/ / / Miksi John Deere

Miksi John Deere

Ponnisteletko määrätietoisesti kohti asetettua päämäärää, kukoistatko luovassa ympäristössä ja tiimityössä, elätkö ongelmanratkaisusta? Juuri tämänkaltaisia henkilöitä John Deere tarvitsee. Ydinarvojemme – innovaatiivisuus, laatu, rehellisyys ja sitoutuneisuus – mukaisesti olemme kehittäneen työyhteisön, jossa luovuus, innovatiivisuus ja tiimihenki ovat läsnä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Päivittäisen ja mielekkään työn lisäksi saat asianmukaisen korvauksen, johon kuuluu urakehitys, yhteistyö eri kulttuureista tulevien kollegoiden kanssa ja kilpailukykyinen palkka ja palkitsemisohjelma.

 

Uramahdollisuudet ja henkilökohtainen kehittyminen

John Deere'llä on paljon erilaisia uramahdollisuuksia. Haluamme, että pääset käyttämään osaamistasi täysimittaisesti ja menestyt. Yhtiö myös  tukee kehittymistäsi ja keskustelet esimiehesi kanssa säännöllisesti tehtävistäsi ja tulevaisuuden näkymistäsi.

John Deere University

John Deere University on virtuaalinen oppimisenhallintajärjestelmä, joka tarjoaa henkilöstölle kehittymismahdollisuuksia strategialähtöisesti. Opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi hankintatoimen, myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen sekä tuotannon opinto-ohjelmat. Lisäksi kaksi  opinto-ohjelmaa on suunnattu pätevyyksien ja johtamistaidon kehittämiseen, jotka ovat  tärkeitä kaikille Deere'n työntekijöille. Koulutuksista löytyy teemoja, jotka sopivat jokaisen henkilökohtaisiin ja työhön liittyviin kehitystarpeisiin.

Mentorointi

Mentoroinnissa yksittäisen henkilön tai ryhmän taitoja ja pätevyyksiä kehitetään kokeneemman mentorin henkilökohtaisessa ohjauksessa. John Deere'n mentorointiohjelmassa työntekijä itse etsii mentorin aihealueiden ja avainsanojen avulla. Mentoroinnista saattaa löytyä apua esimerkiksi uuteen toimenkuvaan siirryttäessä,  monimuotoisten projektien läpiviemisessä tai prioriteettien asettelussa.

Sisäinen ansioluettelo

Työntekijän tyytyväisyys on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Sisäinen ansioluettelo on työkalu, jonka avulla työntekijät pystyvät dokumentoimaan omaa osaamistaan ja kykyjään sekä  urakehitystoiveitaan. Sovelluksen kautta  työntekijät voivat lähettää hakemuksensa myös avoinna oleviin tehtäviin. Tämän interaktiivisen järjestelmän ansiosta jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa työuraansa.

Moniarvoisuus yrityskulttuurissa
John Deere'n yrityskulttuuri arvostaa moniarvoisuutta. Kaikki ovat tervetulleita riippumatta uskonnosta, sukupuolesta, iästä tai fyysisistä rajoitteista. Ydinarvojemme – innovatiivisuus, laatu, rehellisyys ja sitoutuneisuus – mukaisesti asetamme eettiset ja taloudelliset arvomme hyvin korkealle. John Deere on menestynyt kansainvälinen yhtiö ja henkilöstön keskinäisessä kanssakäymisessä monimuotoisuuden salliva asenne on yksi olennainen tekijä. Työntekijämme muodostavat tiiviin yhteisön, jossa ketään ei syrjitä.


Palkkaus ja edut
Palkkaus perustuu työntekijän työpanokseen ja suoritukseen. Tämän filosofian mukaisesti palkitseminen kaikilla tasoilla on riippuvainen yhtiön ja yksittäisen työntekijän työsuorituksesta ja menestymisestä. Yksittäisen työntekijän työsuoritus vaikuttaa  peruspalkan kehitykseen, kun taas mahdollinen bonuspalkka riippuu yhtiön menestyksestä. Yhtiön tavoitteena on noudattaa sellaista kompensaatiopolitiikkaa, joka on kilpailukykyinen kaikilla markkinoilla. Bonuspalkkatavoitteen täyttyessä kokonaiskompensaatio nousee  markkinapalkkojen keskitason yläpuolelle. Tarjolla on myös muita rahallisia ja ei-rahallisia palkitsemismalleja, jotka tekevät John Deere'stä halutun työnantajan.

Universum Top 100 opiskelijatutkimus
Universum TOP100 -työnantajat  2016 - John Deere pääsi sijalle 70 insinööriksi opiskelevien joukossa.