/ / / / Tuotemerkit

Tuotemerkit

Loikkaavaa peuraa esittävä tavaramerkki kuuluu maailman tunnetuimpiin yrityslogoihin. Se on ollut John Deere'n tuotteiden laadun symboli 135 vuoden ajan. Tässä kerrotaan sen synnystä.

Alkuaikojen logot

1876 logo

Ensimmäinen loikkaavaa peuraa esittävä tavaramerkki rekisteröitiin vuonna 1876, vaikka rekisteröintiasiakirjoissa mainittiinkin, että merkki on ollut käytössä kolme vuotta. John Deere oli silloin jo vakiinnuttanut toimintansa Molinessa. Yritys tuotti vuosittain yli 60 000 auraa, joita kutsuttiin Moline-auroiksi tehtaan sijainnin takia. Tarvittiin selvästikin virallista rekisteröityä tavaramerkkiä. Virallinen tavaramerkki myös suojasi kopioinnilta ja huijaukselta.

 

Tässä tavaramerkissä peura loikkaa tukin yli. Mielenkiintoista on, että tähän alkuperäiseen tavaramerkkiin valittiin afrikkalainen peuralaji. Pohjois-Amerikan oma valkohäntäpeura valittiin vasta tuleviin tavaramerkkeihin.

1912 logo

John Deere'n tavaramerkin toista versiota käytettiin vuonna 1910, ja se rekisteröitiin vuonna 1912. Siinäkin peura loikkaa tukin yli, mutta yksityiskohtia oli enemmän ja kuva oli tarkempi. Alaosassa näkyy ensimmäistä kertaa iskulause The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements (Laadun tavaramerkki, suosittu hyvien laitteiden ansiosta).

1930-luku

1936 logo

Vuonna 1936 yrityksen standardointitoimikunta piti tarpeellisena muokata tavaramerkkiä niin, että se on helpompi jäljentää tuotteisiin. Siksi aiemmasta maalauksesta jätettiin yksityiskohdat pois ja peurasta jäi jäljelle siluetti. Tämän muutoksen ja ojennettujen jalkojen ansiosta profiilista tuli voimakkaampi ja helpommin tunnistettava.

 

Loikkaavan peuran ympärille lisättiin monikulmainen reunus ja sarvia muutettiin hieman. Sanat John Deere, Moline, Ill. jäivät paikoilleen, joskin hieman voimakkaammin lihavoituina. Kuvan alla oleva iskulause jäi ennalleen.

1937 logo

Vuonna 1937 rekisteröitiin toinen päivitetty tavaramerkki. Tämä on vielä yksinkertaisempi versio. Kirjasimien painoasu ja loikkaava peura saivat jäädä, mutta reunus poistettiin. John Deere'n tuotevalikoima oli laajentunut. Päivityksen syynä saattoi olla se, että tavaramerkkiä käytettiin entistä useammissa paikoissa. Päivitykseen saattoi vaikuttaa myös yrityksen satavuotisjuhlavuosi 1937.

1950-luku

1950 logo1956 logo

Tämä suurempi päivitys ilmestyi vuonna 1940. Ensinnäkin peuran sarvet käännettiin eteenpäin. Häntä osoittaa nyt ylöspäin kuten valkohäntäpeuralla, eikä peura enää loikkaa tukin yli. Voimakkaammin lihavoidulla square-serif-fontilla kirjoitetut sanat John Deere siirrettiin peuran pään ja sarvien yläpuolelle. Lihavoidulla sans serif -kirjasimilla painettu uusi iskulause Quality Farm Equipment (Laadukkaat maatalouskoneet) lisättiin mustalle taustalle valkoisella. Myös sanat Moline, Ill. jätettiin pois, sillä John Deere laajensi kansainvälistä toimintaansa. Reunus muutettiin nelikulmioksi niin, että sivut ovat suoria ja ylä- ja alareuna kaarevia. Reunus yhtenäistää tavaramerkin osat sisälleen.

Tavaramerkin vuonna 1956 laadittu versio, joka rekisteröitiin vuonna 1962, kuvastaa taas pyrkimystä yksinkertaisuuteen. Iskulause Quality Farm Equipment jätettiin pois. John Deere oli jo vakiinnuttanut asemansa rakennuskoneiden valmistajana. Urakoitsijat tunnistaisivat tästedes tällä symbolilla merkityt keltamustat koneet. Reunuksen kulmia loivennettiin ja soikion neljälle sivulle lisättiin loiva kaari. Sanat John Deere siirrettiin ensimmäistä kertaa peuran alapuolelle. Itse peura jäi lähes ennalleen ojennettuine jalkoineen ja eteenpäin osoittavine sarvineen.

Nykyaika

1968 logo

Selkeä nykyaikainen ulkoasu oli vuoden 1968 version tunnusmerkki. Yrityksen selonteossa kerrottiin, että uusi tavaramerkki kuvastaa yrityksen kaikkien osastojen edistystä, se on helpompi toisintaa ja lisäksi se on selkeämpi ja monikäyttöisempi.  Peuran kuvaa virtaviivaistettiin niin, että siluetissa näkyy vain kaksi jalkaa neljän sijasta ja yhdet eteenpäin osoittavat nelihaaraiset sarvet. John Deere -logokirjasin vaihdettiin Helvetica-fonttiin perustuvaan versioon. Ellipsireunusta kavennettiin ja sen sisällä olevaa peuraa suurennettiin.

Uusin logo

Vuonna 2000 John Deere julkisti tavaramerkin uusimman version. Päivitetty merkki on edelleen John Deere'n perinteiden mukainen, mutta terävämpien sarvien, kulmien, lihasten ja asenteen ansiosta tavaramerkki vaikuttaa tarmokkaalta ja dynaamiselta. John Deere'n logo, joka tunnettiin vuosikymmeniä loikkaavana  peurana, ensimmäistä kertaa todellakin loikkaa ylöspäin eikä laskeudu alaspäin.

Vuosien myötä tavaramerkkeihin tehdyt hienoiset muutokset heijastavat yrityksen kulloistakin toimintaperiaatetta ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä seikkoja. Nykyinen versio esittää John Deere'n pyrkimystä pysyä toimialallaan kansainvälisenä johtotähtenä ja tukeutua samalla hyväksi koettuihin perusarvoihinsa: laatuun, innovaatioon, rehellisyyteen ja sitoutumiseen.

Tyyli ja muoto heijastavat nykyaikaa, rohkeutta, voimakkuutta ja huipputekniikkaa. Symbolissa peuran takajalat ovat tukevasti maassa valmiina loikkaamaan uudelle vuosituhannelle. Vartalo, pää ja sarvet kuvastavat määrätietoista asennetta, suuntavaistoa ja pyrkimystä vastuunottoon.