/ / / / Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Viljelijät, karjankasvattajat, urakoitsijat, rakentajat, metsurit, omakotiasukkaat, nurmenhoidon ammattilaiset ja muut maatalouslaitteiden käyttäjät tietävät, että kääntäessään John Deere -koneen avainta he ottavat suuren määrän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan sekä lähellä ovien hyvinvoinnista. Maan parissa työskentely on raskasta ja riskialtista.

Riskienhallinta on yhteistyötä,

johon laitteiden käyttäjät ja niiden lähellä olevat osallistuvat. Käyttäjien on tiedettävä tarkalleen, miten konetta käytetään turvallisesti. Perehdy käyttöohjeisiin. Kysy John Deere -jälleenmyyjältä käyttäjien koulutuksesta, opetusmateriaalista sekä turvallisuusohjelmista ja -tapahtumista. Ole valpas. Tutustu turvalaitteisiin ja -toimintoihin, niiden käyttöön ja hyötyihin. Ole tietoinen siitä, mitä ja keitä on lähistöllä.

 

Meilläkin on tässä osamme. Suhtaudumme tuotteiden turvallisuuteen vakavasti. Turvallisuus on punainen lanka tuotteidemme suunnittelussa ja valmistuksessa. John Deere on ottanut aktiivisen johtoaseman laitteiden turvallisuusstandardien kehittämisessä kaikkialla maailmassa. Esimerkkejä: turvaohjaamon lujuuskoe (ROPS-testi), maatalouslaitteiden valot ja merkit, maatalouden automaattisten ohjausjärjestelmien turvallisuus, monimutkaisten sähköisten ja elektronisten hallintajärjestelmien turvallisuus, kemikaalien levityslaitteiden turvallisuus, ajettavien ruohonleikkureiden peruutuskytkimen käyttö.

Painopisteenä tuotteiden turvallisuus

Yksityiskohdat ovat tärkeitä. Ne ovat turvallisuuden lähtökohtia. Jokaisella tehtaalla turvallisuustoimikunnat ja insinöörit osallistuvat tuotteiden parantamiseen ja kehittämiseen. He tekevät perusteellisia turvatarkastuksia ja testaavat kaikki tuotteet. Lisäksi yrityksen tuoteturvallisuusorganisaatio tekee läheistä yhteistyötä tehtaiden turvallisuustoimikuntien kanssa erityisesti tuotetekniikan kehityksessä. Tehtaiden välisiä projekteja koordinoidaan. Menetelmät ovat yhdenmukaisia ja tehokkaita. Osasto myös tiedottaa yksiköille toimialan turvallisuusasioiden ajantasaisista muutoksista.

Jälleenmyyjien ja asiakkaiden koulutus

John Deeren simulaattorit

Kokeneetkin käyttäjät tarvitsevat koulutusta. Tähän tarkoitukseen tarjoamme metsänhoito-, rakennus- ja maatalouskoneiden simulaattoreita. Uusi tiehöylän simulaattori täydentää kuormainten, puimureiden, kaivureiden, metsänkorjuukoneiden ja kuormatraktoreiden simulaattorivalikoimaa.

 

John Deere on kehittänyt myös monenlaisia koulutusresursseja – videoita, esitteitä ja oppaita. Ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden käyttäjille on tarjolla laajoja koulutusohjelmia. Uusien nurmi- ja puutarhatraktoreiden mukana toimitetaan turvallisuutta käsittelevä DVD-levy. Kiinteistöjen omistajia varten olemme tuottaneet ja julkaisseet useita televisio-ohjelmia, joilla edistetään laitteiden turvallista käyttöä.