VAIHEEN V DIESELMOOTTORIT – NURMENHOITOLAITTEET

VAIHEEN V asetus (EU) 2016/1628 – Soveltaminen liikkuviin työkoneisiin

Eurooppalaiset päästöstandardit, jotka tunnetaan yleisesti nimellä "EU:n vaihe V", soveltuvat liikkuviin työkoneisiin asennettuihin moottoreihin moottorin tehon mukaisesti. Nämä EU:n vaihe V-standardit soveltuvat myös dieselmoottoreihin, joiden tehoasteikko on pienempi kuin 19 kW ja joita aikaisemmat standardit eivät koskeneet. Sallitut typen oksidien (NOx) ja ja hiukkasten (PM) päästöt malleille, joiden teho on 19 kW ja suurempi, ovat astetta tiukemmat kuin aiemmissa standardeissa. Lisäksi uudet hiukkasten määrään liittyvät (PN) standardit tekevät päästöstandardeista yleisesti ottaen tiukimmat maailmassa.

Nämä säädökset vaikuttavat kaikkiin dieselkäyttöisiin nurmenhoitolaitteisiin!

Miksi hiukkaspitoisuus (PM) ja typen oksidit (NOx) ovat ratkaisevia osa-alueita?

PMNOx

TOISELTA NIMELTÄÄN

Hiukkaset, ilmassa olevat hiukkaset kuten noki ja savu

Typpioksidi (NO),
Typpidioksidi (NO2)

MIKÄ SE ON?

Palamattomia hiilivetyjä (polttoainetta)

Palamisreaktiossa syntynyt molekyyli

MISTÄ SE AIHEUTUU?

 • Matala palamislämpötila
 • Matala happitaso palamisen aikana
 • Matala palokammiopaine
 • Korkea palamislämpötila
 • Korkea happitaso palamisen aikana
 • Korkea palokammiopaine

MIKSI SE ON SÄÄNNELTY PÄÄSTÖ?

 • Nokihiukkaset ovat todella pieniä, ja jäävät siksi kiinni keuhkoihin
 • Syöpää aiheuttava aine

NOx-molekyylit yhtyvät muihin ilmakehän alkuaineisiin ja tuottavat savusumua

Säädelty myös yli 19 kW tehoisten moottorien osalta
PN – Hiukkaspitoisuus. Sääntelee päästöpainoyksikön sisältämien hiukkasten lukumäärää; erota olemassa olevasta PM:stä

John Deere -nurmenhoitolaitteilla on kaksi teholuokkaa, jotka vaativat erilaista moottoriteknologiaa:

 • Luokka 8 ja 19 kW välillä

  • Nykyaikaiset moottorimme ovat uusien alle 19 kW koneiden päästöstandardien mukaisia, joten jälkikäsittelylaitteille ei ole tarvetta.
  Luokka 8 ja 19 kW välillä
 • Luokka 19 ja 56 kW välillä

  • Suorasuihkutus luo puhtaasti palavaa tehoa
  • Yhteispaineruiskutusjärjestelmä sallii polttoaineen sähköisen ohjauksen hienosäädön – Älykäs moottorin hallinta täyselektronisella ohjauksella
  • Jäähdytetty EGR (pakokaasujen kierrätys) vähentää typen oksideja (NOx)
  • Dieselhiukkassuodatin (DPF) poistaa hiukkasia (PM) pakokaasusta
  • Dieselin hapetuskatalysaattori (DOC) vähentää hään (CO) määrää
  • Polttonesteen jäähdytin parantaa polttonestetehokkuutta
  Luokka 19 ja 56 kW välillä

Moottoriteknologia – Tekninen haaste

Tämä kompromissi vaatii modernia teknologiaa ja yli 19 kW tehoisilla moottoreilla jälkikäsittelylaitteita.

Hiukkaspäästöjen vähentämiseen

HeadingIcon

Hiukkaspäästöjen vähentämiseen vaaditaan:

 • korkeampi happitaso
 • korkeampi palamislämpötila
 • korkeampi palokammiopaine
 • aikaistettu moottorin ajoitus

Typen oksidien vähentämiseen v

HeadingIcon

Typen oksidien vähentämiseen vaaditaan:

 • matalampi happitaso
 • matalampi palamislämpötila
 • matalampi palokammiopaine
 • viivästetty moottorin ajoitus

Dieselmoottorillisia nurmenhoitolaitteita koskevat asetukset

Asetuksen eroavaisuudet teholuokittain

MOOTTORIN TEHO – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOOTTORIN TEHO - hv

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hph)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/hph)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hph)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Lisätietoja John Deere -nurmenhoitovälineistä saat John Deere -jälleenmyyjältä.