IHC - Älykäs harvesteripään ohjaus

 

Älykäs harvesteripään ohjaus IHC helpottaa kuljettajan
työtä ja parantaa karsinnan laatua

Karsimaterien paineiden oikea säätö on harvesteripään hyvän ja tarkan toiminnan perusedellytys. Oikeat säätöarvot riippuvat mm. puun koosta, puulajista ja hakkuuolosuhteista, ja niiden säätäminen vaatii kokemusta ja asiantuntemusta.

Älykäs harvesteripään ohjaus IHC (Intelligent Harvester Head Control) on optio, joka osittain automatisoi näitä säätöjä ja helpottaa kuljettajan työtä. Harvesteripäässä oleva anturi mittaa millä voimalla puu puristuu harvesteripäätä vasten ja sopeuttaa yläkarsimaterien puristuspainetta niin, että karsimatulos on paras mahdollinen. 

 

IHC:n hyödyt

Karsimaterien voimansäätö pitää puristuksen optimaalisena kaikissa olosuhteissa. Oikeat säädöt varmistavat hyvän mittatarkkuuden ja karsintalaadun sekä alhaisen polttoaineenkulutuksen. Ne myös parantavat tuottavuutta ja harvesteripään kestävyyttä.

IHC harvesteripäässä

Parempi mittaustarkkuus

Karsimaterien puristusvoima pysyy koko ajan sopivana. Puu puristuu harvesteripäätä vasten juuri sopivalla voimalla, jolloin mittaustarkkuus on hyvä. 

Harvesteri metsässä

Helpottaa kuljettajan työtä

Kuljettaja säätää karsimaterille haluamansa voimatason, jonka jälkeen IHC mittaa puristusvoimaa ja säätää sitä tarvittaessa automaattisesti. 

Karsittuja tukkeja

Erinomainen karsinnan laatu

Puu ei kuoriudu eikä pintakerros vaurioidu liian korkeiden teräpaineiden takia, jolloin puu säilyy paremmin tuoreena ja sen jalostusarvo korkeana. Terät eivät myöskään löysty oksakohdissa liian alhaisten teräpaineiden takia.

IHC-Älykäs harvesteripään ohjaus

Ajansäästö

Harvesteripään säätöjä voi olla tarpeen muuttaa työpäivän kuluessa. IHC:n myötä tämä säätötarve vähenee, koska järjestelmä korjaa säätöjä automaattisesti. Säätöjä on myös helppo ja nopea muuttaa tarvittaessa.

Tukkeja metsässä

Polttoainetehokkuus

IHC:n avulla vältetään liian korkeat karsimaterien puristuspaineet. Kun terä puristuu puuta vasten juuri sopivalla voimalla eikä liian lujaa, vähentää se turhaa polttoaineenkulutusta. 

h212 metsässä

Kestävyys

IHC-option myötä harvesteripäätä ei rasiteta liian suurilla karsimaterien puristuspaineilla. Tämä säästää harvesteripään rakenteita, kun niihin ei kohdistu tarpeetonta rasitusta.

 

IHC mittaa ja säätää karsimaterien toimintaa

Puun koko, olosuhteet ja työskentelytavat vaikuttavat puun kannatteluun tarvittavaan voimaan. Yläkarsimaterässä oleva voima-anturi mittaa harvesteripään ja puun välistä kontaktivoimaa ja automatiikka muuttaa karsimaterien painesäätöä siten, että puuta puristetaan harvesteripäätä vasten juuri sopivalla voimalla. 

Kun kone luovutetaan asiakkaalle, on siihen asetettu valmiiksi puulajikohtaiset karsimaterien perussäädöt, joita myös kuljettaja pystyy muokkaamaan.

IHC-option myötä TimberMatic-ohjausjärjestelmässä on valikko, jossa määritetään puulajikohtaisesti IHC-järjestelmälle harvesteripään ja puun välisen kontaktivoiman tavoitetasot, joiden perusteella IHC sopeuttaa puristuspainetta. Lähtökohtaisesti painetasot säädetään neutraaleiksi, ja IHC korottaa tai laskee tarvittaessa painetasoa aktiivisesti syöttötilanteen mukaan.

Kuljettajan ei tarvitse muuttaa harvesteripään säätöjä jatkuvasti puiden ominaisuuksien tai olosuhteiden muuttuessa, koska IHC säätää karsimaterien puristuspainetta tarpeen mukaan. Kuljettajan tehtäväksi jää harvesteripään toiminnan tarkkailu ja IHC:n voimatasojen säätäminen tarvittaessa.

H212

H212 harvennuksille

H212 on harvennuksille suunniteltu kaksirullainen harvesteripää, jolla on helppo työskennellä jopa tiheissä harvennusmetsissä. 

H423 harvesteri

Nelirullainen H423

H423 on suunniteltu harvennuskäyttöön ja pienikokoiselle puustolle.