VAKO - John Deeren Asiakaslehti

OMINAISUUKSILTAAN KIRJAVAT PELTOMAAMME

LÄMPENEVÄ ILMASTO LISÄÄ VILJELYN MAHDOLLISUUKSIA JA RISKEJÄ

Satotasoa voidaan nostaa ja uusia lajeja ottaa viljelyyn. Riskeinä säilyvät halla, talvehtiminen, taudit ja tuholaiset.

VAHVOJA YHDESSÄ

VAHVOJA YHDESSÄ

Edellisessä numerossa vierailimme täsmäviljelyteknologiaa käyttävien pioneeriviljelijöiden luona. Kukaan ei kuitenkaan ota tekniikkaa käyttöön yksin. Tällä kertaa haluamme nostaa valokeilaan kaksi maatalousalan ryhmää, joilla on keskeinen asema maatalouden digitalisaatiossa: jälleenmyyjät ja urakoitsijat. 

MENESTYSTÄ MONIPUOLISUUDEN KAUTTA

MENESTYSTÄ MONIPUOLISUUDEN KAUTTA

Sambialainen viljelijä Stephen Chinyama luottaa monipuolisuuteen pyrkiessään kohti hyvää elämää. Pääsemme yhden päivän ajaksi seuraamaan, miten kekseliäs, riskinhallinnan ja improvisoinnin taitava viljelijä hoitaa perheyritystään.

Kevät 2021

Painettu The Furrow -lehti

Painettua The Furrow -lehteä julkaistaan 14 kielellä. Sen lukijakuntaan kuuluu viljelijöitä ja teollisuusalan asiantuntijoita 28 EU-maasta, Itä-Euroopasta, IVY-maista, Kauko- ja Lähi-idästä sekä Pohjois-Afrikasta.