/ / / Pakokaasupäästöjen rajoitukset

Pakokaasupäästöjen rajoitukset

Chart

Pyrkimys vähentää päästöjä

Kaikki moottorit – diesel, bensiini, propaani ja maakaasu – tuottavat pakokaasua, joka sisältää häkää (CO), hiilivetyjä (HC), pienhiukkasia (PM) ja typpioksideja (NOx). Vastauksena kasvavaan terveys- ja ympäristötietoisuuteen lainsäätäjät Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa ovat sopineet päästörajoitusten asettamisesta sekä maantiellä ajettaville laitteille että viimeksi myös maastokäyttöisille dieselkoneille.

Ensimmäiset rajoitukset maastokäyttöisille, yli 37 kW (50 hv) dieselmoottoreille otettiin käyttöön v. 2001 (I-vaihe). Sen jälkeen on laaditty tiukempia määräyksiä (vaihe II ja nykyinen vaihe III A) liukuvilla aikatauluilla vuodesta 2002 aina vuoteen 2008. III B -vaiheen määräykset astuivat voimaan vuosien 2011 ja 2013 välillä.

EU maastokäyttöisten koneiden päästömääräykset 37-560 kW (50 – 760 hv) moottoreille
Siirtyminen III B -vaiheen päästörajoituksiin on epäilemättä merkittävin muutos tähän mennessä. Määräykset edellyttävät 90 % vähennystä hiukkaspäästöissä ja 50 % pudotusta typpioksideissa.
IV-vaiheen päästömääräykset tavoittelevat jo nollatasoa vuoteen 2015 mennessä.