/ / / / Tuotteet

Tuotteet

John Deeren tuotteet on suunniteltu tehokkaiksi ja tuottaviksi. Asiakkaiden tarpeiden tuntemuksen ja innovatiivisen tekniikan ansiosta pystymme tarjoamaan entistä tehokkaampia ja tuottavampia koneita, joiden suunnittelussa on otettu huomioon myös ympäristöarvot. Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ovat paras tapa tarjota lisäarvoa asiakkaille, työntekijöille, yritykselle ja koko maailmalle.

Tuotteiden tehokkuus

Päästöratkaisuja

Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto edellyttää, että uusien maastokulkuisten laitteiden moottorit noudattavat tiukkoja IT4 (Interim Tier 4) -päästörajoituksia vuoden 2011 alusta lähtien. Nämä säädökset vastaavat eurooppalaisia IIIB-rajoituksia, ja ne koskevat 174–750 hevosvoiman dieselmoottoreita. Hiukkaspäästöjä on vähennettävä 90 prosenttia ja typpioksidipäästöjä 50 prosenttia Tier 3 -määristä.

John Deere ottaa haasteen vastaan. Valmisteilla olevassa uudessa tekniikassa otetaan huomioon kustannukset, tehokkuus, helppokäyttöisyys ja päästöjen vähentäminen. Hyväksi todettu Tier 3 PowerTech™ Plus -moottori, jonka viilennetty pakokaasun takaisinkierrätys (EGR) vähentää typpioksidipäästöjä ja pakokaasusuodatin vähentää hiukkaspäästöjä. Näin saadaan polttoainetaloudellinen moottorirakenne, joka täyttää helposti IT4/ Euro IIIB -rajoitukset. John Deere löytää ratkaisut.

 

Hybridiruohonleikkurit viheriöille

Golfkenttien hoitajien on oltava tarkkana, ettei kuuma hydraulinen öljy pilaa huolella leikattua nurmea ennen tärkeitä kilpailuja. Useimmat golfkentillä käytettävien ruohonleikkureiden hydrauliset vuodot ovat peräisin taipuisista letkuista, joita pitkin hydraulinen öljy syötetään rullan voimansiirtoon. Letkut taipuvat, kun leikkauslaitteita nostetaan ja lasketaan päivän aikana ja kun ne myötäilevät maaperän muotoa.

John Deeren ratkaisu on 8000 E-Cut™ -hybridiruohonleikkuri peliväyliä varten. Vuotokohtia ei ole, sillä leikkauslaitteen voimansiirrosta on poistettu hydrauliikka. Leikkauslaitteet saavat virtaa 48 voltin, 180 ampeerin vaihtovirtageneraattorista. Lisäakkuja ei tarvita. Rakenne vähentää ruohonleikkuuta varten tarvittavaa moottorin nopeutta, joten polttoainetta kuluu huomattavasti vähemmän ja vähentynyt melu säästää käyttäjän ja lähistöllä olevien korvia.

 

Polttoainetehokkuus

John Deere on valmistanut polttoainetehokkaita laitteita jo pitkään. Esimerkkejä:

John Deeren 8320R-traktori tekee nebraskalaisessa testissä polttoainetehokkuuden ennätyksiä. Nebraskassa tehty traktoritesti todisti, että 8320R-traktorin polttoainetehokkuus on 26 prosenttia parempi samankokoisiin kilpailijoihin verrattuna luokassa, jossa traktorit vetivät 75 prosenttia suurimmasta tehosta.

Tuotantokykyinen ja polttoainetehokas D-sarjan puomikuormain. Tuottavuutta parantaviin ominaisuuksiin kuuluu John Deeren polttoainetehokas 6068 Tier 2 PowerTech™ -moottori, jossa on suuripaineinen elektroninen polttoaineen ruiskutuksen yhteispainejärjestelmä.

 

Kierrätys ja uudelleenkäsittely

Tietyissä tuotteissa käytetään kierrätettyjä tai uudelleenkäsiteltyjä materiaaleja, kuten maissi- tai soijamuoveja puimureiden ja joidenkin traktoreiden osissa. Asiakkaille toimitetaan myös uudelleenkäsiteltyjä tuotteita kaikkialla maailmassa. Uudelleenkäsittely on kuulunut liiketoimintaamme jo yli vuosikymmenen ajan.

Lue lisää John Deeren uudelleenkäsitellyistä osista.

Uusiutuva energia

Uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen ja kasvattaminen on olennaista ympäristön hyvinvoinnin kannalta. John Deere on etulinjassa sokeriruoko- ja maissietanolialalle suunnatuilla tuotteillaan. Heinä-, rehu- ja metsänhoitolaitteet ovat biomassan kuljetuksen keskiössä. Kehitämme ratkaisuja rypsin ja muiden öljysiemenkasvien, viljan korjuujätteen ja karikkeen, energiakasvien, istutettujen metsien ja muiden mahdollisten bioenergiaa varten syötettävien raaka-aineiden parissa toimiville asiakkaille.

 

Vesi

Veden harkittu käyttäminen. Vettä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, mutta se ei aina saa ansaitsemaansa painoarvoa. John Deere ymmärtää veden tärkeyden. Tarjoamme tuotteita ja palveluita, joiden tarkoitus on auttaa asiakkaita käyttämään ja säästämään arvokasta vettä. John Deere Water on yksi maailman suurimmista kasteluyrityksistä, joka tuottaa tehokkaita tihkukastelu- ja sadetusjärjestelmiä maatalous-, taimisto- ja kasvihuonemarkkinoille. Nämä kastelujärjestelmät parantavat satoa, mutta ne tehostavat myös veden käyttöä.

 

John Deeren Green Tech -yksikkö suunnittelee kastelun hallintajärjestelmiä. Vuonna 2009 Green Tech palkittiin uusia tuotteita koskevassa kilpailussa kehitettyään generaattorin, joka tuottaa sähköä putkissa virtaavasta vedestä. Laitteen tuottama energia riittää maisemoinnin kastelunhallintajärjestelmän tarpeisiin ja muihin toimintoihin, kuten valaistus- tai tietojenkirjausjärjestelmiin.

Tekniikka

Uusi tekniikka hämmästyttää ja helpottaa elämää. Se on yksinkertaisempaa ja tuottavampaa kuin ennen. Sillä säästää aikaa ja rahaa. John Deerellä tiedetään, että paras tekniikka säästää myös ympäristöä.

Esimerkiksi GPS-paikannusjärjestelmät tehostavat koneiden toimintaa ja tuottavuutta monissa tehtävissä. Tarkasta GPS-tekniikasta on hyötyä ajamisessa, lisäksi se ohjaa laitteiden toimintoja pellon muokkauksesta sadonkorjuuseen asti. Kylvölaitteissa GPS-tekniikalla voidaan ohjata kylvöpaikkaa, estää hävikkiä aiheuttavaa päällekkäisyyttä ja tehdä istutuksia vesiväylien läpi. Torjunta-aineita ja lannoitteita levittävät laitteet käyttävät GPS-tekniikkaa myös yhdessä muun älykkään konetekniikan kanssa. Tällöin levityksestä tulee tarkempaa. Jätettä syntyy vähemmän, ja ympäristövaikutukset pysyvät vähäisempinä.

Puimureissa käytetään älykkäitä toimintoja, kuten syöttönopeuden automaattista hallintaa ja avustettua ohjausta, jotka lisäävät tehokkuutta ja vähentävät polttoaineen kulutusta.

Polttoaineen säästöä lisää tietysti myös peltotöihin kuluvan ajan lyheneminen. Vuonna 2009 tuotiin markkinoille uusi täytönohjausjärjestelmä, joka voi lyhentää automaattisen suihkuttimen täyttöaikaa jopa 15 minuutista vain 3 minuuttiin. Kasvukauden peltotöihin kuluu tunteja vähemmän aikaa, ja polttoainetta säästyy.

Metsänhoitokoneet on suunniteltu tuottavuutta ja ympäristöä silmällä pitäen. Lukittavilla momentinmuuntimilla varustetut metsätraktorit saavat hevosvoimistaan enemmän irti. John Deeren koneet eivät ainoastaan käytä polttoainetta tehokkaasti, vaan niiden toimintaan ylipäänsä kuluu vähemmän polttoainetta. Esimerkiksi tiettyjen metsänhoitokoneiden puomit yltävät lähes 10 metrin päähän, mikä vähentää koneen liikkumistarvetta ja polttoaineen kulutusta.

844K-kuormaajan ohjaustavat nopeuttavat siirtymistä työskentelyalueella. Älykäs vaihdetekniikka sovittaa kytkimen käytön kulloiseenkin kuormaan. Monissa koneissa sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä automatisoi useita koneen toimintoja.

Parempi tuottavuus. Nopeampi suoriutuminen tehtävästä. Polttoainetehokkuus. Nämä kaikki ovat John Deeren tekniikasta saatavia hyötyjä, jotka parantavat ja suojaavat elinoloja ja ympäristöä.

Kestävän kehityksen maataloutta

Miksi auramallin keksimisestä käynnistynyt yritys John Deere toimisi suorakylvön uranuurtajana? Koska monet viljelijät pitävät suorakylvöä järkevänä menetelmänä. Suorakylvössä maan pinnalle jäävät kasvien osat parantavat maaperää, säilyttävät kostetutta ja vähentävän eroosiota. Mutta siihenkin tarvitaan käytännöllisiä käsittely- ja koneratkaisuja. John Deere tarjoaa suorakylvöön tukea ja tuotteita, joiden avulla suorakylvöstä tulee onnistunut ja kestävän kehityksen kannalta suotuisa tuotantotekniikka.

 

John Deere tarjoaa ratkaisuja myös metsänhoitoon. Esimerkiksi biomassan korjuu on ympäristöystävällinen järjestelmä, jossa poistetaan kariketta sekä liian tiheää, tautien vaivaamaa ja kuolevaa puustoa. Karike toimi aiemmin lähinnä palojen polttoaineena eikä siitä ollut kaupallista hyötyä, mutta nyt sitä voidaan käyttää biomassana. Siitä on tullut myös ratkaisu metsäteollisuudelle: kuinka vanha ongelma muutetaan rahaksi. John Deerellä on oikea ajoitus ja oikeat välineet, joilla tästä mahdollisuudesta voidaan hyötyä.