John Deeren telaketjutraktori ajaa korjatun pellon halki

Strategia ja ydinarvot

Maanviljely. Metsänkorjuu. Maanmuokkaus. Maanparannus. Maanrakennus.

John Deere on sitoutunut tukemaan asiakkaidensa menestystä.

Tämä sitoutuminen on maailmanlaajuista ja keskittyy kuuteen pääalueeseen – Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina. Näillä alueilla tapahtuu vähintään 75 % maailman tulevasta kasvusta. John Deere on laitevalmistaja, joka vankan kokemuksensa, sinnikkyytensä ja tavoitteellisuutensa ansiosta pystyy auttamaan asiakkaitaan tuottavuuden parantamisessa.

   

844K-II-pyöräkuormaaja purkaa kuormaa työskentelypaikalla

Toimialamme

John Deere toimii useilla toisiansa tukevilla toimialoilla. Maatalous ja maanrakennus ovat erinomaisessa asemassa maailmanlaajuisesti ja pystyvät hyötymään globaalista kasvusta.

Metsäkoneet ja nurmenhoitolaitteet tukevat ja vahvistavat maailmanlaajuista kehitystä. Tukipalvelut - rahoitus, moottorit ja voimansiirtolaitteet, varaosapalvelut sekä ISG (Intelligent Solutions Group) - vahvistavat ja erilaistavat koneiden ja laitteiden liiketoimintoja.

Taustalla on John Deere -työntekijä, joka pitää käsissään kuvan fokuksessa olevaa emolevyä

Tavoitteemme

Olemalla maailmanlaajuisesti paras partneri maatalouden laitteiden, metsäkoneiden, nurmenhoitolaitteiden ja maanrakennuskoneiden ostajille ja käyttäjille, voimme saavuttaa tavoitteemme, joka on kestävä lisäarvo osakkeenomistajillemme.

Yrityksen erinomainen suorituskyky saavutetaan tuotteita parantamalla ja liiketoimintaa tehostamalla.

Kun työntekijöiden, yksiköiden ja divisioonien tavoitteet liitetään John Deere'n liiketoimintatavoitteisiin, saamme käyttöömme vahvan, yhtenäisen tiimityöskentelyn koko tehon.

Lisätietoja strategiasta on sijoittajasivulla.

Seppänä ja keksijänä aloittaneen John Deeren vuonna 1837 perustama Deere & Company on kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmista yrityksistä. Tähän ei päästy vahingossa. John Deere rakensi yritystään määrätietoisesti rehellisyyden, laadun, sitoutumisen ja innovaation perustalta. Nämä arvot kantavat meitä vielä tänäänkin. Ne ovat pohjana työskentelyssämme, tuotteidemme laadussa sekä asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden arvostamisessa.

Ryhmä John Deeren suojalaseja pitäviä työntekijöitä katsoo leikepöytää

Toimintatapamme

Yrityksemme toiminta perustuu ydinarvoihimme. Rehellisyys, laatu, sitoutuminen ja innovaatio eivät ole pelkästään ihanteita, niitä myös toteutetaan. Kaikkialla. Nämä arvot kuvastavat toimintaamme, ja ne sisältyvät kaikkiin tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin.

John Deere ymmärtää monipuolisen henkilöstön, jälleenmyyjäverkoston ja alihankkijoiden arvon. Ylläpidämme sallivaa ilmapiiriä, jossa monipuolisuutta arvostetaan. Jaamme sitoutumisemme kaikkien sidosryhmiemme kanssa: työtekijöistä jälleenmyyjiin ja tavarantoimittajiin.

Hattupäinen mies seisoo John Deere -traktorin vieressä

Missä työskentelemme

Yrityksemme on maailmanlaajuinen. Siellä missä työskennellään maanviljelyksen, metsän, maanrakennuksen tai nurmikonhoidon parissa, siellä on myös John Deere.

Kaksi miestä kättelee tietokonepöydän edessä

Mitä meiltä odotetaan

John Deere'ltä voidaan odottaa korkeaa etiikkaa, tiukkaa sääntöjen noudattamista sekä pyrkimystä kehittää ja edistää oikeudenmukaista päätöksentekoa.

John Deere tarjoaa asiakkailleen, työntekijöilleen, jälleenmyyjilleen ja alihankkijoilleen moninaisuuden sallivan toimintaympäristön.

Metsäkone korjaa puuta

Tarjontamme

Yrityksemme perustaja tunnettiin parhaiten ensimmäisestä kaupallisesti menestyneestä aurasta. Tänäänkin meidät tunnetaan korkealaatuisista maatalous- ja nurmenhoitolaitteista. Yrityksemme on todellakin maailman johtava maatalouslaitteiden valmistaja. Sama koskee metsäkoneita. Olemme merkittävä toimija myös maanrakennuskoneissa. Lisäksi John Deere Financial on yksi suurimmista konealan rahoitusyrityksistä. Ei hullumpi saavutus sepän pajasta alkaneelle pienyritykselle.

Lomake alustalla

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskäytäntö

Ydinarvomme ohjaavat meitä toimimaan tavalla, joka suojelee työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteisöjämme, tavarantoimittajia sekä ympäristöä.