Lehdistötiedote   11. huhtikuuta, 2023

TIMBERMATIC -KARTAT UUDISTUI – KARTTANÄKYMÄSSÄ ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

TIMBERMATICTM-KARTTANÄKYMÄSSÄ ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

 

Syksyllä 2022 esitellyt TimberMatic Kartat -sovelluksen älykkäät karttatasot toivat täysin uuden ulottuvuuden puunkorjuuseen ja työn suunnitteluun. Erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneenkuljettajien tarpeisiin suunniteltu karttasovellus kehittyy jatkuvasti. Uusimpana ominaisuutenaan kartta tuo nyt näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet.

Uudet älykkäät karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimista ja päivittäistä hakkuutyötä. Tarkka ja havainnollistettu tieto maastosta ja puustosta antaa tärkeää ennakkotietoa leimikosta ja harvennustarpeesta sekä auttaa suunnittelemaan taloudellisimmat ajoreitit. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan korjuutyön luonnon monimuotoisuutta säästäen.

Metsänkäyttöilmoitus-karttataso täydentyi tärkeällä ympäristötiedolla

Uusin päivitys tuo selkeästi näkyviin metsän arvokkaat luontokohteet. Metsänkäyttöilmoitukset -karttatasolle on lisätty Metsäkeskuksen tietokannassa olevat metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Visuaalisesti selkeä ja yksityiskohtainen karttataso tukee työskentelyn aikaista luontokohteiden tunnistamista kaikkina vuodenaikoina. Luontokohteiden aktiivinen tunnistaminen maastossa on edelleen ensisijaisen tärkeää, mutta karttatason antama tarkempi tieto antaa edellytykset entistä tarkempaan ja ympäristöä paremmin huomioivaan työn suunnitteluun.

TimberMaticTM Kartat ja TimberManagerTM ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen, ja sovellusten uudet päivitysversiot tarjotaan veloituksetta asiakkaiden käyttöön. Sovellusta ja karttatasoja kehitetään jatkuvasti palvelemaan paremmin niin metsäkoneyrittäjän kuin harvesterin- ja kuormakoneiden kuljettajien tarpeita. Järjestelmä on myös jälkiasennettavissa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

Lisätietoja:

Elina Suuriniemi
Communications Specialist
John Deere Forestry Oy
+ 358 400 466476
SuuriniemiElina@JohnDeere.com

John Deere Forestry Oy:n kotipaikka on Tampere, jossa sijaitsee metsäkoneiden tuotekehityskeskus ja Euroopan markkinointikeskus. Yhtiö työllistää Suomessa noin 700 työntekijää. John Deere -metsäkoneet valmistetaan Joensuussa. Lisätietoja osoitteessa www.JohnDeere.fi

Deere & Company (www.JohnDeere.com) on maailman johtava kehittyneiden tuotteiden, teknologian ja palveluiden tarjoaja niille, joiden työ edistää maanviljelystä ja maanrakennusta – asiakkaat, jotka korjaavat satoa tai muokkaavat, rikastavat ja rakentavat maata maailman lisääntyvän ruuan, polttoaineen, rakentamisen ja infrastruktuurin tarpeiden täyttämiseksi.