/ / / Kuoret

Kuoret

Palautusosa eli kuori on olennainen osa uudelleenvalmistusta.  John Deere Reman käyttää muuttuvaa hyvitysjärjestelmää kuoren kunnon ja  tuoteryhmän mukaan.

 

Kuorien palauttaminen on myös osana John Deere'n ympäristöhankkeisssa, joihin kuuluvat kierrätys, resurssienhallinta, saastuttamisen ehkäiseminen ja energian säästäminen.

Mitä kuorimateriaali on?

  • Kuori on vioittunutta materiaalia.
  • Kuori on käytettyjä osia.
  • Kuori on jätettä ja maankaatopaikkamateriaalia.
  • Kuori on Remanin raakamateriaalia.


Miten kuori säästää rahaa?

  • Kuoren arvo hyvitetään, kun osa palautetaan.
  • Kuoren arvo menetetään, jos osaa ei palauteta.
  • Kuoren palauttaminen vähentää uuden osan valmistamiseen tarvittavia resursseja.


Mikä tekee kuoresta arvokkaan?

  • Kuori toimii raakamateriaalina Reman-prosesseissa, ja on sen vuoksi kriittisen tärkeä osa edullisissa ratkaisuissa.
  • Kuori säästää resursseja vähentämällä tarvetta louhia, prosessoida, sulattaa, valaa ja työstää uusia osia.

*Tuotteen ominaisuudet voivat muuttua. Pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältäsi.