60 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Puun oksia ja auton kuvia

John Deeren metsäkoneissa on ollut telematiikkajärjestelmä käytössä jo vuodesta 2013. Tällä hetkellä järjestelmään on liitettynä noin 2500 asiakasyritystä, joilla on koneita yli 10 000. Tietoja on kerätty jo useiden vuosien ajan, joten nyt on mahdollista tehdä vertailua nykyisten ja edellisten mallisarjojen välillä. 

Vertailusta selviää, että G-sarjan harvesterit kuluttavat 16 % vähemmän polttoainetta tuotettua kuutiota kohti E-sarjalaisiin verrattuna. Tämän ansiosta yksistään vuonna 2021 on aiheutettu 60 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Vaikutus on sama kuin jos vaihdettaisiin 35 000 polttomoottorikäyttöistä henkilöautoa sähköautoihin. 

E-sarjan ja G-sarjan väliseen eroon vaikuttaa koneen kokoluokka ja markkina-alue. Myönteiseen lopputulokseen on tarvittu useita tekijöitä – kuten tekninen kehitys ja ohjelmiston ominaisuudet sekä laatuparannusten tuoma korkeampi käyttöaste.  Myös kuljettajien osaaminen vaikuttaa tuottavuuteen merkittävästi. Kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta hiilidioksidipäästöt pienenevät huomattavasti, mikä on nähtävissä tuhansista koneista kerätyistä todellisista tiedoista.

Lue koko artikkeli Metsäkone-lehdestä.