Job ManagementTäsmäviljelyteknologia

  • Kommunikoi ryhmän kanssa kirjoittamalla MyJobs-sovelluksella
  • Merkittävästi vähemmän puheluja
  • Ei menetettyjä tietoja
  • Ei väärinymmärryksiä
  • Korkealaatuinen työsuoritus
PLACEHOLDER ALT TEXT

Yhdistä muihin

MyJobConnect-ratkaisun avulla voit koordinoida työntekijöitäsi paremmin ja tehostaa yrityksen tuottavuutta samalla, kun virhelähteet minimoidaan. MyJobConnect sisältää kaksi sovellusta älylaitteellesi: MyJobsManager ja MyJobs. Tietojen kokoaminen toimintokeskustililtä ja uuden työn suunnitteleminen vaatii vain muutaman napsautuksen, ja tiedot ovat varmasti yhtenäiset ja ajantasaiset. 

Yhdistetty tilan hallinta

MyJobsManager-sovelluksen avulla voit suunnitella töitä ennakkoon digitaalisesti käyttämällä intuitiivista kalenterinäkymää. Jos aikataulu muuttuu, voit siirtää kaikki tiedot uuteen päivämäärään helposti vetämällä ja pudottamalla. Koontinäkymä sisältää yhteenvedon päivittäisistä toiminnoista, joten voit tarkkailla töiden edistymistä helposti ja havaita erityishuomiota kaipaavat alueet.

tyonhallinta

MyJobs-sovellus antaa kuljettajille erillisen yleiskuvan töistä, jotka heidän täytyy tehdä oikeassa järjestyksessä. Kaikki tarvittavat tiedot ovat aina saatavilla ilman pöydällä pyöriviä papereita. Näin väärinymmärryksistä aiheutuvat virheet sekä seurantakäyntien tarve vähenevät. Kun työ on tehty, sen voi raportoida muutamalla napsautuksella. Koska kaikki tiedot tallennetaan Operations Center -toimintokeskukseen reaaliaikaisesti, voit luoda töiden yhteenvetoraportin ja käsitellä päivän laskutusta varten.