Puimureiden osat

Puimureiden osat

Valmistaudu hyviin tuloksiin

Kategoriansa parhaat osat ja säännölliset tarkastukset ovat avain huippuluokan sadonkorjuutuloksiin vuosi toisensa jälkeen.

Teräruodot

Teräruotojen vaihto – milloin ja miksi

Teräruotojen vaihtaminen niiden ollessa murtuneet, taipuneet tai raon ylittäessä 5,4 mm säästää tehoa ja vähentää seisokkiaikoja sekä kunnossapitoon ja osiin kuluvia kustannuksia – vetohihnoja ja teräosioita ei tarvitse vaihtaa yhtä usein.

Leikkuuosat

Leikkuuosien vaihto – milloin ja miksi

Tarkkaile, onko leikkuuosissa kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä ja vaihda ne varmistaaksesi, että sato leikataan tehokkaasti sitä vain kiskomatta. Näin maanopeus on suurempi, polttoainetta säästyy ja vetohihnan käyttöikä pitenee.

Syöttökierukan sormet

Syöttökierukan sormien vaihtaminen – milloin ja miksi

Murtuneet, taipuneet tai liian kuluneen syöttökierukan sormet pitäisi vaihtaa, jotta syöttöominaisuudet ja maanopeus paranisivat.

Hihnat

Hihnojen vaihto – milloin ja miksi

Jos hihnassa näkyy murtumia tai siitä alkaa kuulua epätavallista ääntä, se on vaihdettava. Tämä tehostaa voimansiirtoa sekä vähentää luisumista ja tärinää. Muista aina varastoida hihnat +15°C:een ja +25°C:een välillä kuivassa paikassa.

Varstat

Varstojen vaihto – milloin ja miksi

Jos varstan profiili on alle 6 mm enimmäisasennossa, se täytyy vaihtaa. Vain kunnollisella hammasprofiililla voidaan varmistaa optimaaliset puintitulokset erityisesti käsiteltäessä painavia kuormia.

Ketjut

Ketjujen vaihto – milloin ja miksi

Ketjujen vaihto ajoissa on äärimmäisen tärkeää. Tyypillisiä materiaalin väsymisen merkkejä ovat murtuneet sisälevyt ja näistä johtuvat murtuneet tapit tai väsymissäröt. Ketjut pitää vaihtaa myös venymisen ylittäessä 3 %, mikä havaitaan tapin ja holkin liiallisesta kulumisesta. Testaa ketju kulumismittarilla.

Katkaisuterät

Katkaisuterien vaihto – milloin ja miksi

Murtuneet, vaurioituneet tai kuluneet katkaisuterät saattavat johtaa heikompaan leikkauslaatuun ja suurempaan polttoaineen ja virran kulutukseen – katkaisuterät pitäisi siksi vaihtaa ajoissa. Uudet katkaisuterät parantavat katkaisutehoa, minimoivat seisokkiriskin ja laskevat kokonaiskäyttökustannuksia.