Uusi älykäs harvesteripään ohjaus IHC (Intelligent Harvester Head Control) helpottaa puunkorjuuta ja parantaa karsinnan laatua

Harvesteripää

Uusi älykäs harvesteripään ohjaus IHC (Intelligent Harvester Head Control) helpottaa puunkorjuuta ja parantaa karsinnan laatua. Karsimaterien voimansäätö pitää harvesteripään puristuksen sopivana ja mittaustarkkuuden erinomaisena kaikissa olosuhteissa.

Karsimaterien paineiden oikea säätö on harvesteripään hyvän ja tarkan toiminnan perusedellytys. Oikeiden säätöarvojen määrittäminenperustuu moneen muuttujaan, kuten puun kokoon, puulajiin ja hakkuuolosuhteisiin. Uuden älykkään harvesteripään ohjauksen (IHC) ansiosta teräpaineiden säätötarve vähenee merkittävästi, mikä helpottaa harvesterin kuljettajan työtä.

John Deeren TimberMatic-ohjausjärjestelmässä on määritetty puulajikohtaiset perusasetukset, joihin karsimaterien voimansäätö perustuu. Harvesteripään yläkarsimaterässä oleva voima-anturi mittaa jatkuvasti voimaa, jolla puuta puristetaan, ja IHC-järjestelmä säätää sitä tarvittaessa annetuissa rajoissa. Näin terien puristus on riittävä muttei liian suuri, jolloin sekä karsinnan että mittauksen laatu pysyvät korkealla tasolla.

Helppokäyttöisyys parantaa myös tuottavuutta

Helppokäyttöisyys parantaa myös tuottavuutta Uuden innovaation ansiosta harvesterin kuljettajan ei tarvitse jatkuvasti muokata harvesteripään säätöjä puiden ominaisuuksien tai olosuhteiden muuttuessa, vaan IHC säätää karsimaterien puristuspainetta tarvittaessa.

Helppokäyttöisyyden ohella älykäs harvesteripään ohjaus parantaa puunkorjuun tuottavuutta. Riittävä puristusvoima varmistaa tarkan halkaisija- ja pituusmittauksen sekä erinomaisen karsintalaadun. Kun puristusvoima on sopiva eikä liian suuri, syöttönopeus pysyy hyvänä ja puun pintakerros vahingoittumattomana eikä polttoainetta kulu turhaan. Puu ei myöskään kuoriudu, jolloin sen jalostusarvo pysyy korkeana ja kuori on hyödynnettävissä energiaksi. Paineiden oikea säätö parantaa myös harvesteripään kestävyyttä.

IHC – Älykäs harvesteripään ohjaus on ominaisuus, jota John Deere kehittää jatkuvasti. Optio on saatavana John Deere H212 ja H423 -harvesteripäihin!

 


TEKSTI JA KUVAT: JOHN DEERE