/ / / / Toiminnot

Toiminnot

Ympäristönsuojelu ei ole John Deere'lle mikään uusi ilmiö. Tiedämme, että vastuullinen resurssienhallinta on yritykselle, työntekijöille, asiakkaille ja koko maailmalle ensiarvoisen tärkeää. Vankka sitoutuminen ympäristönsuojeluun näkyy prosesseissamme. Etsimme jatkuvasti energiatehokkaita järjestelmiä sekä järjestelmiä, jotka poistavat tai vähentävät jätettä eivätkä huononna ilman ja veden laatua. Suuntaamme investoinnit tuotteisiin, menetelmiin ja tekniikoihin, joista on vähiten haittaa ympäristölle.

Painopisteet

Energia ja kasvihuonekaasut


Tavoitteet: parempi energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen. John Deere käynnisti energiatehokkuusohjelman vuonna 1972. Vuonna 2003 lisättiin maailmanlaajuinen kasvihuonekaasujen inventointiohjelma.

 

Tulokset: vuosina 1972– 2006 energiansäästöohjelmat vähensivät maailmanlaajuisesti kasvihuonepäästöjä yhteensä 63 prosenttia tuotantotonnia kohti. Jotta kasvihuonepäästöihin liittyviä riskejä voitaisiin hallita paremmin ja voitaisiin selvittää kustannustehokkaita mahdollisuuksia, Deere liittyi Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston Climate Leaders -ohjelmaan vuonna 2007.

 

Tavoitteeksi tuli vähentää yrityksen kasvihuonepäästöjä maailmanlaajuisesti 25 prosenttia tuotettua dollaria kohti vuoteen 2014 mennessä.

 

Vesi


Kuivilla alueilla sijaitsevien tuotantolaitosten tavoitteena on vähentää veden käyttöä. Kaikilla tuotantopaikoilla kerätään ja seurataan veden käyttöä koskevia tietoja. Tällä hetkellä laaditaan standardeja ja ohjeita, jotka koskevat uusien tuotantolaitosten rakentamista. Vähemmän vettä kuluttava tekniikka otetaan huomioon hankkeiden suunnittelussa alusta lähtien.

 

Toimitilojen suunnittelu

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälisesti tunnettu vihreän rakentamisen sertifiointijärjestelmä. John Deere soveltaa uusien toimitilojen rakentamisessa LEED-standardeja. Monet toimistorakennuksemme ovat saaneet LEED-sertifioinnin.

 

John Deeren jälleenmyyjätkin painottavat kestävää kehitystä toimitilojen suunnittelussa. Esimerkkinä mainittakoon Greensburgissa Kansasissa toimivan jälleenmyyjän tekemä remontti, jonka ansiosta toimitilojen sähkö tuotetaan osittain tuulivoimalla. Remontista ansaittiin erinomainen LEED-luokitus. John Deere auttaa jälleenmyyjiä suunnittelemaan ja remontoimaan toimitilojaan energiatehokkuuden ja vedenkulutuksen kannalta järkevästi.

Toimitilat

Painotamme kestävää kehitystä ja ympäristönhoitoa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ylläpidämme ympäristöä vaalivia käytäntöjä, noudatamme tarkasti paikallisia säädöksiä, otamme huomioon ympäristövaikutukset kaikessa liiketoiminnan suunnittelussa ja vähennämme jätteitä.

Ympäristönhallintajärjestelmä: ympäristönsuojelu on sisällytetty yrityksen toimintaan John Deeren ympäristönhallintajärjestelmän avulla. Järjestelmä koostuu dokumentoiduista menetelmistä, joilla ohjataan ja parannetaan ympäristöä säästävää toimintaa ISO14001-standardin mukaisesti. John Deeren tuotantotilojen on noudatettava tätä standardia kaikkialla maailmassa.

Varmistus: jokainen John Deeren tuotannon ja varaosien jälleenmyyntiyksiköiden johtaja laatii vuosittain muodollisen dokumentaation yksikkönsä riskienhallintaan, työturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun tähtäävistä pyrkimyksistä. Kaikissa tuotantolaitoksissa tarkastuksia tekevät myös kolmannet osapuolet (muissa yksiköissä tehdään sisäisiä tarkastuksia). Tarkastuksilla varmistetaan, että John Deeren ympäristönhallintajärjestelmää sekä paikallisia säädöksiä noudatetaan kaikkialla maailmassa.

Omaisuuden oston, vuokrauksen ja hankinnan yhteydessä varmistetaan, että ympäristöriskit ja -vastuut tunnistetaan ja määritetään. John Deeren ympäristönhallintajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön ostetuissa yrityksissä nopeasti muodollisen integroinnin ansiosta.

Ympäristönsuojelun ammattilaiset osallistuvat koulutukseen, jossa perehdytään monimutkaisiin lainsäädäntöön ja yritysmaailmaan liittyviin vaatimuksiin sekä yrityksen tärkeisiin käytäntöihin ja menetelmiin.

Johtajat toimivat valvojina. Hallituksen johtamistoimikunnalle tiedotetaan säännöllisesti strategioista, ja heille ilmoitetaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä ongelmista. Lisäksi yrityksen globaalille johtajaneuvostolle (johon kuuluu muiden muassa toimitusjohtaja) laaditaan kerran vuodessa ja tarvittaessa useamminkin ajantasainen strategiaraportti. Eri toimintayksiköiden varatoimitusjohtajista koostuva ympäristön ja tuotteiden kestävän kehityksen työryhmä antaa tukea ja kannatusta. He huolehtivat tarvittavan henkilöstön ja rahoituksen hankkimisesta ympäristöstrategioiden toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista varten tehtäviin toimintojen muutoksiin.

Toimittajat

John Deere painottaa ympäristövastuuta ja odottaa samaa toimittajiltaan. Toimittajien valinnassa suositaan ympäristön kannalta järkevää resurssienhallintaa. Ympäristösäädösten noudattamista tarkkaillaan toimittajien ympäristöasioihin liittyvien käytäntöjen, standardien, järjestelmien ja ohjelmien avulla. Niihin sisältyvät suuren riskin toimittajien tarkastusohjelmat, rajoitettujen materiaalien käytännöt, ostotuotteiden säädöstenmukaisuus ja toimittajien menettelyohjeiden noudattaminen.

 

Eräs tapa vaikuttaa on kierrätys. Koska tuotantotiloissamme pyritään tehostamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikkajätteen syntyä, toimittajien on tuettava tätä pyrkimystä. Jos heidän tuotteensa toimitetaan pakkauksissa tai lavoilla, joita ei voi kierrättää, tavoitteemme eivät täyty. Yhteistyöllä päästään pitkälle.

Saavutuksia

John Deeren Espanjan toimipistettä ympäröivä rei'itetty metallikuori John Deeren tuotantolaitos Ibericassa on rakennettu kestävää kehitystä silmällä pitäen

John Deeren Espanjan toimipisten ympärillä oleva rei'itetty metallikuori varjostaa rakennusta, ja ilma pääsee virtaamaan rakennuksen ympärillä.

John Deeren tehdas Punessa IntiassaKasvihuonepäästöjen vähentäminen aurinkoenergialla

John Deeren Punen tehtaalla Intiassa vettä on lämmitetty aurinkoenergialla vuodesta 2009 lähtien ja energiankulutusta pyritään vähentämään muillakin tavoin.

John Deeren nurmenhoitolaitteiden yksikköKierrätyksestä arkipäivää

Nurmenhoitolaitteiden yksikkö on vähentänyt tuottamansa kaatopaikkajätteen määrää yli 80 prosentilla kuluneen vuoden aikana. Kun aiemmin yhtä tuotantotonnia kohti syntyi 20 kiloa kaatopaikkajätettä, nyt sitä syntyy vain 3,6 kiloa.

John Deeren Zweibrückenin tehdas Laaja-alaista kierrätystä

John Deeren Zweibrückenin tehtaan uusi lattia on valmistettu kierrätetystä kaapelieristeestä.

Lukuja

Miten olemme edistyneet? Alla tärkeimmät mittarit viimeisiltä kolmelta vuodelta.


Normalized emissions Normalized emissions goals
   
Absolute greenhouse gas emissions Greenhouse Gas Intensity
   
Hazardous waste Total waste
   
Water Intensity Footnotes