HarvestLab 3000Täsmäviljelyteknologia

  • Lähi-infrapunaan (NIR) perustuva spektroskopia analysoi korjattujen viljelykasvien, säiliörehun tai lietteen eri ainesosat (yksi anturi, kolme sovellusta)
  • Mahdollistaa silpun pituuden automaattisen säädön kuiva-ainepitoisuuden perusteella (viljelykasvien korjuu)
  • Ainesosien analyysi sekä täytön että levityksen aikana (liete)
  • Käyttö laboratorioyksikkönä varastointipaikassa tai toimistossa mahdollistaa ruokinnan tarkan säätelyn ja karjan terveyden.

Yksi tunnistin, neljä käyttösovellusta

HarvestLab™ 3000 -järjestelmää voidaan käyttää ajosilppurissa, leikkuupuimurissa, lietevaunussa tai mobiililaboratoriona.

 

Ajosilppuri

Ajosilppuri

HarvestLab™ 3000 mittaa samanaikaisesti kuiva-aineen ja korjattujen viljelykasvien erilaiset ainesosat, mikä auttaa parantamaan pellon ravinteiden hallintaa, ja tulokset ovat paljon paremmat yksittäiseen laboratorioon lähetettyyn näytteeseen verrattuna. Ajosilppuriin asennettu HarvestLab™ 3000 mahdollistaa automaattisen silpun pituuden säädön kuiva-ainepitoisuuden perusteella, mikä varmistaa säilörehun optimaalisen tiivistymisen ja säilymisen.

Leikkuupuimuri

Leikkuupuimuri

HarvestLab™ 3000 tallentaa ja kartoittaa kosteuden, valkuaisen, tärkkelyksen ja öljyn sadonkorjuun joka sekunnin aikana, ja tulokset ovat saatavilla leikkuupuimurin näytössä sekä John Deere Operations Center™ -järjestelmässä. Näin voit varastoida, hallita ja markkinoida eriä tehokkaammin ja saat yleiskatsauksen siitä, mitkä pellon alueet ovat onnistuneesti muuttaneet ravinteet sadoksi ja valkuaiseksi/öljyksi, jotta voit paremmin verrata lajikkeita ja suunnitella lannoitteen levityksen seuraavaa kautta varten.

Lietevaunu

Lietevaunu

Asentamalla HarvestLab™ 3000 -järjestelmän lietevaunuun voit levittää tarkemmin typpeä, fosforia ja kaliumia (kg/ha), säästää väkilannoitteessa sekä saavuttaa paremman ja yhdenmukaisemman viljelykasvin kasvun ja laadun.

John Deere Manure Sensing -mittausjärjestelmän ainutlaatuinen etu on se, että voit levittää tarkasti typpeä, fosforia ja kaliumia. Voit määrittää ravinnetavoitteen, raja-arvon yksikkönä kg/ha ja käyttää jopa käyttöpaikkakohtaisia käyttöseosmäärien karttoja.

Kiinteä laboratorio

Kiinteä laboratorio

HarvestLab™ 3000 on hyödyllinen myös säilörehutöiden tai lannan levityksen jälkeen: voit käyttää tunnistinta kiinteänä yksikkönä mitataksesi säilörehun ainesosat ja optimoidaksesi rehuannoksesi.

Täsmäviljely

Täsmäviljelyteknologia

Tutustu eri John Deere -täsmäviljelyteknologioihin ja miten ne voivat tukea erilaisissa viljelytöissä.