Lehdistötiedote   30 toukokuuta, 2023

ESITTELYSSÄ SWEDISH FORESTRY EXPO -NÄYTTELYSSÄ 2023

ESITTELYSSÄ SWEDISH FORESTRY EXPO -NÄYTTELYSSÄ 2023

 

Messuilla on esillä kaikki John Deeren G-sarjan metsäkoneet ja uusimmat harvesteripäämallit. Tänä vuonna keskiössä ovat uudet, puunkorjuun tuottavuutta ja koneen helppokäyttöisyyttä edistävät ratkaisut kuormatraktoreihin: puomin älykkään kärkiohjauksen uudet ominaisuudet, etutelin nostotoiminto ja täysin uudet kuormatilat. Uutuuksina esittelemme myös älykkään harvesteripään ohjauksen sekä TimberMaticTM Kartat -sovelluksen uudet, kuljettajan työtä helpottavat ominaisuudet.

IBC 3.0 tuo lisää automaattisia toimintoja kuormatraktoriin

IBC - puomin älykäs kärkiohjaus on John Deeren jatkuvasti kehittyvä teknologia, jolla parannetaan puunkorjuun tuottavuutta ja avustetaan harvesterin ja kuormatraktorin kuljettajaa. IBC-teknologian seuraava merkkipaalu on kuormatraktoreiden IBC 3.0, joka sisältää uusia kuljettajan työtä helpottavia automaattisia toimintoja. Uuden IBC 3.0 -version myötä kuormain siirtyy napin painalluksella automaattisesti kohtaan, josta edellinen kourallinen on otettu sekä kuormaa lastattaessa että purettaessa. Kuormaimen voi myös viedä kuljetusasentoon automaattisesti nappia painamalla. Kuormatraktorin IBC 3.0 -toiminto on ensi esittelyssä Swedish Forestry Expo -näyttelyssä.

Uudet kuormatilat helpottavat lastausta

Uudet kuormatilat ovat rakenteeltaan entistä vahvempia ja suunniteltu vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin vaihtelevissa puunkorjuutehtävissä. Uuden sermin saranoitujen ja käännettävien levikkeiden ja levitettävien liukupankkojen ansiosta kuormatilan leventäminen on helppoa. Pankkojen uusi muoto ja sisäreunan kohoumat tekevät eri puutavaralajien lajittelusta kuormatilassa helppoa. Optiona on saatavissa myös korkeammat helppokäyttöiset lajittelupankot. Uudet kuormatilaoptiot ovat saatavissa 1110G, 1210G ja 1510G kuormatraktoreihin.

Etutelin nostotoiminto lisää ketteryyttä maastossa

Esittelemme etutelin hydraulisen nostotoiminnon 910G ja 1010G kuormatraktoreille. Etutelin etu- ja takapyörät ovat nostettavissa. Oikean ja vasemman puolen telit ovat erikseen hallittavissa kuljettajan tarpeen mukaan. Toiminto parantaa koneen liikkumiskykyä ja kuljettajan ergonomiaa hankalassa maastossa.

Etutelin nostotoiminto helpottaa ojien ylityksissä ja jyrkkää kohtauskulmaa lähestyttäessä. Nostamalla etuteliä voidaan parantaa kääntösädettä, jolloin kone kääntyy ketterämmin. Etutelin ketjuilla varustetut takarenkaat voidaan nostaa ylös, jolloin nostotoiminto säästää tien pintaa vaurioilta purettaessa kuormaa tienvarsivarastoon.

IHC - älykäs harvesteripään ohjaus parantaa karsinnan laatua

Uusi älykäs harvesteripään ohjaus IHC (Intelligent Harvester Head Control) helpottaa puunkorjuuta ja parantaa karsinnan laatua. Karsimaterien voimansäätö pitää harvesteripään puristuksen sopivana ja mittaustarkkuuden erinomaisena kaikissa olosuhteissa.

Karsimaterien paineiden oikea säätö on harvesteripään hyvän ja tarkan toiminnan perusedellytys. Oikeiden säätöarvojen määrittäminen perustuu moneen muuttujaan, kuten puun kokoon, puulajiin ja hakkuuolosuhteisiin. Uuden älykkään harvesteripään ohjauksen (IHC) ansiosta teräpaineiden säätötarve vähenee merkittävästi, mikä helpottaa harvesterin kuljettajan työtä.

John Deeren TimberMatic -ohjausjärjestelmässä on määritetty puulajikohtaiset perusasetukset, joihin karsimaterien voimansäätö perustuu. Harvesteripään yläkarsimaterässä oleva voima-anturi mittaa jatkuvasti voimaa, jolla puuta puristetaan, ja IHC-järjestelmä säätää tarvittaessa liikkuvien karsimaterien puristusvoimaa annetuissa rajoissa. Näin terien puristus on aina hakkuutilanteeseen optimoitu, jolloin sekä karsinnan että mittauksen laatu pysyvät korkealla tasolla.

Kun puristusvoima on sopiva eikä liian suuri, syöttönopeus pysyy hyvänä ja puun pintakerros vahingoittumattomana eikä polttoainetta kulu turhaan. Puu ei myöskään kuoriudu, jolloin sen jalostusarvo pysyy korkeana ja kuori on hyödynnettävissä energiaksi. Paineiden oikea säätö parantaa harvesteripään kestävyyttä.

Optio on saatavana Euroopassa John Deere H212 ja H423 -harvesteripäihin.

TimberMatic Kartat. Pöllien suunta ja sijainti visuaalisesti kartalla

Puutavaralajit näkyvät kartalla valituin värein kuten aikaisemminkin, yksittäisen pöllin tarkkuudella. Harvesterin IBC 3.0 ominaisuus mahdollistaa pöllien visuaalisen esittämisen katkaisukohdan ja -suunnan perusteella. Uusi visuaalinen esitystapa on entistä havainnollisempi ja antaa kuormakoneen kuljettajalle selkeää ennakkotietoa leimikosta.

Automaattinen kuormatilaan rekisteröinti

Automaattinen kuormatilaan rekisteröinti tunnistaa työvaiheet, joissa valittuja tavaralajeja kuormataan. Järjestelmä tunnistaa myös sijainnin, josta tavaralajit kerätään, ja merkitsee automaattisesti kyseisen alueen siirretyksi kuormatilaan. Toiminto vähentää kuormakoneen kuljettajalta vaadittavia toimenpiteitä ja näyttää leimikon tilanteen entistä ajantasaisempana kaikille osapuolille. Helpot työkalut lisäävät käyttömukavuutta ja säästävät kuljettajan aikaa työn suunnitteluun.

TimberMatic Kartat -käyttöliittymän visuaalisuutta ja käytettävyyttä on myös parannettu. Käyttöliittymään on lisätty helppo tuotantoyhteenveto, joka näyttää laskelmat eri puutavaralajeista kuutioina ja prosenttiosuuksina koko leimikosta.

TimberMaticTM Kartat on ollut vakio-ominaisuus kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen. Asiakkaat saavat sovelluksen uudet päivitysversiot aina veloituksetta käyttöönsä. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin. TimberManagerTM on ilmainen verkkopalvelu, jonka kautta leimikon tilanne näkyy reaaliaikaisena yrittäjälle.

John Deere Forestry Oy on vastannut asiakkaiden tarpeisiin puunkorjuussa jo 50 vuoden ajan. Yhtiön sitoutuminen puunkorjuuratkaisuiden kehittämiseen on tuonut alalle useita uraauurtavia, tuottavuutta parantavia ja asiakkaan työtä helpottavia innovaatiota.

Lisätietoja:

Elina Suuriniemi
Communications Specialist
John Deere Forestry Oy
+ 358 400 466476
SuuriniemiElina@JohnDeere.com

John Deere Forestry Oy:n kotipaikka on Tampere, jossa sijaitsee metsäkoneiden tuotekehityskeskus ja Euroopan markkinointikeskus. Yhtiö työllistää Suomessa noin 700 työntekijää. John Deere -metsäkoneet valmistetaan Joensuussa. Lisätietoja osoitteessa www.JohnDeere.fi

Deere & Company (www.JohnDeere.com) on maailman johtava kehittyneiden tuotteiden, teknologian ja palveluiden tarjoaja niille, joiden työ edistää maanviljelystä ja maanrakennusta – asiakkaat, jotka korjaavat satoa tai muokkaavat, rikastavat ja rakentavat maata maailman lisääntyvän ruuan, polttoaineen, rakentamisen ja infrastruktuurin tarpeiden täyttämiseksi.