Lehdistötiedote   25. tammikuuta 2021

Digitaalista tarkkuutta uuden sovelluksen avulla

Solorrow-startup ja John Deere tekevät yhteistyötä

Solorrow-startup ja John Deere tekevät yhteistyötä

Mannheim, 25. tammikuuta 2021 – Saksalaisen startup-yritys Solorrowin kehittämän uuden paikkakohtaisen sovelluksen avulla maanviljelijät voivat luoda helposti muuttuvamääräisiä levityskarttoja lannoitusta ja muita peltotöitä varten sekä jakaa ne John Deere Operations Centeriin.

Sieltä kartat voidaan lähettää langattomasti pellolla oleviin koneisiin, mikä mahdollistaa entistä tarkemmat levitykset niin, että lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita voidaan käyttää tehokkaasti ja ympäristöä suojella kestävällä tavalla.

Ohjelmistoista ja sovelluksista on tulossa yhä tärkeämpiä täsmäviljelyssä. Solorrow tarjoaa edullisen ja erittäin helpon ratkaisun, jonka avulla käyttäjät voivat tunnistaa pellot ja niiden rajat nopeasti karttanäkymästä tabletillaan tai älypuhelimellaan.

Valitut alueet voidaan sitten jakaa viiden vuoden biomassatietojen perusteella eri maaperävyöhykkeisiin, jotka toimivat lannoitteiden ja ruiskutuksen levityskarttoina. Nämä kartat voidaan lähettää sovelluksesta John Deere Operations Centeriin ja sitten myös langattomasti asianmukaiseen ajoneuvoon. John Deeren ohjaamonäyttö vastaanottaa tiedot ja antaa sitten ISOBUS-ohjatulle lannoitteenlevittimelle tai ruiskutuslaitteelle paikkakohtaisen levitysmäärän senhetkisen sijainnin perusteella.

Tästä Solorrowin sovelluksen ja John Deeren täsmäviljelyteknologian ratkaisujen vuorovaikutuksesta on hyötyä muutenkin kuin vain maanviljelyn kannalta. Yhteistyö osoittaa myös, että sujuva tiedonvaihto eri valmistajien ohjelmistoratkaisujen välillä on sekä mahdollista että käytännöllistä. Näin maanviljelijät voivat aina hallita täysin tietovirtaansa ja tietojen omistusoikeutta.

Tällä uudella sovelluksella Solorrow ja John Deere yhdistävät markkinointi- ja myyntitoimintansa. Näin John Deere -jälleenmyyjät voivat tarjota maanviljelijöille ja urakoitsijoille entistäkin laajemman täsmäviljelyjärjestelmien valikoiman, ja asiakkaat hyötyvät edelleen tavanomaisista neuvonta-, käyttöönotto- ja teknisen tuen palveluista.