Expert Check

Expert Check

Expert Check on koneesi täydellinen tarkastus.  Palvelun ansiosta pystyt keskittymään liiketoimintaasi ja luottamaan koneesi toimivuuteen.

Ensimmäiset John Deere Forestryn vakioidut Expert Check -tarkastuslistat julkaistiin jo 2017. John Deeren valtuuttama tekninen henkilöstö on tarkastanut satoja pyöräalustaisia katkotun puutavaralajimenetelmän metsäkoneita ja antanut asiantuntijaneuvoja asiakkaille. Jatkuvan kehittämisen periaatteemme tuloksena on aika esitellä Expert Check 2.0.

Kerätyn tiedon ja kokemuksen ansiosta tarkastuskohteet ovat yhä yksityiskohtaisemmat, jotta koneen kunnosta saadaan tarkka kuva. Tarkastuskohteita on koneesta riippuen 150–200. Expert Check ei sisällä vain metsäkoneelle tehtäviä tarkastuksia mahdollisten vauriopaikkojen selvittämiseksi. Yhä enemmän painotetaan käyttötestausta ja koeajoja, mikä parantaa tarkastuksen tehokkuutta ja löydösten tarkkuutta.
Expert Check 2.0 -koekäyttö voidaan tehdä myös osana Säätöpäivää, jolloin varmistetaan koneen luotettavuus ja päivittäinen käyttötehokkuus. Tarkastuksen lopputulemana asiakas saa luettelon löydöksistä, jonka voi jakaa kaikille koneiden käyttäjille ja näin varmistaa, että tärkeä tieto saavuttaa jokaisen. Löydöksiä voidaan myös käyttää koneen optimointiin Säätöpäivässä. Säätöpäivä on mahdollista sisällyttää TimberCare-huoltosopimukseen tai hankkia erikseen.

Täydellinen Expert Check 2.0 -tarkastus kestää noin neljä tuntia.

Täydellinen Expert Check 2.0 -tarkastus kestää noin neljä tuntia ja se tehdään aina huoltopisteessä. Valittavissa on myös kevytversio tarkastuksesta, joka on mahdollista suorittaa metsässä. Expert Check 2.0 voidaan sisällyttää myös TimberCare-huoltosopimukseen.
Expert Check sisältää aina saman John Deeren vakioiman tarkastussisällön. Tarkastuksen suorittaa aina John Deeren kouluttama teknikko, jolla on käytössään viimeisimmät erikoistyökalumme, sovelluksemme ja tietämyksemme. Laajan huoltoverkostomme ansiosta saamme markkinoilta paljon tietoa, joka on koko huoltohenkilöstömme käytössä. Teknikoillamme on aina ajantasainen tieto erityistä huomiota vaativista koneen osista tai osakokonaisuuksista.

John Deere on kehittänyt monia edistyksellisiä työkaluja ja ohjelmia, jotka auttavat teknikkoja työssään ja joiden avulla on saavutettu parempi käytettävyys ja luotettavuus. Expert Check -tarkastus tuottaa koneesta kattavan kuntoraportin. Mikäli huomiota vaativa osa-alue ilmenee, asiakas saa ilmoituksen  löydöksestä sekä tarjouksen asian korjaamisesta. Expert Check ja varmuus koneen käyttökunnosta auttaa asiakasta keskittymään ydintoimintaansa.

Expert Check sisältää

  • käyttötestit ja koeajon
  • kattavan konekohtaisen kuntoraportin
  • neuvoja koneen optimoimiseksi ja asetuksiksi
  • ilmaisen tarjouksen ennakoitavista korjauksista ja kulutusosien uusimisesta
  • henkilökohtaista konsultointia ja tietoa kenttäkorjauspaketeista ja lisälaitteista.

Teksti: Antti Ketvell, Metsäkone-lehti 2/2021