/ / / / Maailman nälkä

Maailman nälkä

Tavoitteenamme on vähentää nälkää maailmassa. Siksi John Deere Foundation tukee kehitysmaiden maatalouden kehittämistä, elintarvikkeiden ympäristöystävällistä tuotantoa ja taloudellista kasvua. Vuonna 2005 säätiö lisäsi tavoitteisiinsa ratkaisujen etsimisen maailman nälkäongelmaan. Vuonna 2008 aloitettiin yhteistyö Opportunity Internationalin kanssa tarkoituksena tarjota rahoituspalveluja afrikkalaisille pienviljelijöille ja pienyrityksille. Lue lisää seuraavista välilehdistä.

KickStart

Monet Keniassa, Tansaniassa, Malissa ja Burkina Fasossa toimivat viljelijät ovat köyhiä, ja pienten maatilkkujen viljely on rankkaa. Kickstart antaa heille toivoa.

Ohjelma kehittää ja myy kotitarveviljelijöille edullisia laitteita, lähinnä kastelupumppuja. Pieni investointi merkitsee usein eroa kädestä suuhun elämisen ja tuottavan kaupallisen maanviljelyn välillä. Vuoteen 2010 mennessä KickStart oli auttanut yli 100 000 perhettä (noin 500 000 henkilöä) käynnistämään tuottoisan maatalousyrityksen. Näiden perheiden talous on nyt turvattu. He voivat myös tarjota lähiseudun asukkaille ravitsevia ja kestävän kehityksen kannalta suotuisia elintarvikkeita.

Vuosina 2005 ja 2008 John Deere Foundation antoi KickStart-ohjelmalle kolmen miljoonan dollarin avustuksen. Deeren tuella KickStart pystyy tuomaan pumput viljelijöiden ulottuville edullisesti.

World Food Prize

John Deere Foundation tukee World Food Prize -palkintoa vuosittain. Tämä kansainvälinen palkinto annetaan niille, joiden työ on merkittävästi parantanut elintarvikkeiden laatua, määrää tai saatavuutta. World Food Prize -organisaatio on suuri kansainvälinen tutkimuksen ja yhteistyön tukija, jonka pyrkimyksenä on poistaa nälkäongelma ja edistää ihmislähtöistä kehitystä.

Organisaatio levittää tietoa palkinnosta kahdella tärkeällä opiskelijaohjelmalla:

Global Youth Institute
Global Youth Institute on kolmipäiväinen konferenssi, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat maailman nälkäongelmaan. Valittujen opiskelijoiden on perehdyttävä aiheeseen ja tehtävä tutkielma.

Borlaug-Ruan-stipendit
Kansainvälinen Borlaug-Ruan-harjoitteluohjelma lähettää lahjakkaita opiskelijoita kesäisin Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa sijaitseviin maatalouden tutkimuskeskuksiin, joissa he työskentelevät tiedemiesten kanssa nälänhätään sekä maatalouteen ja ihmislähtöiseen kehitykseen liittyvissä tutkimushankkeissa.

FRB

Kun tuemme FRB:tä (Foods Resource Bank), voimme vaikuttaa merkittävästi yhden organisaation kautta. FRB:n toimintaperiaate:

 

Yhdysvalloissa yhteisöjen viljelyhankkeissa kasvatetaan viljaa tai muita myyntikelpoisia maataloustuotteita. Kertyneet varat annetaan viidelletoista FRB:n jäsenorganisaatiolle kaikkialla maailmassa. Ne puolestaan tukevat yksilöitä ja pieniä ryhmiä, jotka haluavat perustaa kaupallisia pientiloja tai muita maatalouteen liittyviä yrityksiä. Monet näistä maatiloista ja yrityksistä toimivat maailman köyhimmillä alueilla. Tavoitteet ovat vaatimattomia: tuottaa tarpeeksi koko yhteisön elantoa varten, tuottaa ylimääräistä ruokaa jaettavaksi, vaihtaa tai myydä ruokaa lääkkeiden ja peruselintarvikkeiden hankintaa varten, saada kaikki lapset kouluun. Tämän työn ansiosta yksilöt ja yhteisöt saavuttavat omavaraisuuden ja elintarvikkeiden saanti on turvattu.

HNGR

HNGR (Human Needs and Global Resources) -ohjelma perustettiin Wheaton Collegessa (Wheaton, Illinois) vuonna 1976. Ohjelma auttaa opiskelijoita perehtymään kehitysmaiden ihmisten ongelmiin, joita ovat esimerkiksi köyhyys, nälkä, rajoitukset, kehitystaso, konfliktit, epäoikeudenmukaisuus, ympäristökatastrofit ja mittavat terveysongelmat.

 

HNGR yhdistää kouluopetuksen ja käytännön harjoitteluohjelmat. Opiskelijat oppivat auttamaan ihmisiä elämään täysipainoista, turvallista ja tuotteliasta elämää. Ohjelman käynnistyttyä yli 600 opiskelijaa on osallistunut HNGR:n harjoitteluohjelmiin 63 maassa.

Opportunity International

Opportunity International auttaa köyhiä työntekijöitä. Organisaatio myöntää yrittäjille pieniä lainoja yrityksen perustamista tai laajentamista varten, jotta he saavat vakaat tulot ja voivat turvata perheidensä elannon sekä luoda työpaikkoja.

 

Opportunity International tarjoaa myös talletuspalveluja, pienvakuutuksia, yrityskoulutusta ja muita palveluja 1,1 miljoonalle ihmiselle 28 kehitysmaassa.

 

Vuonna 2008 John Deere Foundation osallistui toimintaan myöntämällä 1,26 miljoonan dollarin suuruisen avustuksen. Näillä varoilla tarjotaan mikrorahoitusta maatalousyrittäjille ja muille elintarvikkeiden käsittely- ja jakelualalla toimiville. Tavoitteena on luoda Malawiin ja Mosambikiin kestävän kehityksen kannalta suotuisat olosuhteet elintarvikkeiden tuotannon ja saatavuuden parantamiseksi sekä perheiden elannolle. Vuonna 2011 avustuksen taloudellinen vaikutus on arviolta 10,6 miljoonaa dollaria. Sillä autetaan tuhansia maatalousyrittäjiä, elintarvikkeiden jalostajia ja jälleenmyyjiä. Sen kasvava hyöty on seurausta Opportunity Internationalin liiketoimintamallista. Aina kun asiakas maksaa lainan takaisin, kyseiset rahat lainataan uudelleen muille. Myös asiakkaiden talletustileillä olevat rahat kasvattavat lainattavien varojen määrää.