"Ei niitä puita ole ennenkään kartalla ajettu". Nyt työ tuntuisi turhalta ilman karttoja.

TimberMatic Maps

Kun metsäkoneurakoitsija Riku Naarajärvi kuuli TimberMatic Kartat -sovelluksesta, hän oli jo tottunut digitaalisiin karttoihin. Metsäyhtiöiden karttajärjestelmät olivat olleet pitkään käytössä, lähinnä hakkuualueen määrityksessä ja työohjeina, eivätkä odotukset uutta sovellusta kohtaan olleet korkealla.

”Ei niitä puita ole ennenkään kartalla ajettu ja hakattu”, Naarajärvi muistelee tuumanneensa. Hän päätti kuitenkin antaa uusille sovelluksille mahdollisuuden. ”Uteliaisuus houkutteli perehtymään asiaan tarkemmin ja ymmärsin, että kyse ei ole ainoastaan kartasta ja työohjeesta vaan koko tuotantoketjun ohjauksesta. Nämä on suunniteltu yrittäjän todelliseen tarpeeseen.”

Helppokäyttöisyydestä heti hyötyä

Längelmäkeläisen Pekka Naarajärvi Oy:n ensimmäinen hakkuukone oli legendaarinen Lokomo 990. Nykyään koneketjuun kuuluu kolme John Deere -kuormatraktoria sekä vuonna 2021 hankittu harvesteri 1270G, jonka myötä yritys sai käyttöönsä TimberMatic Kartat ja TimberManager -sovellukset.

Karttojen helppokäyttöisyys sekä niiden tuoma hyöty päivittäiseen työhön konkretisoituivat heti. ”Sovellus merkitsee automaattisesti katkottujen pöllien sijainnin ja lajin ajokoneen kuljettajaa varten, jolloin työt voidaan suunnitella tehokkaammiksi. Mitään ei jää arvailujen varaan ja puut löytyvät helposti pimeässä tai lumen alta”, Riku Naarajärvi kertoo.

Mahdollisuus lisätä karttaan erityisiä merkintöjä, kuten säästöpuita, pehmeikköjä ja ajouraan liittyviä huomioita, sai myös kiitosta. Kun lisäksi TimberManager teki leimikon suunnittelusta aiempaa tarkempaa ajourineen, varastopaikkoineen sekä arvioineen eri tavaralajeista, vakuuttui Riku Naarajärvi nopeasti sovelluksen hyödyllisyydestä. Tämä oli kuitenkin vasta alkua.

“Ajattelin, että miksei näitä ollut jo aiemmin?”
- Riku Naarajärvi -

Kehittyneet karttatasot avasivat uusia mahdollisuuksia

Suomalaisille asiakkaille syksyllä 2022 esitellyt kehittyneet karttatasot toivat yrittäjän ja kuljettajan käyttöön paljon uusia ominaisuuksia: metsänkäyttöilmoitukset, maastokartan vinovalolla, ajokelpoisuuskartat kosteuskartoilla ja jyrkkien rinteiden korostuksella, näkyvyyskartan, harvennuspoistuman, puuston pituuskartan ja varastointikelpoisuuskartan.

”Kehittyneet karttatasot avasivat mahdollisuuden hyödyntää tietoa aivan uudella tavalla”, Riku Naarajärvi sanoo ja jatkaa: ”Ajattelin, että miksei näitä ollut jo aiemmin?”

Leimikon ennakkosuunnittelu on todella helppoa. Perustiedot kohteesta on helppo kopioida metsäyhtiöiden kartoista ja varsinainen leimikkokohtainen suunnittelu tehdään TimberManager -sovelluksessa uusien karttatasojen antamalla yksityiskohtaisella tiedolla. ”Esimerkiksi ajouria voi suunnitella vinovalokartan ja ajokelpoisuuskartan mukaan. Ne näyttävät yllättävän tarkasti maaston muodot, kuten isot kivet, jyrkät rinteet ja ojat. Todellisuus maastossa voi joskus olla jotain muuta, eli koneiden kuljettajien silmämääräistä arviointia tarvitaan edelleen, mutta karttatasot ovat aina vähintään suuntaa antavat. Karttatasojen ominaisuuksia hyödynnetään sekä suunnittelussa ennen kohteen aloittamista että reaaliajassa työn edetessä.”

Naarajärven mukaan etua syntyy jo siitä, että kohde tulee tutuksi heti suunnitteluvaiheessa ja täydentyy työn edetessä. ”Esimerkiksi säästöpuun merkitsemiset voi tehdä jo kohteella käydessä ja metsässä kävellessä. Kun laittaa maastossa merkinnän kartalle, niin tieto on heti kaikkien samalla leimikolla työskentelevien näkymässä. Ei tarvitse arvailla, että mitähän nyt tarkoitetaan. On myös helppo suunnitella ja seurata, että määräykset täyttyvät. Vastuu viimeisiä puita tekevältä on siirretty jo suunnitteluvaiheeseen.”

TimberMatic Kartat ja TimberManager kehittyvät jatkossakin

Tiivis kehitystyö asiakkaiden kanssa varmistaa, että sovellukset palvelevat käyttäjäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Riku Naarajärvi arvostaa John Deeren aktiivista kehitystyötä sekä halua kuunnella asiakasta. ”Deeren kanssa toiminta on ollut erittäin sujuvaa, ja kun olemme antaneet palautetta, toiveita ja ideoita, ne on usein toteutettu nopeasti, jos niissä on ollut mitään mahdollisuutta. Tuntuu, että Kartat, Manager ja karttatasot on kehitetty asiakasta varten. Uusia ominaisuuksia on varmasti tulossa vielä paljon.” ”Puunkorjuutyötä ei enää osaa kuvitella tekevänsä ilman Karttoja ja karttatasoja. Nämä ovat kehittyneet valtavasti. Mitä enemmän tietoa, sitä enemmän hyötyä, niin se menee”, Riku Naarajärvi kiteyttää.

Lue koko artikkeli


TEKSTI JA KUVAT: JOHN DEERE