/ / / Käytön hyödyt

Käytön hyödyt

John Deere'n uudelleenvalmistetut tuotteet antavat parasta vastinetta rahallesi. Ne ovat korkealaatuisimpia markkinoilla olevia uudelleenvalmistettuja tuotteita, ja ne täyttävät John Deere'n standardit. Lisäksi niiden hinta on noin 50–70 % uusien osien hinnasta.

Kun harkitset uudelleenvalmistettuja osia, on vain yksi tapa varmistaa alkuperäisen laitevalmistajan laatu: hankkia kaikki uudelleenvalmistetut osat alkuperäiseltä laitevalmistajalta. Tämä varmistaa, että saat kaikki uudelleenvalmistuksen edut.

Kun valitset John Deere'n uudelleenvalmistetun tuotteen, voit olla varma, että se on suunniteltu ja valmistettu John Deere'llä ja asennettu John Deere'n valtuuttamalla korjaamolla. John Deere Reman -osat ovat ihanteellinen, edullinen vaihtoehto.

Helppoa ja laadukasta

 • Osien nopea saatavuus parantaa tuottavuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
 • John Deere Remanin tavoite on vastata 95 prosenttiin tilauksista saman päivän aikana.
 • John Deere Reman -osien on todistettu olevan aivan yhtä luotettavia ja toimivia kuin uudet osat.
 • Osat ovat täysin John Deere'n hyväksymiä.
 • Osat on päivitetty viimeisimpien tuoteparannusten tasolle.
 • Takuu on suunniteltu suojelemaan loppukäyttäjän sijoitusta ja jälleenmyyjän vastuuta.
 • Kaikki jälleenvalmistetut tuotteet käyvät läpi John Deere'n suorituskykytestauksen.
 • John Deere Remanilla on oikeus luottamukselliseen, patentoituun tietoon, jota uudelleenvalmistukseen tarvitaan.
 • Uudelleenvalmistuksessa käytetään täysin aitoja John Deere -osia.


Reman-prosessi

 • Jokaisen osan täydellinen purku ja tarkistus.
 • Osat uudelleenvalmistetaan alkuperäisten John Deere -määritysten mukaan tai korvataan uusilla.
 • Kaikki kuluneet osat korvataan uusilla John Deere -osilla.
 • Uudelleenvalmistuksen prosesseissa käytetään viimeisimpiä tekniikan standardeja.
 • Jokaisen uudelleenvalmistetun osan toiminta testataan.
 • Täydellinen uudelleenvalmistus, ei uudelleenkokoamista tai kunnostamista.

Ympäristö-hyödyt

 • Uudelleenvalmistus yhdistää yrityksen tavoitteet ja ympäristön suorat edut.
 • John Deere Reman toimii terveyttä edistävällä tavalla.
 • John Deere Remanilla on kattava työturvallisuusohjelma, johon kuuluu työntekijöiden kouluttaminen tapaturmien ehkäisyyn.
 • Ympäristötavoitteisiin kuuluvat kierrätys, resurssien säästäminen, saastumisen ehkäiseminen ja energian säästäminen.
 • John Deere Remanin toimintaa seurataan ja tarkistetaan, jotta varmistetaan ympäristötavoitteiden toteutuminen käytönnössä.