Koneellinen istutus - ratkaisu metsäalan työvoimapulaan ja ilmastonmuutoksen haasteisiin

Istutuskone Brasiliassa

Terve metsäekosysteemi on hyvinvoivan maapallon edellytys. Metsät säätelevät ilmastoa, sademääriä ja vesistöjä, ja ne ovat elintärkeitä hapen ja puhtaan veden tuottamiseksi. Ympäristömme kestävä käyttö on entistä tärkeämpää ja tämän seurauksena myös puun käyttö polttoaineena, kuituna ja puutuotteina lisääntyy.

Terveet ja kestävästi hoidetut metsät voivat tarjota loputtomasti uusiutuvaa energiaa, kuitua ja puutuotteita. Puu on nykyisin ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, ja puurakentamisen ympäristöhyödyt saavat yhä enemmän tunnustusta. Puurakenteeseen verrattuna teräsrakenteen valmistukseen tarvitaan 21-kertainen määrä energiaa ja terästolppa vapauttaa 15-kertaisen määrän rikkidioksidia ilmakehään. Betonin valmistus tuottaa jopa kolme kertaa enemmän hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä kuin puutavaran valmistus.

Painopistettä puunkorjuusta myös metsänhoitoon

Metsäteollisuudella on entistä suurempi vaikutus hiilen poistumiseen ilmakehästä. Metsäalan toimijoita onkin autettava vastaamaan kestävästi hankittujen ja kustannustehokkaiden puutuotteiden kasvavaan kysyntään. Tämän vuoksi John Deere Forestry on siirtänyt strategisen painopisteensä pelkästä puunkorjuusta koko tuotantojärjestelmään. John Deerellä tämä ei ole uutta, sillä maataloussektorin tuotekehitystiimimme ovat kehittäneet tuotantojärjestelmäajattelun pohjalta jo useita teknologiavetoisia tuotteita, jotka ovat parantaneet merkittävästi maatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta ja pienentäneet samalla viljelijöiden tuotantopanoskustannuksia.

Kokonaisvaltaista ajattelua on sovellettu myös metsäkoneisiin.  Puunkorjuusegmentin koneellistaminen on parantanut merkittävästi alan tuottavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta jo neljän viime vuosikymmenen aikana. Puunkorjuu on muuttunut merkittävästi, mutta tuotantojärjestelmän alueista metsän uudistaminen ei juurikaan.

Työvoimavaltaisissa istutustöissä työntekijöiden saatavuus ja pysyvyys ovat todellisia haasteita. Työvoimapula haittaa monilla alueilla metsänhoitoa niin paljon, että metsäekosysteemin kestävän hoidon jatkaminen on vaakalaudalla. Tämä koskee erityisesti alueita, jotka ovat kärsineet tavallista suurempaa metsähävikkiä ilmastonmuutoksen vaikutusten, kuten metsäpalojen, hyönteistuhojen ja kuivuuden, vuoksi. 

John Deere Forestry on sitoutunut kestävään metsätalouteen, joten näemme tässä tilaisuuden yhdistää kokemuksemme koneellisesta puunkorjuusta sekä maatalouden maanmuokkaus-, istutus- ja ruiskutustekniikasta metsänhoitoon soveltaen. 

Brasilian istutusmetsät

Kaikki suuret muutokset on aloitettava jostakin. Tapaamme metsäasiakkaita säännöllisesti ja näissä keskusteluissa tunnistimme hyvät yhteistyömahdollisuudet Brasilian metsäteollisuuden kanssa. Brasiliassa metsänhoito on hyvin järjestäytynyttä, istutustoiminta hyvin suunniteltua ja metsien kiertoajat hyvin lyhyitä. Näin saamme nopeasti palautetta koneellisen metsänhoidon myönteisistä ja mahdollisista kielteisistä vaikutuksista. Lisäksi Brasilian metsäteollisuudessa ollaan hyvin kiinnostuneita koneellisista metsänhoitoratkaisuista, sillä niiden avulla maa pystyy turvaamaan eukalyptusmetsäalueen kasvun tulevan vuosikymmenen aikana.

Brasilian puuteollisuuden viimeisimmän tutkimuksen (Ibá, tammikuu 2022) mukaan Brasilian metsäsektorilla istutetaan päivittäin yli miljoona tainta, ja tuottavaa metsää on 9,5 miljoonaa hehtaaria. Kestävästi hoidettuihin, tuottaviin metsiin tehtyjen merkittävien investointien lisäksi Brasilian metsäteollisuus on saanut aikaan sen, että 6 miljoonaa hehtaaria aarniometsää on rauhoitettu yksinomaan luonnonsuojeluun ja luontaisen elinympäristön tarjoamiseen kotoperäisille lajeille.

Koneellisen istutuksen mahdollisuudet

Meille oli tärkeää ymmärtää asiakkaidemme haasteet puunkorjuun tuotantojärjestelmän kaikissa vaiheissa. Hyödynsimme Deeren sisäistä markkinoiden analysointiosaamista ja yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistimme mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Tässä yhteistyössä koneellisen istutuksen potentiaali nousi selkeimmin esiin.

Kokosimme pienen kansainvälisen asiantuntijatiimin henkilöistä, joilla on kokemusta metsä-, maatalous- ja maanrakennuskoneiden tuotekehityksestä. Tiimi onnistui yhteistyössä asiakkaiden kanssa luomaan nopeasti istutuskonekonseptin, jonka kanssa siirryttiin asiakastestaukseen vuoden 2020 alussa. Valitettavasti maailmanlaajuinen pandemia keskeytti testaustoiminnan ja meidän oli jatkettava projektia hyvin rajallisen asiakaspalautteen varassa.

Lupaavat testitulokset

Kenttätestaus jatkui matkustusrajoitusten poistamisen jälkeen, ja esittelimme istutuskonekonseptin lukuisille innostuneille asiakkaille Florestal 2022 -metsänäyttelyssä Três Lagoasissa, Brasilian Mato Grosso do Sulissa toukokuussa 2022.

Istutuskoneen tuotekehitystyö jatkuu. Sitä kehitetään ja testataan edelleen tiiviissä yhteistyössä brasilialaisten asiakkaiden kanssa. Palaute on ollut erittäin myönteistä, ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti koneella voidaan istuttaa hehtaari metsää tunnissa. Istutuskone vähentää manuaalista työtä noin 90 prosenttia. Näiden tulosten saavuttamiseksi olemme integroineet useita Deeren maatalouskoneissa hyödynnettäviä täsmäviljelytekniikoita, kuten ajolinjaohjauksen, joka yksinkertaistaa koneen hallintaa ja parantaa istutuksen yleistä laatua.

Kohti terveempiä ja kasvukykyisempiä metsiä

Istutuskone on suunniteltu mukautumaan eri puulajeihin ja tarkoitettu käytettäväksi markkinoilla eri puolilla maailmaa. Istutuskoneen alustana toimii 1510G-kuormatraktorimalli, joka on sarjatuotannossa John Deere Forestryn Joensuun tehtaalla. 1510G:n suorituskyky ja ergonomia tarjoavat alan johtavan alustan Deeren kehittämälle istutusratkaisuille.

Koneellinen istutus on vasta alkua. John Deeren maatalousteknologian hyödyntämiselle on merkittäviä mahdollisuuksia metsänhoidossa, joten tuottavuuden ja tehokkuuden parantuminen ovat realistisia tulevaisuuden tavoitteita. Äskettäin esitelty See and Spray™ -teknologia ja muut uudet ratkaisut voivat merkittävästi vähentää metsänhoidon kustannuksia. Ja mikä tärkeintä, ne parantavat metsän terveyttä ja kasvukykyä.

Metsän tulevaisuus näyttää yhä lupaavammalta.

 


TEKSTI: MATTI TARKKA & RICHARD LAWLER, KUVA: JOHN DEERE