Lehdistötiedote   2.6.2022

50 VUOTTA SUOMALAISIA METSÄKONEITA

Tehtaan johtaja Janne Haapasalo (vas) ja Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen leikkaavat nauhan.

Tehtaan johtaja Janne Haapasalo (vas) ja Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen leikkaavat avajaisnauhan.

John Deere Forestry Oy:n Joensuun metsäkonetehtaalla juhlittiin 50-vuotispäivää ja vihittiin käyttöön uudet tuotantotilat keskiviikkona 25.5.2022. John Deere Forestry on vastannut asiakkaiden tarpeisiin puunkorjuussa jo 50 vuoden ajan. Yhtiön sitoutuminen puunkorjuuratkaisuiden kehittämiseen on tuonut alalle useita uraauurtavia, asiakkaan työtä helpottavia innovaatiota. Deere & Company on investoinut suomalaiseen metsäkoneliiketoimintaan jo yli 370 miljoonaa euroa. Deere & Companyn merkittävät investoinnit Suomeen ja Joensuun tehtaaseen ovat osoitus luottamuksesta suomalaiseen teknologiaosaamiseen.

Rauma-Repola perusti tehtaan Joensuuhun vuonna 1972. Tuotannon alkuvaiheessa Joensuun tehtaalla valmistettiin metsäkoneiden lisäksi kaivinkoneita, tiehöyliä, täryjyriä, murskauslaitteiden seuloja ja syöttimiä maailman markkinoille sekä tehtiin tarvittavaa alihankintaa muille Rauma-Repolan tehtaille. Vuodesta 1995 lähtien tehdas on täysin keskittynyt metsäkoneiden valmistukseen.

1970- ja 1980-luvuilla Joensuussa valmistetut legendaariset Lokomo 909-, 919-, 929- ja 933-kuormatraktorit loivat pohjan nykyiselle tuotannolle. 1980-luvulla aloitettiin harvesterien tuotanto, joka myöhemmin oli väliaikaisesti Ruotsissa 10 vuotta. Vuonna 2000 Timberjack Oy siirtyi Deere & Companyn omistukseen ja vuonna 2003 harvesterien kokoonpano siirrettiin Ruotsista takaisin Joensuuhun.

Muutoksella oli merkittävä vaikutus tehtaan tuotantoon, henkilöstömäärään ja alihankintaverkostoon Suomessa. Joensuun tehdas on merkittävä työllistäjä Pohjois-Karjalassa. Tehtaalla käytettävistä komponenteista yli 80 % tulee Suomesta ja lähes kaikki komponentit tulevat Euroopan talousalueelta. ”Tehtaan henkilöstö, ilmapiiri ja tuotanto-osaaminen ovat maailmanlaajuisesti mitattuna erinomaisella tasolla. Kiitos siitä kuuluu kaikille aikaisemmille ja nykyisille työntekijöille, jotka antavat sataprosenttisen panoksensa tehtaan, työyhteisömme, John Deere -metsäkoneiden ja asiakkaiden eteen”, kiitteli tehtaan johtaja Janne Haapasalo juhlatilaisuudessa.

Uusi tuotantotila vihittiin käyttöön 50-vuotisjuhlapäivänä

Vuonna 2019 aloitettu tehtaan laajennukseen ja kapasiteetin lisäykseen kohdistuva investointi on John Deere Forestry Oy:n historian suurin yksittäinen investointi Joensuun tehtaaseen. Investoinnin kokonaismäärä oli noin 15 miljoonaa euroa. Uusi tila otettiin virallisesti käyttöön 50-vuotisjuhlassa.

Tehtaan työntekijöiden lisäksi tilaisuuden kutsuvieraina olivat aikaisemmat työntekijät sekä Joensuun elinkeinoelämän ja lehdistön edustajat. ”John Deeren metsäkoneet tunnetaan korkeasta laadusta, tuottavuudesta ja alhaisista käyttökustannuksista. Asiakkaamme luottavat meihin, tuotteisiimme ja palveluihimme sekä siihen, että tarjoamme innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja myös tulevaisuudessa”, sanoi Suomen aluemyyntipäällikkö Mika Hannonen.

”Deere-yhtiössä metsäkoneliiketoimintaa on aina pidetty innovatiivisena ja erinomaisessa kunnossa olevana liiketoimintana. Suomella ja Joensuulla tulee olemaan tärkeä rooli myös tulevaisuuden puunkorjuun kehittämisessä kestävällä tavalla”, totesi toimitusjohtaja Timo Ylänen puheessaan.

John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaalta oli juhlapäivänä 25.5.2022 valmistunut jo yli 35.000 metsäkonetta. Deere & Companyn merkittävät investoinnit suomalaiseen teknologiaosaamiseen ja Joensuun tehtaaseen varmistavat asiakkaillemme innovatiiviset puunkorjuuratkaisut myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa:

Elina Suuriniemi
Tiedottaja
John Deere Forestry Oy
Puh. 0400 466 476
SuuriniemiElina@JohnDeere.com

 

John Deere Forestry Oy:n kotipaikka on Tampere, jossa sijaitsee metsäkoneiden tuotekehityskeskus ja Euroopan markkinointikeskus. Yhtiö työllistää Suomessa noin 700 työntekijää. John Deere -metsäkoneet valmistetaan Joensuussa. Lisätietoja osoitteessa www.JohnDeere.fi

Deere & Company (www.JohnDeere.com) on maailman johtava kehittyneiden tuotteiden, teknologian ja palveluiden tarjoaja niille, joiden työ edistää maanviljelystä ja maanrakennusta – asiakkaat, jotka korjaavat satoa tai muokkaavat, rikastavat ja rakentavat maata maailman lisääntyvän ruuan, polttoaineen, rakentamisen ja infrastruktuurin tarpeiden täyttämiseksi.