HarvestLab 3000Täsmäviljelyteknologia

 • Lähi-infrapunaan (NIR) perustuva spektroskopia analysoi korjattujen viljelykasvien, säiliörehun tai lietteen eri ainesosat (yksi anturi, kolme sovellusta)
 • Mahdollistaa silpun pituuden automaattisen säädön kuiva-ainepitoisuuden perusteella (viljelykasvien korjuu)
 • Ainesosien analyysi sekä täytön että levityksen aikana (liete)
 • Käyttö laboratorioyksikkönä varastointipaikassa tai toimistossa mahdollistaa ruokinnan tarkan säätelyn ja karjan terveyden.
Lannan tunnistava säästölaskuri

Lannan tunnistava säästölaskuri

Vähennä lannoitekustannuksia! Levitä lietettä yhtä tarkasti kuin mineraalilannoitetta.

Yksi anturi – kolme sovellusta

Laajenna kaikkiPienennä kaikki

Yksi anturi – kolme sovellusta

Yksi anturi – kolme sovellusta

HarvestLab 3000 -tunnistin on patentoitu ja kehitetty yhteistyössä Carl Zeiss -yhtiön kanssa. Se hyödyntää lähi-infrapunaan (NIR) perustuvaa spektroskopiaa ja analysoi korjatun sadon, säiliörehun tai lietteen eri ainesosat. Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (Dlg) sertifioi teknologian jo vuonna 2009 viljarehun kuiva-aineanalyysiin vain vähäisillä 0,67–1,85 %:n poikkeamilla. Eri kalibrointejamme on parannettu vuosi vuodelta edelleen lisäämällä näytteitä useammista viljelykasvi/lietetyypeistä, muunnelmista/rehuista ja alueista.

Uusi HarvestLab 3000 -laitteisto edustaa uusinta teknologiaa ja perustuu miljoonien tuntien käytännön kokemukseen. Tunnistin pystyy ottamaan huomioon 12 prosenttia laajemman aallonpituusspektrin tarkkuuden parantamiseksi ja tuottaa yli 4 000 mittauspistettä sekunnissa. Tyypillisesti tämä vastaa noin miljoonaa mittausta kuormaa kohti. Se ei tuota sinulle vain yhtä satunnaista näytearvoa, vaan tilastollisesti luotettavaa tietoa ajon aikana. Virheet, joita yleensä ilmenee manuaalisessa näytteenotossa, kuten altistuminen hapelle tai lämmölle ennen kuin näyte saapuu seuraavaan laboratorioon, poistuvat kokonaan. Tärkeää on myös, että kaikki tiedot näytetään ja dokumentoidaan käyttöpaikkakohtaisesti ja reaaliaikaisesti. Näin kuljettajat voivat säätää asetuksia ja automaattinen koneen optimointi on mahdollista jo pellolla sen sijaan, että odotettaisiin useita päiviä laboratoriotuloksia.

Ajosilppuri

Ajosilppuri

Sadon kosteus voi vaihdella jopa 20 prosenttia samalla pellolla, jolloin vaaditaan erilainen silpun pituus, jotta voidaan taata ihanteellinen säilörehun tiivistyminen ilman happitaskuja. John Deere -ajosilppuriin asennettu HarvestLab 3000 mahdollistaa automaattisen silpun pituuden säädön kuiva-ainepitoisuuden perusteella. Automaattiset säilörehun apuainemäärän säädöt auttavat optimoimaan käymisen ja voit säästää jopa 10 prosenttia säilörehun lisäaineissa.

Kuiva-aineen lisäksi saat myös erittäin tarkat reaaliaikaiset lukemat raakavalkuaisesta, tärkkelyksestä, raakakuidusta, neutraalidetergenttikuidusta, happodetergenttikuidusta sokerista ja raakatuhkasta. Näin korjatun sadon voi laskuttaa tai ostaa sen laadun eikä määrän perusteella. Tarkastelemalla ja vertailemalla kaikkia John Deeren toimintokeskuksen käyttöpaikkakohtaisia dokumentontitietoja voit tehdä faktoihin perustuvia päätöksiä esim. lajikevalikoimasta ja viljelykasvien hoidosta. Kasvukauden ulkopuolella voit valmistautua ammattimaisesti entistäkin menestyksekkäämpään seuraavaan kauteen.

 • Automaattinen silpun pituuden säätö kuiva-aineen perusteella ainestiheyden ja säilörehun laadun parantamiseksi
 • Säilörehun apuaineiden annostuksen tarkka säätö käymisen optimoimiseksi
 • Tietoon perustuvien päätösten tekeminen koskien kasvilajin valintaa seuraavaa kasvukautta varten
 • Ainesosatiedot voidaan tulostaa suoraan ohjaamossa

Manure Sensing – älykäs orgaanisten ravinteiden levitys

Manure Sensing – älykäs orgaanisten ravinteiden jakauma

Lanta on runsaasti ravinteita sisältävä orgaaninen lannoite. Tähän asti lannan luonnollinen vaihtelu ja nopea laskeutuminen ovat jättäneet lantalannoituksen onnistumisen sattuman varaan. John Deeren Manure Sensing -lannantunnistus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden levittää N-, P- ja K-ravinteita tarkasti ravinnetavoitteen ja rajamäärän kg/ha perusteella sekä hyödyntää käyttöpaikkakohtaisia annostelukarttojakin.

John Deeren Manure Sensing -lannantunnistus voi analysoida ainesosat sekä täytön että levityksen aikana sekuntia ennen, kuin ravinteet menevät maahan. Tämä on ehdoton etu verrattuna muihin järjestelmiin, kun luonnolliset ravinnevaihtelut ja laskeutuminen kuljetuksen aikana otetaan huomioon ja kompensoidaan automaattisella reaaliaikaisella nopeuden ja/tai virtauksen säädöillä. Lisäksi John Deeren lannantunnistustiedot voidaan lähettää langattomasti John Deeren toimintokeskukseen lisäkäsittelyä varten.

 • Ravintoaineiden arvon määrä 0,75 € –1,50 €/m³ pienentää mineraalilannoitekustannuksia
 • Ei lakoviljaa ja tasaisempi viljelykasvien kasvu
 • Maksimaalinen sato ja laatu lakisääteisten rajojen puitteissa
 • Yhteensopiva useimpien lietevaunujen ja letkukelajärjestelmien kanssa

Liikkuva laboratorio – ei laboratoriotulosten odottelua

Liikkuva laboratorio – ei laboratoriotulosten odottelua

HarvestLab 3000 voi toimia myös laboratorioyksikkönä varastossa tai toimistossa, jossa siitä on hyötyä ympäri vuoden. Liitäntä ajoneuvon virtalähteeseen takaa täysin vapaan liikkuvuuden, ja saat tietoja välittömästi, olitpa missä tahansa. Reaaliaikaiset tulokset auttavat takaamaan oikean aineshallinnan, täsmällisen syötön annostelun ja karjan terveyden. Näin voit säästää tarpeettomissa lisäosissa ja samalla saavuttaa suurempaa tuottoa lihan, maitotuotteiden tai biokaasun tuotannossa sekä siten yrityksen parempaa kannattavuutta.

Aivan uusi verkkokäyttöliittymämme antaa ohjeita vaihe vaiheelta ja visualisoi tiedot selkeästi, jotta voit tehdä oikeita päätöksiä.

 • Täydellinen ainesosien arviointi viljelijöille, biokaasulaitosten käyttäjille ja ravintofysiologeille
 • Rehun laadun reaaliaikainen havainnointi
 • Talvisyötön helppo suunnittelu
 • Uusi helppokäyttöinen verkkokäyttöliittymä