/ / / / Turvallinen työpaikka

Turvallinen työpaikka

John Deere on sitoutunut työturvallisuuteen. Sitoutumisensa ansiosta John Deere on tunnetusti kärjessä turvallisuusasioissa. Sitoutuminen ulottuu työpaikan ulkopuolellekin. Pidämme työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia tärkeänä sekä työ- että vapaa-ajalla. Työntekijöiden terveys voi vaikuttaa työntekijän ja hänen työtovereidensa suoriutumiseen työssä. Jokaisen työntekijän hyvinvointia pyritään parantamaan terveyteen liittyvällä arvioinnilla, koulutuksella ja tuella.

Hieno työympäristö

Turvallisuus on kaikkien vastuulla ja kuuluu John Deeren jokaisen työntekijän toimenkuvaan. Deere erottuu muista siinä, että pyrimme jatkuvasti pienentämään riskejä keskittymällä mahdollisiin ongelmiin, jotta tapaturmia ei pääse alun alkaenkaan syntymään.

Onnistuminen varmistetaan työryhmillä, jotka parantavat jatkuvasti turvallisuutta. Yhdysvalloissa työryhmiä on yli 250 ja koko maailmassa yli tuhat. John Deeren työntekijöistä, esimiehistä, teknikoista ja insinööreistä koostuvan, jokaisella tehtaalla toimivan työryhmän jäsenet luovat neljännesvuosittaisia tavoitteita, arvioivat riskejä, laativat suosituksia ja valvovat hyväksyttyjen muutosten toteutumista. Vuosittain käsitellään satoja turvallisuushankkeita ja tulokset jaetaan koko yrityksen laajuisesti.

John Deeren jokaisella toimipisteellä on turvallisuustavoitteita, joita johto edellyttää. Tavoitteet eivät kuitenkaan riitä. Jokaisen työntekijän on myös sitouduttava kyseisiin turvallisuustavoitteisiin. Turvallisuuteen liittyvät luvut julkaistaan kuukausiraporteissa.

Entä tulokset? Tehdassalien merkittävät muutokset, entistä ergonomisemmat työpisteet, tehostunut koulutus ja turvallisuudesta tiedottaminen ovat vähentäneet työtapaturmien määrää ja vakavuutta. John Deeren toimitilat kuuluvat yhä maailman turvallisimpien joukkoon. Deeren 116 sijainnista 69:ssä ei tapahtunut yhtäkään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa vuonna 2010. Niistä 34:ssä ei ollut poissaoloon johtaneita tapaturmia yhtä miljoonaa henkilötyötuntia kohden. Luvut osoittavat, että John Deeren kaikki työntekijät painottavat turvallisuutta.

Terveys ja hyvinvointi

Terveys- ja hyvinvointiohjelmat ovat olennainen osa John Deeren päivittäistä toimintaa. Työntekijöitä autetaan ylläpitämään, parantamaan ja hallitsemaan terveyteen ja työelämään liittyviä tarpeitaan riskien arvioinnin ja ohjauksen avulla.

Monissa John Deeren yksiköissä työterveyshuollon ja teollisuuden ammattilaiset arvioivat mahdollista altistumista vaarallisille aineille ja valvovat sairaanhoitoon liittyvien tietojen luottamuksellisuutta.

Deere on laatinut menettelyohjeet myös poikkeuksellisten terveysriskien, kuten pandemioiden, varalle. Tehtailla ja muilla Deeren toimipaikoilla on myös paikalliset varautumissuunnitelmansa.

Ponnistukset ovat maailmanlaajuisia. Olemme laatineet yleisiin ja yksittäisiin maa- ja kulttuurikohtaisiin ongelmiin ja infrastruktuureihin liittyviä terveysohjelmia.

Onnistuminen

John Deere on askeleen edellä työturvallisuudessa muihin laitevalmistajiin verrattuna. Tapaturmien määrä on jopa pienempi kuin sektoreilla, joilla ei ole tehdastuotantoa.

 

John Deeren turvallisuuskaaviot

Palkinnot

John Deeren toimitilat voittavat tuon tuostakin palkintoja ja muita tunnustuksia.

Esimerkiksi vuonna 2010 John Deeren Yhdysvalloissa toimivat yksiköt saivat 43 työsuojelupalkintoa Yhdysvaltojen turvallisuus- ja terveysalan neuvontaorganisaatiolta (National Safety Council).

Työsuojelupalkinnolla palkitaan yksiköitä, joissa tapaturmia ja sairastumisia on vähemmän kuin puolet vastaavilla aloilla toimivien organisaatioiden keskiarvosta ja joissa ei ole kuolemantapauksia vuoden aikana. Määrät laskee Yhdysvaltojen työllisyyslukuja tilastoiva Bureau of Labor Statistics, ja ne perustuvat vuoden 2009 turvallisuustietoihin.

NSC (National Safety Council) on voittoa tavoittelematon julkinen organisaatio. John Deere on ollut NSC:n jäsen yli 80 vuoden ajan ja on voittanut yli 1100 turvallisuuspalkintoa NSC:n palkitsemisohjelman käynnistämisestä lähtien.