua kuvaa kohti. Arvoseteleitä voi käyttää ostoksiin John Deeren verkkokaupassa (www.JohnDeereShop.com).

John Deere hyväksyy, että kaikki valitsemattomat kuvat sekä kyseisiin kuviin liittyvät tiedot poistetaan, eikä niitä käytetä enää muualla.

Kaikki käyttäjät ovat vastuussa itse antamiensa yhteystietojen paikkansapitävyydestä, minkä vuoksi henkilötiedot on annettava oikein.

Myös John Deeren työntekijät voivat osallistua.

Selvyyden vuoksi mainitsemme vielä, että kampanjaan osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostoa.

John Deerellä on oikeus estää yksittäisten henkilöiden alustan käyttö siinä tapauksessa, että tähän on perusteltu syy, kuten ehtojen rikkominen tai jos henkilö ei täytä osallistumisehtoja, manipulointi jne., ja John Deere pidättää oikeuden oikeudellisiin toimiin. Jos poissulkemisen vaatimukset täyttyvät, palkinnot voidaan myös myöhemmin evätä tai periä takaisin. Perusteltuihin syihin perustuva poissulkeminen ei anna poissuljetuille osallistujille oikeutta mihinkään vaateisiin John Deereä kohtaan.

Edellä mainitun lisäksi John Deerellä on ehdoton oikeus poistaa ja tehdä ilmoitus kuvista, joiden sisältö on kiellettyä.

Selvyyden vuoksi mainitsemme vielä, että kielletty sisältö tarkoittaa kuvia, jotka sisältävät syrjintää tai kehottavat syrjintään muita ihmisiä kohtaan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi rotu, etnisyys, ihonväri, kotimaa, uskonto, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, sukuasema, vamma, sairaus tai geneettinen tekijä. Lisäksi kielletyksi sisällöksi katsotaan kuvat, jotka sisältävät alastomuutta tai ihmisiä rohkeissa tai vihjailevissa asennoissa tai toiminnoissa, jotka ovat ilmeisen kaksimielisiä tai seksuaalisesti provosoivia.

Huumeidenkäyttöä sisältävät kuvat määritellään sisällöltään kielletyiksi ja ne poistetaan välittömästi.

John Deerellä on myös täysi oikeus poistaa kuvat, jotka rikkovat John Deeren turvallisuussääntöjä (esimerkiksi kuvat, joissa koneita käyttävät lapset tai kouluttamattomat henkilöt, joissa koneita ajetaan ilman pakollista turvavyötä, tai jotka sisältävät muuta mahdollisesti onnettomuuksiin ja loukkaantumisiin johtavaa käytöstä).

Kuvien käyttö

Käyttäjä vahvistaa, että hän omistaa kaikki ladatun kuvan lailliset tekijänoikeudet, mikä tarkoittaa, että lataava käyttäjä on yksin luonut kyseisen kuvan, eikä siihen liity mitään kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä antaa ehdottoman suostumuksensa kuvan käyttöön eli julkaisuun ja jakeluun John Deeren ja sen kumppaneiden sekä jälleenmyyjien KuG § 22:n mukaisesti.

Sovellettavien tekijänoikeuslakien mukaisesti lataava käyttäjä myöntää peruuttamattomasti John Deerelle sekä sen kumppaneille ja jälleenmyyjille muun kuin yksinomaisen toimivallan ja alilisensoitavan oikeuden käyttää kyseistä kuvaa markkinointi- ja mainostustarkoituksiin ilman ajallisia, maantieteellisiä ja sisällöllisiä rajoituksia. Tämä sisältää oikeuden kopioida, levittää, esittää, julkaista, muuttaa ja muunnella kyseistä kuvaa missä tahansa mediassa, esim. sähköisessä tai painetussa muodossa. Tähän sisältyvät verkkojulkaisut Facebookissa, YouTubessa, John Deeren verkkosivustolla, Instagramissa, John Deeren intranetissä, JD-jälleenmyyjien verkkosivustoilla, JD-jälleenmyyjien Facebook-sivuilla, JD-jälleenmyyjien Instagram-sivuilla, JD-jälleenmyyjien YouTube-sivuilla sekä painetuissa julkaisuissa, kuten esitteissä, mainoslehtisissä, bannereissa, julisteissa ja kalentereissa.

Oikeudenluovutuksesta saa palkinnoksi edellä mainitun arvosetelin.

Mikäli ladatuissa kuvissa esiintyy muita henkilöitä yhdessä lataavan käyttäjän kanssa, viimeksi mainittu takaa keräävänsä kaikilta muilta kuvan henkilöiltä kirjallisen luvan kuvan käyttöön. Lisäksi käyttäjä on vastuussa, jos suostumuksia ei ole kerätty ja jos niiden puuttuminen aiheuttaa korvausvaatimuksia.

Sekalaista

John Deere pidättää oikeuden keskeyttää tai päättää alustan käytön milloin tahansa.

Käyttäjät hyväksyvät, että osallistuminen tähän toimintaan on täysin vapaaehtoista.

Kaikkia näihin ehtoihin liittyviä asioita ja erimielisyyksiä koskevat Saksan liittotasavallan asianmukaiset aineelliset oikeudet konfliktisäännösten tai asetusten kohdalta. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Mannheimin (Saksa) oikeusistuimissa, ja osapuolet täten hyväksyvät, että vain näillä oikeusistuimilla on määräysvalta.

Tietosuoja

Osallistumalla kampanjaan ”John Deere -tarinat” hyväksyt henkilötietojesi käyttämisen seuraavassa laajuudessa:

Henkilötietojen kerääminen, tallennus ja käsittely

Osana osallistumistasi kampanjaan ”John Deere -tarinat” kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, osoite ja sähköpostiosoite, kuva(t).  Tiedot tallennetaan sähköisesti.

Jaamme tai paljastamme tietoja John Deeren kumppaneille, John Deere -jälleenmyyjille sekä ulkoisille IT-palveluntarjoajillemme. Tietoja lähetetään tai käytetään muissa maissa erilaisten ja mahdollisesti vähemmän suojaavien tietosuojalakien mukaisesti (mukaan lukien Yhdysvallat), mutta John Deere käyttää aina vakioehtoja ja/tai sitovia yrityssääntöjä.  Lisätietoja näistä keinoista on tietoturvakäytäntömme täydellisessä kuvauksessa.

Tietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tähän kampanjaan osallistumisesi yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Niitä käytetään ainoastaan kampanjan asianmukaiseen suorittamiseen ja käsittelyyn, ja ne tuhotaan kolme kuukautta kuvasi viimeisen käyttämisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, kuinka henkilötietojasi käytetään. Saat pyynnöstä täydelliset tiedot tallennetuista tiedoista siltä osin kuin ne koskevat sinua. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Voit perua sähköpostiosoitteesi käyttöä ja tallentamista koskevan suostumuksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Tähän riittää vapaamuotoinen sähköpostiviesti osoitteeseen R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Voit myös pyytää tietojesi korjaamista samalla tavoin.

Suostumuksen peruuttamisen tapauksessa henkilökohtaiset yhteystietosi poistetaan tietokannasta välittömästi. Peruutus ja henkilökohtaisten osallistumistietojesi onnistunut poisto vahvistetaan sähköpostilla pyynnöstä. Sinulla on myös oikeus valittaa asianmukaiselle valvontaviranomaiselle. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää tietoja koneellisesti luettavassa muodossa.

Kuvien käyttöä koskevaa suostumusta ei kuitenkaan voi perua kuvien lataamisen jälkeen.

Lisäksi sovelletaan yleisiä tietosuojasäännöksiämme.

https://www.deere.fi/fi/tietoturvakäytäntö/